Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pensum łączone
strony: [ 1 ][ 2 ]
Sekret10-08-2018 08:55:07   [#01]

Czy od pierwszego września dla każdego nauczyciela należy liczyć pensum łączone

Np .

Od września nauczyciel historii, który ma pełen etat 18/18 i dodatkowo otrzymał 5 godzin na świetlicy (5/26), powinien mieć ustalone pensum na poziomie 19/19 (pełen etat) i do tego 4 godziny ponadwymiarowe.

czy

pełen etat i 5 godzin ponadwymiarowych?

AnJa10-08-2018 10:10:55   [#02]

1

rzewa10-08-2018 10:35:17   [#03]

pensum 19godz/tydz - pełen etat i 4 ponadwymiarowe

MKJ10-08-2018 10:50:39   [#04]

I oczywiście prośba lub zgoda nauczyciela na przeniesienie na inne stanowisko - art. 18 ust. 1 KN.

Sekret10-08-2018 12:39:43   [#05]

Dziękuje za pomoc

Czy mógłby ktoś wkleić na forum wzór takiej zgody dla nauczyciela opisanego w przykładzie:

Od września nauczyciel historii, który ma pełen etat 18/18 i dodatkowo otrzymał 5 godzin na świetlicy (5/26), powinien mieć ustalone pensum na poziomie 19/19 (pełen etat) i do tego 4 godziny ponadwymiarowe.v

 

MKJ10-08-2018 13:40:59   [#06]

A po co wzór?

Proponujesz pismem zmiane warunków zatrudnienia i nauczyciel pisze na nim "wyrażam zgodę".

AnJa10-08-2018 13:45:14   [#07]

Chyba dawno na szkoleniu nie byłeś?  Wszystko ma być na wzorze z odpowiednim formatowaniem, słownictwem ogólnie znanym jako urzędowe.  Po tym poznaje się  profesjonalnego dyrektora szkoły przecież. 

Grazzza10-08-2018 13:51:27   [#08]

Andrzejku nie rób jaj, bo jakiś nowalijek nie znający Twojego poczucia humoru jeszcze uwierzy :-)

MKJ10-08-2018 14:39:33   [#09]

A to było poczucie humoru? Bo ja prawie uwierzyłem. I nawet gotów już byłem się obrazić za to, że nie wyglądam na profesjonalnego dyrektora.

AnJa10-08-2018 15:36:15   [#10]

Nie bardzo wiem co to poczucie humoru wiec nie wiem co to było.

MKJ10-08-2018 17:12:21   [#11]

Słusznie. Profesjonalny dyrektor nie powinien mieć poczucia humoru, bo może to wprowadzać zamęt wśród podwładnych, którzy nie wiedząc, jakie są prawdziwe intencje szefa, będą chodzić po korytarzach jak dzieci we mgle, zderzać się głowami, snuć domysły podczas nieprzespanych nocy, co może skutkować obniżonym entuzjazmem do pracy na drugi dzień, a w konsekwencji rzutować na rozwój szkoły. A to już bezpośrednio uderza w dyrektora.

AnJa10-08-2018 19:05:57   [#12]

Owszem- brak rozwoju szkoły może uderzać w dyrektora. Ale rzadko i z niewspółmiernie niższa sila niż sporządzenie niewłaściwie sformatowanego pisma.

MKJ10-08-2018 19:18:09   [#13]

Dobrze, już dobrze. Zapiszę się na to szkolenie...

Grazzza13-08-2018 09:34:45   [#14]

Ja też

gosiaz13-08-2018 13:28:56   [#15]

Jak ma się pensum łączone do zasad wyliczania stawki za godziny ponadwymiarowe i za zastępstwa doraźne?

W dotychczasowych uchwałach jst wyliczenie odnosi się do rodzaju realizowanych zajęć.

W organizacji uśrednialiśmy także ponadwymiarowe. Jak to ma być w praktyce?

tarek13-08-2018 14:00:30   [#16]

Jak ustalić pensum łączone w takiej nietypowej sytuacji jak poniżej - szkoła?

Przydział:

- pedagog 22 godz. (uchwała mówi o 22 godzinach),

- nauczyciel wspomagający 6 godz.,

- zajęcia z wychowawcą 1 godz.,

- zajęcia rewalidacyjne 2 godz.

Czy poprawnie będzie: 22/22 + 6/20 + 1/18 czyli 1,38 - pensum 21 godzin.
Nauczyciel realizuje w sumie 31 godzin (w tym 2 rewalidacji, które nie brały udziału w ustalaniu pensum łączonego) , więc ma 10 godzin ponadwymiarowych?


post został zmieniony: 13-08-2018 14:04:59
AnJa13-08-2018 14:19:39   [#17]

A dlaczego rewalidacji nie uwzględniono przy ustalaniu pensum łączonego? Z ciekawości pytam- bo wysokości pensum łączonego to nie zmienia.

tarek13-08-2018 14:22:42   [#18]

Bo zajęcia rewalidacyjne zostają powierzone nauczycielowi w ramach jego pensum (bo nie ma w tabeli pensum nauczyciela rewalidacji). Zatem najpierw ustaliłem pensum. Tak mi się wydaje.

Sugerowałem się #13 z wątku http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59727


post został zmieniony: 13-08-2018 14:37:35
AnJa13-08-2018 14:58:02   [#19]

Aha. Logika w tym jest:-)

rzewa13-08-2018 18:11:18   [#20]

do #16 - prawidłowo ustalone pensum

dwalcz16-08-2018 14:29:31   [#21]

Jakie będzie pensum łączone dla nauczyciela, który będzie miłą 6 godz. rewalidacji w kl 4-7 SP, 3 świetlice i 10 godz zajęć zindywidualizowanych z uczniem umiarkowanym?

AnJa16-08-2018 14:56:53   [#22]

Jeśli przyjmiemy, że pensum rewalidacji dopiero po ustaleniu pensum "podstawowego" - 19.

juasia16-08-2018 15:17:57   [#23]

czy pensum ustalone na początku roku powinno być ponownie obliczane w sytuacji, kiedy dochodzą dodatkowe godziny dla nauczyciela?

AnJa16-08-2018 15:25:27   [#24]

Moim zdaniem tak.

 

rzewa16-08-2018 18:07:38   [#25]

owszem, ale n-l musi się na to zgodzić - bez zgody n-la zmiana pensum nie jest możliwa

dwalcz17-08-2018 08:37:29   [#26]

dziękuję za pomoc

Macia18-08-2018 21:37:44   [#27]

Czyli jeśli dobrze rozumiem jeśli n-el przedszkola ma etat 25/25 i 2 godz. ponadwymiarowe rewalidacji z 6-latkiem to nie muszę mu przeliczać pensum bo nie ma pensum dla rewalidacji. Bedzie miał więc płacone za te ponadwymiarowe ze swojego pensum czyli 25/25

Ed26-08-2018 21:36:31   [#28]

Nauczyciel ma w szkole macierzystej wymiar 12/18 etatu. Uzupełnia etat w drugiej placówce w wymiarze 15/22. Czy wobec tego:

1) Należy poinformować nauczyciela o zmianie pensum (mimo, że w macierzystej szkole ma pensum "po staremu" - liczone z "osiemnastki") ?

2) dobrze wyliczyłem, że nowy wymiar zatrudnienia wynosić będzie 27/20 i co za tym idzie w placówce, w której uzupełnia etat, powinien mieć umowę na 7/20 ?

Dante26-08-2018 21:58:38   [#29]

W pierwszej placówce 12/18 + 8/22 (uzupełnienie w drugiej) daje 20 godzin przy pensum 20 godzin więc 20/20- jeden etat. i na tym kończy się współpraca między szkołami.

W drugiej umowa na pozostałe  7 godzin z pensum 22 więc 7/22.

Bas27-08-2018 11:55:24   [#30]

Chciałabym utwierdzić się:

Nauczyciel przedmiotu 18/18 prowadzi terapię pedagogiczną, dla której pensum OP ustalił na 22/22. Ma etat łączony czy płacimy za nadgodziny terapii z jego 18/18? 

Bardzo proszę...

AnJa27-08-2018 15:59:34   [#31]

Jeśli OP ustalił pensum terapeuty na 22 - to etat łączony.

Bas27-08-2018 20:28:59   [#32]

Tak, na 22/22. Bardzo dziękuję.

gimnazjum28-08-2018 12:25:56   [#33]

proszę podajcie pp tych etatów łączonych od września bom już zgłupiała

 

rzewa28-08-2018 14:05:57   [#34]

art 42 ust 5c KN

tarek29-08-2018 06:50:01   [#35]

To w przypadku powierzenia prowadzenia terapii pedagogicznej nauczycielowi przedmiotu liczymy pensum łączone? A powierzenie rewalidacji takiemu nauczycielowi wg jego pensum własnego nauczyciela? Dobrze rozumiem. 

barbaras229-08-2018 10:51:10   [#36]

Nauczyciel ma etat 20 godz ze wspierania i dostał dodatkowo 1/18 z j angielskiego czy Jemu też uśredniamy pensum ??

Bo mam już mętlik w głowie

AnJa29-08-2018 12:53:25   [#37]

tak- choć tu wyjdzie 20

fordek20-11-2018 14:19:27   [#38]

Nauczyciel dyplomowany w przedszkolu  ma: 14/25 i w innej grupie 10/22. Z pensum łączonego ma wyliczony 1 etat bez ponadwymiarowych. Uważa ,że wyliczenie jest błędne, gdyż wychodzi mu 1,01 etatu i powinien mieć za tyle płacone. Czy ma rację ?

an20-11-2018 15:48:01   [#39]

Uśrednione Pensum dla tego nauczyciela wychodzi 23,7 - czyli zaokrąglamy w górę =24 godz.

Nauczyciel realizuje dokładnie 24 godziny. Zatem nie ma nadgodzin.

fordek20-11-2018 16:19:39   [#40]

Czyli ma płacone za 1 etat?

rzepek20-11-2018 16:46:38   [#41]

Tak i bez ponadwymiarowych. Przy uśrednianiu pensum nauczyciel nie ma zwiekszonego etatu, nadal ma 1 etat i tylko inne pensum, np 20/20. 

barlink8018-01-2019 14:20:03   [#42]

Według jakiej stawki płacicie za doraźne zastępstwa i godziny ponadwymiarowe ponad ustalone pensum łączone?

 

Przykład

10/18 jako nauczyciel przedmiotu

18/30 jako wychowawca internatu

pensum łączone wychodzi  24 godziny z obowiązkowego wymiaru oraz 4 godziny ponadwymiarowe.

Nauczyciel dyplomowany więc stawka jego godzinowa to 3317/100 (24*4,16)= 33,17zł

Jeśli idzie na zastępstwo jako nauczyciel przedmiotu to według jakiej stawki? Analogicznie jaka stawka jako wychowawca internatu?

Ponadto jak rozliczyć takiego nauczyciela jeśli nie zrealizuje części godzin w związku z chorobą. Przykład w danym tygodniu na plan:

Pon. 4/18

Wtorek 8/30

Środa 3/18 plus 4/30

Czwartek 6/30

Piątek 3/18

Łącznie tak jak pisałam ma 10/18 i 18/30.

Chorował w środę (nie przepracował 3/18 i 4/30). Jak go rozliczyć i za ile godzin mu zapłacić?

W kolejnym tygodniu chorował we wtorek - nie przepracował 8/30. Jak wyliczyć mu godziny do zapłaty?

I kolejna kwestia w związku z tym, że to rożne rozdziały klasyfikacji budżetowej (szkoła i internat) jak wykazać to do księgowości?

Która część godzin będzie szkolna, a która internatu?

 

Wiem dużo pytań ale pomóżcie Kochani :)

 

 

 


post został zmieniony: 18-01-2019 14:20:32
barlink8018-01-2019 14:40:44   [#43]

Dodam jeśli chodzi o regulamin wynagradzania naszego op to są zapisy:

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnoząc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, ze czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

petrus18-01-2019 19:35:01   [#44]

Zastępstwa czy godziny ponadwymiarowe wedlug stawki zaszeregowania. Jeśli ma ustalone pensum 24, to wszystkie godziny z tego pensum, nie różnicujemy. Nieobecnosc pomniejszamy o 24÷5 ( bo tydzień pracy). Godziny w danym dniu pomniejszamy o 4,8. 

barlink8019-01-2019 07:30:34   [#45]

Ok. Dziękuję.

A jak do księgowości to podzielić? Czy wyliczyć jakieś proporcje?

Np. za tydzień z nieobecnością w środę wyliczę, że przepracował 21 godz. a powinien 19,2 więc do zapłaty 1,8 godz.

I teraz muszę jakoś te 1,8 podzielić :) Może wyliczę, ze praca w szkole w danym tygodniu to 7/21 (czyli 0,33 całości)a w internacie 14/21 (0,67 całości)? Tylko, że w przypadku nieobecności w innym dniu będę miała już inne proporcje... Czy można wskazać, że realizując cały tydzień ma proporcje: szkoła 10/28 ( 0.36 całości), internat 18/28  (0,64 całości) i tego trzymać się przez cały rok?

 

rzewa23-01-2019 08:34:26   [#46]

Zapomnieć o tym, że ten n-l ma 10/18 i 18/30 - za to pamiętać, że pracuje on w wymiarze 28/24 czyli 24/24 i 4/24 ponadwymiarowe

i rozliczać go tak jak każdego innego -> np takiego co ma 18/18 i 4/18 ponadwymiarowe

natomiast dla celów księgowych, nie mających ŻADNEGO znaczenia dla n-la, całe jego obliczone wynagrodzenie miesięczne należy rozdzielić - w każdej z części - i zaksięgować na odpowiednie rozdziały stosując współczynnik: na rozdział dotyczący szkoły 10/24 każdego składnika wynagrodzenia, a na rozdział dotyczący internatu 18/24

dariuszn723-01-2019 12:26:22   [#47]

Nie wiem czy to tutaj ale nie chcę nowego zakładać, nauczyciel umowa 20/21 (11/18 i 9/26), w przyszłym roku szkolnym nie mam dla tego nauczyciela godzin dydaktycznych, ale uzbierało mi się 25/26 na świetlicy. Rozumiem, że muszę dać nauczycielowi wypowiedzenie zmieniające. Jeżeli przyjmie to w porządku, ale co w przypadku kiedy nie wyrazi zgody na taki przydział. Czy należy mu się jakaś dodatkowa odprawa, w sumie wymiar etatu na jaki ma zawartą umowę mu się nie zmienia (0,96). Nauczyciel dyplomowany, staż pracy 14 lat, umowa na czas nieokreślony.

rzewa23-01-2019 17:18:51   [#48]

nie musi być wypowiedzenie - możecie dojść do porozumienia

ale jeśli n-l się nie zgodzi, to rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem - nie przysługuje żadna odprawa, gdyż podstawą rozwiązania stosunku pracy będzie art 27 ust 1 KN

barlink8023-01-2019 20:43:02   [#49]

Dziękuje Rzewo.

A czy jest tutaj jakaś płacowa czy księgowa obsługująca program Płace firmy V..? Chcę zapytać czy w programie tym faktycznie nie ma możliwości wprowadzenia współczynników podziału (wag) na poszczególne rozdziały budżetowe wyliczonych godzin ponadwymiarowych z pensum łączonego? Podobno zasadnicze i dodatki można dzielić wprowadzając takie wagi, a godzin ponadwymiarowych program nie dzieli tylko samemu trzeba wyliczyć i wpisać ile godzin z jakiego rozdziału ma być płacone.

rzewa24-01-2019 09:41:39   [#50]

zatem można współczynnikiem rozdzielić godziny i wpisać tak obliczone liczby godzin - w tym wypadku 1,43 godziny ponadwymiarowej na szkołę i 2,57 na internat

errata do #46: powyższe współczynniki powinny wynosić odpowiednio: 10/28 i 18/28

strony: [ 1 ][ 2 ]