Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dotacja na podręczniki 2018
strony: [ 1 ]
dariuszn706-06-2018 13:38:50   [#01]

Gdzieś słyszałem, ale nie mogę sobie przypomnieć i znaleźć, że za rok szkolny 2018/2019, dotację rozliczmy całościowo czyli mogę, kupić to co potrzebuję byle zmieścić się w kwocie całościowej. Np. nie potrzebuję podręczników do klasy 5 z plastyki, muzyki i informatyki (zostają mi środki), brakuje mi na ćwiczeniach w klasie 7 i 8. Czy mogę kupić te ćwiczenia? 

Roman Langhammer06-06-2018 15:51:23   [#02]

Z tego co ja kojarzę, to jeśli Ci zostaną pieniądze z podręczników w danej klasie, to możesz kupić podręczniki w innej. Jeśli zostaną z ćwiczeń, to ćwiczenia.

alis06-06-2018 21:42:56   [#03]

Ja też kojarzę podobnie jak Roman;)

mstola06-06-2018 22:27:48   [#04]

a czy z gimnazjum można przenieść do SP pieniądze na podręczniki?

jasza6606-06-2018 22:35:08   [#05]

Podręczniki, to jeden worek a ćwiczenia drugi :-). Nie wiem jaki jest cel wprowadzenia obowiązku informowania OP skoro i tak nie możemy przekroczyć łącznej kwoty dotacji.

Podstawa skojarzeń to: 

art. 56 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)

4. W ramach łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, przyznanej na wyposażenie danej publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w danym roku budżetowym, w podręczniki lub materiały edukacyjne, dyrektor tej szkoły, ustalając zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na zwiększenie kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia danej klasy, przekraczając odpowiednio kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 albo 3, informując jednocześnie organ prowadzący o zwiększeniu kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

5. W ramach łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, przyznanej na wyposażenie danej publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w danym roku budżetowym, w materiały ćwiczeniowe, dyrektor tej szkoły, ustalając materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na zwiększenie kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia danej klasy, przekraczając odpowiednio kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 albo 4, informując jednocześnie organ prowadzący o zwiększeniu kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych.

7. Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.

Roman Langhammer03-07-2018 17:17:54   [#06]

Czy nie wydaje się Wam, że kwota na materiały ćwiczeniowe w klasach 4-8 jest zdecydowanie za mała?

gimnazjum04-07-2018 13:24:20   [#07]

Pilna prośba o wskaźnik dla niepełnosprawnego z autyzmem na materiały ćwiczeniowe na rok 2018/2019 i niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym bo gmina się upiera że jakies 2 rozporzadzenia i inne niż w tabeli na nowy rok ze str MEN, podalismy w pierwszym przypadku wskaźnik 2,6 do kwoty  49,50 a w drugim 2,8 z tej samej kwoty- może ktoś się wypowiedzieć

Jacek04-07-2018 13:42:52   [#08]

wskaźniki są na stronie MEN

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/tabela-dotyczaca-wysokosci-wskaznikow-na-rok-szkolny-2018-2019-1.xlsx 

gimnazjum04-07-2018 13:56:55   [#09]

dokładnie z tej tabeli korzystaliśmy, ale organ prowadzący twierdzi że w rozporzadzeniu na 2018 rok są inne wskaźniki

AleJ04-07-2018 14:30:46   [#10]

Jeśli zostaje na podręczniki to możesz kupić podręczniki jeśli na ćwiczenia to ćwiczenia.

 

Oczywiście, że kwota na ćwiczenia jest zbyt mała. Starcza tylko na podstawowe przedmioty czyli języki i matematyka.


post został zmieniony: 04-07-2018 14:32:43
Roman Langhammer04-07-2018 16:47:48   [#11]

Co z tego, że jak mi zostaje na ćwiczeniach, to mogę przeznaczyć na ćwiczeniach w innych klasach... za 1 zł zaoszczędzoną w klasie 4 nie kupię nic...:/ W podręcznikach to wykorzystałem, bo tam kwoty są większe... ale ćwiczenia? Masakra jakaś... Wydawnictwa robią w cenie ok. 6,18 - więc wystarcza na 4 przedmioty... np. matematyka, angielski, niemiecki, geografia... biologia i chemia już nie... Ale za to nauczyciele mogą się wykazać kreatywnością i zbierać na wyróżniającą ocenę...:/

lavender09-07-2018 06:41:43   [#12]

Czy  można zatem traktować również całościowo dotację dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi?

Mam trzy wnioski:

1)uczniowie z niepełn. intelektualną w stopniu lekkim

2)uczniowie z niepełn. intelek. w stopniu umiarkowanym

3)uczniowie z autyzmem

rzewa09-07-2018 09:21:48   [#13]

nie, gdyż dotację na ucznia niepełnosprawnego rozlicza się osobno ze względu na rodzaj niepełnosprawności

może być całościowo o ile uczniowie mają tę samą niepełnosprawność

czyli tyle osobnych rozliczeń ile złożonych wniosków

lavender11-07-2018 06:16:17   [#14]

Jeszcze w temacie podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami...

Czy mam rację myśląc, że jeśli mam ucznia w klasie III gim. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a w klasie III nie kupuję w tym roku podręczników bo mam w bibliotece, to uczeń ten może otrzymać komplet z biblioteki (realizuje przecież tą samą podstawę programową), a za pieniądze z dotacji mogę kupić podręczniki "dodatkowe" (do kształcenia specjalnego) lub materiały edukacyjne (np. multimedia) oraz materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb konkretnego ucznia...  Analogiczna sytuacja z uczniami z autyzmem.

"Zasugerowano" mi, że to nie mogą być żadne inne książki jak tylko te, z których korzysta reszta klasy, a tylko "dostosowane" (np. powiększona czcionka i takie tam). Moim zdaniem  "dostosowane" to nie to samo co "zaadaptowane"

 

 

rzewa11-07-2018 15:05:12   [#15]

moim zdaniem, masz całkowitą rację - możesz kupić to co uważasz - nie ma znaczenia z czego korzystaja pozostali uczniowie w klasie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]