Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kwalifikacje Zespół Aspergera
strony: [ 1 ]
Dante31-05-2018 15:22:12   [#01]

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel współorganizujący kształcenie dziecka z Zespołem Aspergera?

Ala01-06-2018 21:29:12   [#02]

pedagogika specjalna odpowiednia do potrzeb ucznia

w przepisach nic więcej nie ma :(

michba05-06-2018 08:45:20   [#03]

Czy mają kwalifikacje do autyzmu:

1. Mgr pedagogiki specjalnej: licencjat specjalność - surdopedagogika, mgr specjalność- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i terapia pedagogiczna. Na studiach miała zajęcia z autyzmu.

2. mgr edukacji wczesnoszkolnej i studia podyplomowe z autyzmu. Czy może być wspomagającym w starszych klasach?

rzewa05-06-2018 22:46:13   [#04]

wg mnie ta druga lepsza

owszem może pracować w starszych klasach

Roman Langhammer06-06-2018 03:46:54   [#05]

Hmm... ma mieć kwalifikacje z pedagogiki specjalnej... ostatnio przeglądałem rozporządzenie ws. standardów kształcenia nauczycieli... autyzm nie jest tam wymieniony jako zakres pedagogiki specjalnej.

"Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej

W trakcie realizacji modułu osoba przygotowująca się do wykonywania zawodu nauczyciela wybiera jedną z następujących specjalności:

1) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;

2) tyflopedagogika;

3) surdopedagogika;

4) pedagogika lecznicza;

5) resocjalizacja i socjoterapia."

 

Czyli nauczyciel po podyplomówce "spektrum autyzmu" nie ma kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej...;)

noe1908-06-2018 12:56:39   [#06]

#Roman właściwie to masz rację, bo autyzm mieści się w pedagogice specjalnej, ale jest bardzo, bardzo wąskim obszarem i nikt takich studiów nie robi

Niestety KO nie radzi sobie z określeniem kwalifikacji, żadna uczelnia nie zrobi studiów z autyzmu, tylko tak jak napisałeś, główne działy.

Niestety teraz ponieważ KO do końca nie wszystko rozumie, pojawiają się jak grzyby pod deszczu studia podyplomowe (płatne) z bardzo wąskim obszarem (klient chce to robimy!)

Na szczęście w służbie zdrowia lekarze nie robią specjalizacji ze złamania prawej i osobne lewej ręki ;)

Już kiedyś pisałem jak dyskutowałem z wizytatorem, że jednak oligofrenopedagogika to dział pedagogiki specjalnej. On wymagał nauczyciela z pedagogiką specjalną, a ja miałem  człowieka "tylko" z oligo. I na nic zdały się tłumaczenia że nie ma studiów tylko z pedagogiki specjalnej, że zawsze wybiera się jakąś specjalność :(

Roman Langhammer08-06-2018 19:41:43   [#07]

W takim przypadku poprosiłbym to na piśmie. Wtedy jest możliwość ustosunkowania się również na piśmie, odwołania itp.

Zarówno działania dyrektora jak i wizytatora muszą mieć oparcie w przepisach prawa. A prawo jest w tym przypadku po stronie dyrektora.

Przykład... uczeń z ZA.

1. podyplomówka - oligofrenopedagog - jest OK (jest przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej).

2. podyplomówka - spektrum autyzmu - BŁAD (brak przygotowania z zakresu pedagogiki specjalnej)

3. Najlepsze rozwiązanie: oligofrenopedagog + spektrum autyzmu.

Nic innego z przepisów nie może wynikać.

Ewentualnie zamiast oligo to socjoterapia.

rzewa11-06-2018 08:19:56   [#08]

nie ma żadnego błędu -> takie kwalifikacje jak w poz 2. są tymi najwłaściwszymi dlatego tak odpowiedziałam w #04

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575)

§ 23. ust. 1. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i § 4, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 15 ust. 3.

§15. ust. 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w szkołach i placówkach, o których mowa w ust. 2, posiada również osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, o których mowa w § 3-6, lub
2) posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

Doska12-06-2018 16:44:14   [#09]

A KO i tak zrobi, co zechce, uzna kwalifikacje bądź nie. Trzy kontrole, ta sama gmina, to samo KO i w każdej inne zalecenia dotyczące kwalifikacji do pracy z uczniami ZA lub autyzmem. Zalecenia i owszem, albo inny pedagog - ale nie ma, albo zgoda KO i uzupełnienie wykształcenia..., a i koniecznie dyrektor musi udowodnić, że poszukiwał i nie znalazł.

jota12328-11-2018 20:39:42   [#10]

Mam nauczyciela współorganizującego kształcenie - dziecko z Zespołem Aspergera. Pracuje trzeci rok. Jest po resocjalizacji z interwencją kryzysową i pomocy społecznej - miał na studiach zajęcia z pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, ma przygotowanie pedagogiczne. Przez dwa lata miałam zatwierdzony arkusz organizacyjny.

W tym roku arkusz mam zatwierdzony, po czym gdy ten nauczyciel pojawił się w aneksie (zmiana ilości godzin) dowiedziałam się, że nauczyciel nie ma kwalifikacji - arkusz zatwierdzony negatywnie.

Czy ktoś mi doradzi co mam z tym zrobić.

Czy ten nauczyciel ma kwalifikacje czy nie??? Proszę o pomoc.

jota12302-12-2018 15:48:43   [#11]

Podnoszę. Podzielcie się swoimi uwagami!

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]