Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracy nauczycieli po nowemu ....
strony: [ 1 ][ 2 ]
DYREK30-06-2018 14:19:14   [#51]

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/materialy-do-regulaminu-okreslajacego-wskazniki-oceny-przedszkole_29.06.18.pdf

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/materialy-do-regulaminu-okreslajacego-wskazniki-oceny-szkola_29.06.18-1.pdf


post został zmieniony: 30-06-2018 14:20:36
og02-07-2018 19:20:49   [#52]

Za zgodą autorki udostępniamy komentarz do naszego posta o przykładowych wskaźnikach oceny nauczycieli. Lektura obowiązkowa!

Wskaźniki są extra - pokazują macierz kompetencji nauczyciela idealnego, takiego co to nie sypia, nie je, nie ma własnej rodziny. Ma za to non stop 100% uwagi na wszystkich aspektach funkcjonowania dziecka zarówno indywidualnego, w tym jego sytuacji rodzinnej, jak i w grupie i od strony dydaktycznej i od opiekuńczo-wychowawczej. Posiada kompetencje psychologiczne pozwalające na trafne interwencje. Posiłkuje się szkolnymi regulaminami, statutem i konwencją praw dziecka. To, że ma maksymalnie opanowaną podstawę programową w swoim przedmiocie i że ma w tym zakresie w jednym palcu szkolny program nauczania i cały czas monitoruje postępy każdego dziecka to norma. (pamiętajmy, ze zazwyczaj uczy co najmniej kilkadziesiąt dzieci) Jednocześnie jest innowacyjny i zawsze świetnie przygotowany. Współpracuje ściśle z innymi członkami zespołu w ramach rady pedagogicznej, z dyrekcją, z rodzicami, ale też ze środowiskiem lokalnym, z NGOsami, MOPSem, PPPP, policją, strażą miejską, sądem rodzinnym, kuratorem sadowym, OKE, CKE, placówkami doskonalenia nauczycieli i jeszcze organizuje wymiany międzynarodowe. Ponadto dba o to, by jego podopieczni startowali w konkursach, turniejach i olimpiadach. Prowadzi koła zainteresowań, wolontariat, samorząd szkolny. Ach! i jeszcze jest opiekunem stażu praktyk szkolnych. Oczywiście nieustannie się kształci i podnosi swoje kompetencje, najlepiej na podyplomówkach a to, że jest biegły w technologiach cyfrowych nie ulega najmniejszej wątpliwości. Poza tym publikuje swoje innowacyjne myśli na łamach internetu i w publikacjach naukowych współpracując z jednostkami badawczymi, pisze podręczniki i materiały dydaktyczne, przygotowuje dla siebie i organizuje dla innych wizyty studyjne. No i oczywiście dysponuje szerokim wglądem we własną samoocenę, ewaluuje własne działania, poddaje je refleksji i wyciąga wnioski bez przerwy doskonaląc swój warsztat pracy.

Wszystko to obejmuje się zgrabnym algorytmem, gdzie Z oznacza ustalony poziom spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela, X liczbę punktów uzyskanych za poszczególne kryteria, a Y maksymalną liczbę punktów do uzyskania przez nauczyciela...

Jednym słowem M A S A K R A.
Uważam, że ten pomysł to sadyzm w czystej formie.
Nie znam człowieka, który wyrobiłby się z takim obciążeniem, będąc jednocześnie świadomy tego, że każdy jego ruch jest kontrolowany i poddawany ocenie.

Kochani Nauczyciele, chylę przed Wami czoła, jeśli pomimo takiej presji nie rzucacie w cholerę tej roboty. Kochani Dyrektorzy jakże Wam współczuję, że nie dane Wam współpracować ze szczęśliwymi odpowiedzialnymi w swojej autonomii ludźmi. Kochani Rodzice zabierajcie z tej szajby dzieciaki. Nie ma opcji, żeby tak frustrowany dorosły nie wywierał presji na dziecku. Wszak wyznacznikiem jego oceny tak czy siak będą wyniki Waszych dzieci.

Marianna Blockchain Kłosińska

Macia03-07-2018 12:59:50   [#53]

Nic dodać nic ująć. I podejrzewam, że o to w tym chodzi, żeby mało kto uzyskał ocenę wyróżniająca i tym samym otrzymał dodatek. Ale nikt nie powie, że nie nie jesteśmy doceniani i nie mamy możliwości uzyskania podwyżki. :(

AnJa03-07-2018 13:18:49   [#54]

Proponuję poczytać zaproponowane przez MEN wskaźniki i "przyłożyć" je do sytuacji znanej Wam ze szkół.

W moim odczuciu  są one tak sformułowane, by dawać:
1.duze szanse na otrzymanie oceny wyróżniającej,
2. duża swobodę dyrektorowi przy punktowaniu kryteriów,
3. łatwość składania odwołań nauczycielom, którzy nie otrzymają ocenę b.dobrą (a nawet dobrą),
4. dużą uznaniowość w procesie odwoławczym.

Gdybym miał podsumować: góra urodziła mysz. Tyle, że przywaloną górą papierów- karta oceny nauczyciela dyplomowanego , żeby się wybronić musi mieć minimum 10-15 stron uzasadnienia, przy czym dowody na spełnienie kryterium na określonym poziomie będą często, z powodu nieokreśloności tzw.wskaźników, intuicyjnie.
Na potrzeby odwołania potrzebne będzie też gromadzenie materiału dowodowego.
Jeśli ktoś pamięta postępowania na dyplomowanego z ok.2002 roku - niech przypomni sobie ówczesne teczki.
Toto właśnie wraca.

Karolina03-07-2018 16:47:04   [#55]

pamiętam... to były czasy - odwołanie mi pomagało pisać tu trochę forum hahah i się udało - ale teczki to miałam  potęzne

jeszcze gdzieś są - AnJa - czy jak je odkurzę to już jestem na nową ocenę gotowa? :p

jurkoz03-07-2018 21:11:46   [#56]

... w 2002 to ja jeszcze w KO mini wóz drabiniasty widziałem jako materiał "dokumentujący dokonania" kandydata do awansu... do którego kryterium teraz by się ten wóz przypisać? 

Dante03-07-2018 21:53:23   [#57]

Jeśli dobrze rozumiem, na starcie czyli 1 września wystarczy Regulamin oceny n-li  na danym stopniu (konrakt.,mianowany,dyplomowany), który pozwoli na ocenę pracy wg nowych zasad. Nauczyciel składa wniosek o ocenę/dyrektor wyznacza do oceny , mija 3 miesiące = ocena pracy.

Natomiast termin oceny po odbyciu stażu wg nowych zasad, uwzględniającej kryteria z rozp. o awansie+na ocenę pracy, to czas odległy (1 rok 9 miesięcy czyli czerwiec 2020r.) - Regulamin oceny n-li odbywających staż+kryteria na ocenę na danym stopniu.

I tu moje pytania:

1. Czy na 1 września wystarczy Regulamin tylko na ocenę pracy???

2. Czy potem, po podpisaniu rozp. o awansie zawodowym ma powstać drugi Regulamin oceny n-li odbywających staż+kryteria na ocenę na danym stopniu., łączący awans z oceną pracy?

 

rzewa03-07-2018 22:47:34   [#58]

wystarczy regulamin dokonywania oceny pracy, gdyż na zakończenie stażu takoż będzie dokonywana ocena pracy, zatem regulamin ten sam...

Zofia Wójcikowska-Grandys04-07-2018 08:56:36   [#59]

Jestem edukatorem programu TERM, „Nowej Szkoły, „Edukatora ds. samorządowych” ( funkcje nieuznawane  przez obecne MEN) i trenerem „Ery Ewaluacji”, ale to chyba mało, bo siedzę i myślę, aż „głowa boli”. Jutro spotykam się z grupą dyrektorów szkół podstawowych i mamy „dyskutować” nad wskaźnikami do oceny pracy nauczyciela. Przestudiowałam te ministerialne, które uznałam w większości za hasła, nic nie znaczące, bo niemierzalne dla dyrektora, a stanowiące podstawę do odwołania się nauczyciela, a w części końcowej, czyli mianowany i dyplomowany, zupełny brak pomysłu zespołu ekspertów  i doświadczonych nauczycieli  „co by tu jeszcze…”. Na dodatek te propozycje dotyczą tylko nauczycieli „przedmiotowców”, a co z pozostałymi w szkole: nauczycielami świetlicy, bibliotekarzami, pedagogami, psychologami, nauczycielami wspomagającymi.  Rozp. MEN (z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych, … placówek doskonalenia nauczycieli…) tego nie uwzględnia, czyli: opracowywanie wskaźników według kryteriów dla każdego rodzaju kwalifikacji  
w szkole np. podstawowej? Jak to robicie?

Chciałoby się napisać: „Jezu, w jakich czasach my żyjemy?”, tylko co to da, skoro nauczyciele, jak baranki „przełknęli” tą „dobrą zmianę”, jest czas wakacji, a po nich „hejt” wyleje się na dyrektorów.
I słusznie!!! Tak mocno krytykowane przez kręgi katolickie „róbta, co chceta”, jest aktualne.

Czytam „Forum” i myślę tak samo – jest czas do pierwszej oceny, ale jednocześnie, jako „stary wizytator KO” wiem, że obowiązuje prawo – od 1 września 2018 r. regulamin. I jak znam życie - zespoły kontrolne KO ruszą do akcji po 1 września.

Proszę o wsparcie – jak  to robicie: czy opracowujecie wskaźniki dla każdego rodzaju kwalifikacji, czy inaczej?

rzewa04-07-2018 10:03:42   [#60]

najlepiej za dużo nie myśleć -> radzę zrobić następująco: po prostu wyskalować każde kryterium ministerialne, założyć, że wszystkie kryteria ministerialne są równoważne w obszarze każdego stopnia awansu, a na każdy kolejny stopień, to co było na poprzedni stopień równoważy nowe kryteria; natomiast w przypadku oceny na zakończenie stażu wartość oceny za staż równoważy się z wartością właściwą dla danego stopnia awansu

i po kłopocie ;-)

każda skala jest dobra po warunkiem, że zawiera co najmniej o jeden stopień więcej niż jest ocen -> czyli od 6 w górę, ale najwygodniejsza jest skala najkrótsza, czyli proponuję skalę 6 stopniową (każdy stopień to 1 pkt dla maksymalnego uproszczenia obliczeń)

im bardziej będziemy się starać i rzecz komplikować, usiłując (nie wiadomo dlaczego) naprawdę wymierzyć pracę nauczycieli, tym bardziej będziemy popadać w pułapkę "dobrej zmiany" i przyczyniać się jedynie do bicia piany


post został zmieniony: 04-07-2018 10:04:38
Jacek04-07-2018 10:20:28   [#61]

uprościłem se tak, że każde kryterium jest punktowane w skali od 1 do 4 :-)

ewa05-07-2018 07:33:57   [#62]

:-)

zara05-07-2018 09:43:59   [#63]

Wiem, że zz i RP muszą zaopiniować regulamin oceny pracy nauczyciela, ale jakoś nie mogę znaleźć podstawy prawnej. 

Jacek05-07-2018 09:56:46   [#64]

art. 6a ust. 14 KN w brzmieniu od 1 września br.

JarTul05-07-2018 11:01:43   [#65]

Swoje zdanie na temat "nowej oceny" pracy nauczycieli już pisałem.

Ale nurtuje :-))) mnie jeszcze to:
Te same wskaźniki w placówce do oceny nauczyciela.. i nauczyciela-bibliotekarza, pedagoga, psychologa, logopedy, wychowawcy świetlicy oraz nauczyciela-wicedyrektora itp.
Kolejna... kpina, kpina, kpina...

Dante05-07-2018 11:12:16   [#66]

Myślę, że wskaźniki muszą mieć dużo opcji : albo..., albo ..., albo .... odpowiadających realiom działań, jakie w danym kryterium mają spełnić nauczyciele np. biblotekarz, pedagog, psycholog, wychowawca klasy.

 

Jacek05-07-2018 11:16:41   [#67]

Niekoniecznie. Sankcjonując (niestety) głupotę wymyśloną przez MEN wpisałem w regulamin, że w przypadku gdy dany wskaźnik nie dotyczy nauczyciela pomija się go.

Dante05-07-2018 12:38:32   [#68]

Tyle tylko, że każde kryterium ma taką samą samą wagę (ze strony MEN : ,,wszystkie kryteria mają tę samą wagę w ustalaniu ostatecznej oceny, tzn. wartość określająca maksymalny poziom spełnienia kryterium musi być taka sama dla wszystkich kryteriów"), a nie spełnienie wskaźnika przez n-la (bo się nie da) skutkuje mniejszą liczbą zdobytych punktów. Dlatego w danym kryterium powinny być wskaźniki równoważne  albo.. albo... albo ... ,  adekwatne do specyfiki pracy.

Jacek05-07-2018 12:50:19   [#69]

eee...

kryterium X jest opisane np. 5 wskaźnikami ale punktowane jako całość 4 pkt max

kryterium Y jest opisane np. 3 wskaźnikami ale punktowane jako całość 4 pkt max

zatem nawet jak w tym pierwszym lub drugim jakiś wskaźnik nie będzie dotyczył nauczyciela to tak czy siak maksymalnie nauczyciel może dostać 4 pkt 


post został zmieniony: 05-07-2018 12:51:08
Dante05-07-2018 13:25:48   [#70]

Ale opcje ,,albo ..." traktuję jako wskazanie konkretnych  możliwości wskoczenia na wyższą punktację, a nie konieczność spełnienia wskaźnika przez nauczyciela. Dlatego myślę, że im  szczegółowiej tym większa szansa aktywizacji w danym kryterium, a przez to nabicie  większej liczby punktów przez nauczyciela.

Jacek05-07-2018 13:59:46   [#71]

ja jestem za opcją im mniej szczegółowo tym lepiej

Marek Pleśniar05-07-2018 15:31:16   [#72]

im szczegółowiej tym więcej szczegółów będzie badał dyrektor i nauczyciele, zamiast zajmować się szkołą i potrzebami uczniów

i tym gorzej zafunkcjonuje ocena, bo brnięcie w detale to, innymi słowy, zmniejszenie elastyczności systemu

slos07-07-2018 14:38:03   [#73]

Kartka wyborcza i niedopuszczenie do falszowania wyborów w dużej mierze uchroni nas przed tego typu kidiotyzmami prawnymi. A póki co, trzeba podejść do legis debilis kreatywnie i falandyzująco. 


post został zmieniony: 07-07-2018 14:38:17
Doska12-07-2018 14:10:55   [#74]

Jestem na etapie konstruowania Regulaminu..., zastosowałam punktację 0-1, czyli spełnia albo nie spełnia dany wskaźnik, suma to 100% i liczyć łatwiej. Jak rozpoznać, czy ktoś coś spełnia bardziej czy mniej? Staram się uprościć Regulamin maksymalnie i tak go budować, by nie miało znaczenia, jakie stanowisko nauczyciel zajmuje. Może w danym kryterium być wybór: np. organizuje zawody, konkursy, prowadzi SU itp, ale max i tak będzie 1 pkt, czyli jak proponuje Dante.

Benigna12-07-2018 16:04:04   [#75]

Otrzymałam pismo z MOZPO NSZZ "Solidarność', że ta uchyla się od skutków prawnych, jakie wiążą się z procedurą opiniowania regulaminu, określającego  wskaźniki oceny pracy w naszym przedszkolu (tym samym osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, nie nie posiadaja uprawnien do opiniowania i podpisywania takiego regulaminu).

Potem są argumenty wyjaśniające przyczyny decyzji dotyczacej tego, że "Solidarność" nie będzie opiniowała regulaminu.

(uzupełnienie - zapewne wszystkie placówki, w których działa "S" w naszym mieście takie pisma otrzymały)


post został zmieniony: 12-07-2018 16:06:02
Jacek12-07-2018 16:32:30   [#76]

Ciekaw jestem od jakich skutków się uchylają, bo ewentualne skutki regulaminu będzie ponosił dyrektor jak się nauczyciel odwoła. A brak opinii ws regulaminu też jest opinią :-)

"S" miała możliwość dużo wcześniej zabrać głos ws deformy. Teraz to potłuczone gary

sońka13-07-2018 21:32:13   [#77]

Jaka powinna być pp uchwały RP w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu oceniania nauczycieli?

MKJ14-07-2018 06:42:57   [#78]

Art. 6a ust. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

DYREK14-07-2018 19:19:25   [#79]

Dyrektorze nie bądź taki wyrywny. Teraz są ferie letnie (wakacje) czyli urlop dla nauczycieli :-)

Art. 6a ust. 14 KN i nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1.09.2018 r., czyli do pracy nad regulaminem zabieramy się od 3.09.2018 r. 

sońka15-07-2018 16:26:31   [#80]

czyli opiniujemy we wrześniu? : )

edithael15-07-2018 22:17:34   [#81]

Dlaczego godzimy się na taki absurd? Na kolejny absurd MEN...

Jakaś schizofrenia: świadomość bezsensu rozporządzenia i gotowość do zaspokojenia oczekiwań. Dlaczego?

gosiaes216-07-2018 09:11:17   [#82]

DYREK - sprawiasz, że MÓJ urlop będzie spokojniejszy ;)

Dziękuję :)))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]