Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop dla poratowania zdrowia.
strony: [ 1 ]
emen03-07-2018 20:26:36   [#01]

Taki kwiatuszek- nauczyciel na długotrwałym l-4 od lutego- wypadek, uszkodzony kręgosłup. Deklaruje, że od września wraca do pracy. Arkusz gotowy- dzisiaj, prosi o skierowanie do lekarza w celu uzyskania urlopu zdrowotnego. Nadmieniam, że ten nauczyciel ma prawo do świadczenia kompensacyjnego. Czy należy mu się urlop zdrowotny? Pomóżcie.

Roman Langhammer03-07-2018 21:07:28   [#02]

Prawo do świadczenia kompensacyjnego nie ma znaczenia. UDPZ nie przysługuje, jeśli nabył prawa emerytalne. Więc jak najbardziej może... Jeśli złożył wniosek - kierujesz do medycyny pracy. Tak naprawdę lekarz podejmie decyzję. Jeśli da orzeczenie o potrzebie udzielenia - to udzielaj... 

Oczywiście trzeba sprawdzić inne warunki - pełny wymiar, czy już były urlopy i ile... To dokładnie sprawdź.

emen03-07-2018 22:53:52   [#03]

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Wszystko o czym piszesz już sprawdziłam. To byłby trzeci już urlop tego nauczyciela, zatrudniony w pełnym wymiarze, ostatni urlop dwa lata temu. Chyba wszystko ok?

Jacek03-07-2018 23:19:21   [#04]

ok

AMS10-07-2018 14:38:05   [#05]

1. Nauczyciel pracuje nieprzerwanie ponad 10 lat, przebywa obecnie na urlopie wypoczynkowym przypadającym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (czyli nie było go ok. 1 roku  w pracy). czy może złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia?

2. O ci chodzi w tym zapisie KN:

Art. 73 ust. 4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.

 

eny10-07-2018 15:18:12   [#06]

Ten udpz w związku z chorobą zawodową? To w tej chwili priorytet podlegający szczegółowym badaniom. Czy nauczyciel jest tego świadomy?

rzewa10-07-2018 15:59:25   [#07]

do #05

1. może o ile lekarz orzeczenie wystawi - sądzę, że suma wszystkich nieobecności tego n-la w pracy, w ciągu całego zatrudnienia, spowodowanych przyczynami innymi niż urlop wypoczynkowy, nie przekracza 3 lat

2. chodzi o to, że n-l musi pozostawać w zatrudnieniu bezpośrednio przed pierwszym udpz co najmniej przez 7 lat (jeśli miał nieobecności, które w sumie przekraczają 6 m-cy, to okres ten ulega przedłużeniu o czas tych nieobecności).

Nie dotyczy to następnych udpz - czyli jeśli n-l miał już kiedyś udpz, to może otrzymać następny udpz nawet wówczas, gdy dopiero co zatrudnił się w szkole...

np. ja - nie pracuję już w szkole ładnych kilka lat, ale miałam już udpz (nie wyczerpałam jeszcze przysługujących 3 lat), zatem jeśli zatrudniłabym się w szkole np. 1.09, to mogłabym już np. od 10.09 być na udpz, o ile otrzymałabym orzeczenie od lekarza medycyny pracy

AMS10-07-2018 18:50:36   [#08]

Dziękuję RZEWO! nauczyciel jest solidny (chyba dlatego "zradł głos"), a przy okazji pojawiło się potomstwo, stąd przerwy. Twój przykład jest b. obrazowy.

sońka10-07-2018 19:08:25   [#09]

A do kogo zwrócić, się, jeśli nauczyciel zwrócił się do dyrektora z wnioskiem, a dyrektor na urlopie wypoczynkowym? I w szkole twierdzą, że nie ma komu...

Natka10-07-2018 22:20:13   [#10]
Wystawiłam skierowanie na badania lekarskie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
(Dz.U. z dnia 23 stycznia 2018 r.).
Dzisiaj otrzymałam informację od nauczyciela, że lekarz medycyny pracy go odesłał, ponieważ skierowanie było .....  niewłaściwe
zdezorientowany nauczyciel zwątpił, wrócił do domu, porównał z rozporządzeniem, zadzwonił do lekarza ...
mam wypełnić na nowo, bo jego, lekarza zdaniem, powinnam wzór pdf skserować, zakrywając napis załącznik, wypisać ręcznie i podpisać...
cofam się, bo lekarz zatrzymał się ...  - nie napiszę, w czym ...
Ania Sz26-07-2018 09:14:52   [#11]

Dostałam orzeczenie lekarskie o udzieleniu udpz od mojego dyrektora abym napisała pismo dla n-la ale w orzeczeniu wg mnie jest błąd - lekarz napisał że udpz od 28.06.2018 r. do 28.06.2019 r. a wg mnie to jest 1 rok i 1 dzień a KN mówi że dyrektor udziela udpz "w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku".

Co zrobić?

rzewa26-07-2018 09:37:43   [#12]

udzielić urlopu do 27.06.2019

MKJ26-07-2018 09:45:08   [#13]

Tylko, że KN nie precyzuje, jak liczyć ten rok. :-)

Zatem sięgamy do art. 91c ust. 1 KN, który odsyła do Kodeksu pracy - może tam coś będzie...

W KP sposób obliczania terminów i okresów jest w art. 30 § 21, ale to dotyczy tylko okresów wypowiedzenia umowy o pracę, sięgamy zatem do art. 300 KP, który odsyła do Kodeksu cywilnego...

I wreszcie - w KC mamy art. 112:

"Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia."

Czyli teoretycznie wszystko ok. Problem tylko w tym, że termin i okres to niekoniecznie jest to samo, a orzecznictwo sądów idzie w kierunku uznania, że okres określony w przepisach trwa od dnia rozpoczęcia okresu do dnia poprzedzającego dzień, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi tego okresu.

Innymi słowy termin określony jako rok upływa po roku i jednym dniu, a okres roku trwa rok. :-)

Czyli jak Rzewa, ale, że mi się nudzi, to se mogę popisać...


post został zmieniony: 26-07-2018 09:46:11
malmar1526-07-2018 10:52:56   [#14]

Miałam podobnie, odwołanie do WOMP-u, weryfikacja i po sprawie ;)

 

Ania Sz26-07-2018 10:59:09   [#15]

Termin na odwołanie minął. Napiszę że do 27.06.2019 r. :-)

gimnazjum30-07-2018 12:17:18   [#16]

a co z zaświadczeniem że ma uprawnienia do takiego urlopu dalej wystawiamy?

barlink8030-07-2018 14:55:57   [#17]

Czy nauczyciel, który przebywał na udpz od 27 grudnia 2017 do 27 czerwca 2018 ma prawo do jakiegoś urlopu uzupełniającego? Wydaje mi się, że nie bo wykorzystuje teraz urlop wypoczynkowy w  naturze... Mam rację?

A co z nauczycielem, któremu został udzielony udpz od 23 lipca 2018 do 22 czerwca 2019r.? Jak policzyć i w jakim terminie udzielić mu urlopu uzupełniającego?

W 2018r. wykorzystał 14 dni ferii zimowych i 30 dni w ferie letnie (od 23 czerwca do 22 lipca br.) = łącznie 44 dni więc 12 dni uzupełniającego? Jak wróci po udpz 22 czerwca 2019r. to wykorzysta najpierw normalnie przysługujący mu urlop czyli całe wakacje i np. od 2 września 2019r. moze starac sie o 12 dni urlopu uzupełniąjcego za 2018r? Dobrze to liczę?

Jeśli ten sam nauczyciel rozwiąże umowę o pracę w listopadzie 2019r. to już żadnego ekwiwalentu nie dostanie, tak?

rzewa30-07-2018 15:18:25   [#18]

3 x tak

link12330-07-2018 17:24:55   [#19]

Czy nauczycielce, przebywająceJ na urlopie wychowawczym do końca sierpnia 2018 r., tj. 31.08.2018 r. należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy czy należy uznać, że wykorzystał on urlop wypoczynkowy podczas urlopu wychowawczego?

Szczegółowo nieobecność wygląda następująco:

Od 15.06.2007 r. do 18.10.2007 r.  URLOP MACIERZYŃSKI 

Od 16.12.2007 r. do 31.08.2008 r. ZASIŁEK WYCHOWAWCZY (DAWNIEJ A TERAZ urlop wychowawczy) = ŁĄCZNIE 260 dni U Wych

Od 04.03.2015 r. do 01.09.2015 r. URLOP RODZICIELSKI = ŁĄCZNIE 182 dni UR

Od 02.09.2015 r. do 22.12.2015 r. URLOP WYPOCZYNKOWY 

Od 01.01.2016 r. do 31.08.2018 r. URLOP WYCHOWAWCZY = ŁĄCZNIE 974 dni UWych

Urlop wychowawczy za cały okres wynosi 1234 dni (260+974).

31.08.2018 r. stosunek pracy się rozwiązuje na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 – przy rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem pracownika.


post został zmieniony: 30-07-2018 17:26:43
rzewa30-07-2018 18:10:55   [#20]

nie należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, gdyż nie nabyła ona prawa do tego urlopu ani w 2016 ani w 2017 ani też w 2018 r. -> w żadnym z tych lat nie przepracowała ani dnia

barlink8031-07-2018 08:29:50   [#21]

Dziękuję

link12331-07-2018 14:16:43   [#22]

ja również bardzo dziękuję Ci Rzewo.

młody-dyr17-03-2019 19:00:45   [#23]

Trochę odgrzebuję wątek. Nauczyciel uzyskał orzeczenie od lekarza medycyny pracy w 3 egzemplarzach. Czy oryginal zachowuje dla siebie czy musi przedstawić dyrektorowi? Proszę o szybką odpowiedź.

izael17-03-2019 20:11:13   [#24]

hmm

dyrektorowi kopia, ale z okazaniem oryginału:)

Hani05-04-2019 23:15:03   [#25]

1. Czy art. 229  u.p.w.u.P.o. ma zastosowanie w przypadku nauczyciela z SP z oddziałami gimnazjalnymi, któremu szykuje się rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny?
 

"W roku szkolnym 2018/2019 urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycielowi, o którym mowa w art. 226 ust. 1, udziela się na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r."

Nauczyciel  SP z oddziałami gimnazjalnymi rozpoczął procedurę uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia, a jednocześnie trwa następująca sekwencja: dyrektor proponuje ograniczenie etatu -> nauczyciel nie wyraża zgody na ograniczenie -> dyrektor przenosi w stan nieczynny -> nauczyciel odmawia -> dyrektor rozwiązuje stosunek pracy.

2. Co się dzieje, gdy w między czasie uzyskał orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego?

rzewa06-04-2019 08:23:23   [#26]

1. nie, ten przepis stosuje się tylko do nauczycieli samodzielnego gimnazjum

2. nic - nie ma wpływu na rozwiązanie stosunku pracy

w zależności od tego kiedy miałby się rozpocząć udpz:

albo się go udziela na okres wskazany w orzeczeniu, co nie ma wpływu na zastosowanie procedury przeniesienia w stan nieczynny i ew. zwolnienia - gdyby udpz rozpoczął się przed zastosowaniem procedury przeniesienia

albo udziela się go do 31.08.19 - gdyby udpz rozpoczął się po wręczeniu przeniesienia w stan nieczynny lub wypowiedzenia w wyniku odmowy przejścia n-la w stan nieczynny

Hani08-04-2019 21:45:11   [#27]

Dziękuję za rozwianie wątpliwości w tej trudnej materii

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]