Forum OSKKO - wątek

TEMAT: odprawa emerytalna - wysokość
strony: [ 1 ]
og01-07-2018 19:21:06   [#01]

Ile wynosi odprawa emerytalna brutto i netto, co sie na nią składa i jakie składki odciąga?

- bardzo dziękuję.

 

GO

hania01-07-2018 20:38:26   [#02]

 Karta Nauczyciela

Art. 87. 1. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy
lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę,
rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy
przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia
w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.
2. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę
z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej
20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym
miejscem jego pracy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Podstawa wymiaru składek na ZUS pracowników to m.in. przychód z zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Jednakże nie wszystkie dochody z tego stosunku podlegają oskładkowaniu - wyjątki można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

§ 2 pkt 2. Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

"Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące dochody: (...)

2) odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę"

Odprawa emerytalna oraz rentowa nie podlegają też składce na ubezpieczenie zdrowotne. Nawet w przypadku, gdy świadczenia tego rodzaju są wyższe od wartości ustalonych w Kodeksie pracy, to i tak nie odprowadza się od nich składek ZUS. Odprawę emerytalną lub rentową można wypłacić w transzach - konieczne jest podkreślenie faktu, że mają one bezpośredni związek z rozwiązaniem stosunku pracy.

Odprawa emerytalna lub rentowa nie jest zwolniona z podatku dochodowego - dlatego też pracodawca musi od niej obliczyć i odprowadzić zaliczkę, identycznie jak w przypadku zwykłego wynagrodzenia.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-oskladkowanie-odprawy-pienieznej-przyslugujacej-w-zwiazku-z-przejsciem-na-emeryture-lub-rente

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]