Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dwa rozporządzenia ws. krajoznawstwa i turystyki
strony: [ 1 ]
MKJ10-07-2018 17:30:25   [#01]

Art. 363 specustawy:

"Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 5, art. 13a ust. 3, art. 16 ust. 6c, art. 20zh ust. 4, art. 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 22 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, art. 22 ust. 2 pkt 2a, art. 22 ust. 2 pkt 2a w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 5, art. 22 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 7, art. 22 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 11, art. 22 ust. 2 pkt 12, art. 22 ust. 3, art. 22aga, art. 24 ust. 1, art. 29, art. 36 ust. 3, art. 36a ust. 12, art. 44, art. 44zb, art. 44zq, art. 44zzza, art. 44zzzv, art. 53 ust. 6, art. 55 ust. 6, art. 66 ust. 2, art. 66 ust. 3, art. 68a ust. 5, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 1 pkt 1, art. 71b ust. 7 pkt 2, art. 71b ust. 8, art. 71c ust. 2 oraz art. 94a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15 [UoSO] zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów."

Art. 308 ust. 1 specustawy:

"Przepisy dotyczące szkół ponadpodstawowych stosuje się również do szkół ponadgimnazjalnych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach i klasach, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy."

1 czerwca 2018 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie ws. krajoznawstwa i turystyki na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 UPO, w którym jest mowa o szkołach i placówkach, a więc, zgodnie z art. 2 ust. 2 UPO, obowiązuje ono w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych.

Jeśli dobrze rozumiem, z art. 308 ust. 1 specustawy, ww. rozporządzenie obowiązuje również w szkołach ponadgimnazjalnych (np. w trzyletnim LO).

Z drugiej strony stare rozporządzenie ws. krajoznawstwa i turystyki zostało wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 12 UoSO, a więc obowiązuje w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie art. 363 specustawy.

Wychodzi mi, że w szkołach ponadgimnazjalnych obowiązują dwa rozporządzenia ws. krajoznawstwa i turystyki, a rozporządzenia te w sposób istotny się różnią.

Coś pokręciłem?

rzewa10-07-2018 22:33:46   [#02]

jak na razie obowiązuje Cię jedno rozporządzenie - to stare

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]