Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ZZ-ty na konkursie
strony: [ 1 ]
MKJ06-07-2018 12:06:19   [#01]

Najnowsza nowela UPO - art. 63 ust. 14:

"W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

1) (...),

2) (...),

3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa

(...)."

Czy ktoś może mi wytłumaczyć sformułowanie "obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa"?

Z przepisu zniknęło co prawda określenie "zakładowych", co może sugerować, że w komisji konkursowej może już zasiadać przedstawiciel związku, nawet jeśli w szkole nie ma żadnego członka tego związku, ale sformułowanie "obejmujących swoim zakresem działania szkołę" dalej dla mnie oznacza zakładową (lub międzyzakładową o statusie zakładowej) organizację związkową, czyli taką, która w danej szkole posiada co najmniej jednego członka i która co kwartał przesyła dyrektorowi informację o liczbie członków.

MKJ10-07-2018 17:31:22   [#02]

Nikt nic?

elrym10-07-2018 20:46:50   [#03]

niby tak, dobrze mówisz, ale...znam przykład nierozstrzygnięcia konkursu z powodu powołania tylko przedstawiciela jednego związku, pomimo że z drugiego nie było żadnego członka w szkole

jerzyk11-07-2018 00:33:58   [#04]

Art. 13.  ustawy o związkach zawodowych  mówi, że terytorialny i podmiotowy zakres działania, związku zawodowego określa jego statut.

ZZ reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego jest 3 i są one ogólnopolskie, a co za tym idzie obejmują swoim zakresem działania wszystkie szkoły w Polsce. 

Wyjaśnienie przyczyny zmiany wklejam poniżej. 

Bez nadreprezentacji. Posłowie chcą zmian w składzie komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Według projektodawców obecne przepisy prowadzą do „nadreprezentacji ogólnokrajowych zrzeszeń związków zawodowych i ogólnokrajowych organizacji międzyzwiązkowych, które zgłosić mogą dowolną ilość przedstawicieli do komisji konkursowej z uwagi na mnogość zrzeszonych w nich nauczycielskich związków zawodowych”.

Projekt zakłada, że jeżeli w szkole lub placówce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa będąca jednostką organizacyjną organizacji związkowej wchodzącej w skład organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zakładowe organizacje związkowe będące takimi jednostkami będą wyłaniać wspólnego przedstawiciela.

W przypadku niewyłonienia wspólnego przedstawiciela, przedstawiciela do komisji konkursowej będzie delegować zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę członków w szkole lub placówce.

„Wprowadzona zmiana zapobiegnie nieprawidłowemu stosowaniu dotychczasowych przepisów, likwidując ich nadinterpretację, a swoim brzmieniem nada jednoznaczność intencji ustawodawcy, aby w konkursie na dyrektora szkoły uczestniczyły związki reprezentatywne” – podkreślają autorzy nowelizacji.

Marek Pleśniar11-07-2018 21:19:25   [#05]

"reprezentatywnych "

jerzyk13-07-2018 00:33:02   [#06]

#05

??

Marek Pleśniar13-07-2018 00:58:14   [#07]

nic nic :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]