Forum OSKKO - wątek

TEMAT: RODOlogia chora
strony: [ 1 ][ 2 ]
joszka22-05-2018 12:11:40   [#01]

1. Na stronie internetowej szkoły nie ma nazwisk nauczycieli

2.O konkursach i olimpiadach "uczeń naszej szkoły" i bez zdjęcia

3.zastępstwa ogłoszone tylko w Li brusie

Bas22-05-2018 12:25:04   [#02]

Wystarczy zgoda rodzica i po kłopocie. Dzisiaj zbieram (dotyczy zdjęć i nazwisk na stronie szkoły).

noe1922-05-2018 12:28:31   [#03]

sami sobie robimy kuku. Kreatywność nasz jest bezograniczeń, a firmy zacierają ręce i podgrzewają atmosferę.

ad.1 Kto pracuje w szkole jest informacją publiczną

Ad.2 Wymagana zgoda rodzica

ad. 3 nie wiem co powiedzieć, bo jak ktoś nie ma dziennika elektronicznego to co? bzdura

ReniaB22-05-2018 12:29:01   [#04]

Na zamieszczenie nazwiska nauczyciela w szkole publicznej zgoda niepotrzebna, ale na zdjęcie już tak

befana22-05-2018 13:57:30   [#05]

Bas, a podziel się wzorem , plis

Bas22-05-2018 17:07:59   [#06]

Proszę, ale jest to tylko zgoda na publikację wizerunku i danych na stronie ww szkoły i korytarzach, w związku z konkursami itp. Wszystkie inne zgody są podobne, zmieniamy tylko powód i miejsce publikacji.

 

   (data złożenia oświadczenia)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

 

          Działając jako rodzic / opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

…………………………………………………………………

(imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka)

 

wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku* oraz imienia i nazwiska* dziecka przez Szkołę ........ w ...........zwaną dalej „szkołą” w celach promujących szkołę. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku z udziałem dziecka w projektach realizowanych przez szkołę, w tym: konkursach, zabawach i zawodach. Zgoda dotyczy upubliczniania na stronie www szkoły* i na tablicy osiągnięć na holu szkoły*.

Poinformowano mnie, że:

1)      administratorem danych osobowych dziecka jest Szkoła ......... w ........., ul. ...........Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu .............oraz lub adresem poczty elektronicznej....................;

2)       kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej ............................... (tu mail do inspektora);

3)         dane osobowe są przetwarzane w celach promujących szkołę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016);

4)       dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5)       dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie;

6)       mam prawo żądania od szkoły dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7)     mam prawo do przeniesienia danych;

8)     mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;

9)    mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10)   podanie danych osobowych jest dobrowolne;

11)    dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.     

                                                              

                                                                              …………………………………………………….

                                                                              (podpis tego, kto składa oświadczenie)

* skreślić niepotrzebne

 

 

Roman Langhammer22-05-2018 19:18:14   [#07]

A ja będę miły i się podzielę naszą stroną związaną z ochroną danych (jest to strona informacyjna)

www.sp6.odo.ustron.pl


post został zmieniony: 23-05-2018 10:38:42
Skimir22-05-2018 19:49:09   [#08]

Czy w tym przypadku, rozporządzenie, dyrektywy i inne publikowane przez UE są obowiązującym nas prawem?

izael23-05-2018 10:00:12   [#09]

Roman, strona bardzo fajna:)

dzięki za inspirację:)

a czy można korzystać/kopiować/wykorzystać informacje tam zawarte?

zosiaz123-05-2018 10:02:53   [#10]

czy szkoła niesamorządowa musi powoływać inspektora?

djb23-05-2018 10:12:34   [#11]

#07 Roman - dziękuję pięknie! Super rozwiązanie.

#10 Zosiaz1 IODO w każdej firmie przetwarzającej dane.

zosiaz123-05-2018 10:16:47   [#12]

djb...., pomóż prosze, prawnik powiedział, że ustawa nakłada obowiązek powoływania inspektora tylko tkzw. sferze budżetowej a my do niej nie nalezymy, czyli szkoły prowadzone przez inne podmioty niż JST nie muszą powoływać IDO...., ???????

befana23-05-2018 10:19:58   [#13]

#8

w przypadku RODO - obowiązują bezpośrednio

 

befana23-05-2018 10:20:41   [#14]

Bas, serdeczne dzięki

Marek Pleśniar23-05-2018 10:31:32   [#15]

Excel

Rejestr czynności przetwarzania (przykłady dla szkoły)

na stronie: https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10449


post został zmieniony: 23-05-2018 10:32:13
Roman Langhammer23-05-2018 15:44:07   [#16]

Jak ktoś coś wykorzysta z tej strony, to nikt nikogo nie będzie ścigał. ;) Pliki i materiały nie są zablokowane do ściągania. ;)

eny23-05-2018 18:03:24   [#17]

Roman miło z twojej strony, że chcesz udostępnić. Wielkie dzięki:)

maeljas23-05-2018 18:22:44   [#18]

Zosiu szkoły niepubliczne nie muszą powoływać IDO - też jesteśmy po szkoleniu

edithael23-05-2018 20:57:41   [#19]

Nie muszą, mogą. Ktoś to wszystko musi ogarniać... Oczywiście, dyrektor jak zawsze ;)

jerzyk23-05-2018 21:56:06   [#20]

Roman. na wszelki wypadek ;-))

już publicznie

DZIĘKUJĘ  :-)

rzewa24-05-2018 00:07:10   [#21]

cóż... uważam, że szkoły niepubliczne też muszą zatrudniać IOD gdyż, moim zdaniem, stosuje się do nich art 37 ust 1 lit b i c RODO

i nie szkodzi, że mają np 14 uczniów -> tu skala dotyczy zakresu danych, w tym danych dotyczących zdrowia, a nie liczby rekordów w bazie

maeljas24-05-2018 12:11:47   [#22]

"Przedszkole niepubliczne nie jest organem lub podmiotem publicznym, co oznacza, że nie musi powoływać inspektora. W ich przypadku wyznaczenie inspektora jest dobrowolne. art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L Nr 119, str. 1)"

Dariusz Skrzyński prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego


Źródło: https://www.experto24.pl/oswiata/organizacja-pracy-placowki/ido-w-przedszkolu-niepublicznym-czy-trzeba-go-powolac-w-zwiazku-z-wejsciem-w-zycie-rodo.html?cid=K000KN

 

Szkoły niepubliczne analogicznie….

joszka24-05-2018 17:46:29   [#23]

Kto jest autorem materiału na stronie Romana?

Roman Langhammer24-05-2018 19:29:36   [#24]

Mój dotychczasowy ABI a od jutra IOD. Oczywiście ten pomysł jest jednym z zaproponowanych do wykorzystania. Jest to łatwe odesłanie do wszystkich informacji związanych z ochroną danych. Trudno każdemu recytować regułki, łatwiej odesłać w miejsce, gdzie są wszystkie informacje i dokument do pobrania.

Ala24-05-2018 20:45:12   [#25]

Zdjęcie użytkownika Marcin Jakimowicz.

izael25-05-2018 08:40:45   [#26]

matkoooo:)

trzeba się pośmiać chyba,by to nas nie dobiło

a może to tylko film... o, Barejo!

ola 1325-05-2018 11:10:26   [#27]

To rezerwacja :-)

Bas25-05-2018 11:21:06   [#28]

Przynajmniej 1 listopada wszystkie groby będą ustrojone :-)

Tomasz Fiedorowicz25-05-2018 12:06:57   [#29]

Bas, to nie do końca takie pewne ;)

https://www.youtube.com/watch?v=KOpNBS3qwWI

Bas25-05-2018 12:11:08   [#30]

:-)))))))

BeataGie25-05-2018 13:44:24   [#31]

Czy w związku z dzisiejsza magiczną datą powinnam jakąś informację przesłać rodzicom? Dostaję cała masę info na maile z rożnych firm.

malgala25-05-2018 14:13:48   [#32]

A czy trzeba coś na stronie szkoły zamieścić?

aza25-05-2018 16:17:19   [#33]

Klauzulę informacyjną dla rodziców.

 

Dan6725-05-2018 20:12:29   [#34]

Witam!    mam pytanie - jeżeli powołuję w szkole inspektora ochrony danych to muszę go zgłosić do GIODO? jeśli tak, to w jaki sposób?

michba25-05-2018 21:28:24   [#35]

Tak. nie ma wzoru. Wysłać pismo, że powołuję........... bo ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Podać adres, telefon i maila - Założyliśmy specjalnie dla IOD. Wejdź na stronę GIODO. pp chyba art.37? nie jestem pewna. Wysłać poleconym. Przyjdzie potwierdzenie, że doręczono. No i po sprawie. Ja wysłałam 14 dni przed 25.05.

noe1925-05-2018 21:49:12   [#36]

#michba

ze strony GIODO 

Zawiadomienia o wyznaczeniu IOD należy dokonywać od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nie należy do nas kierować zgłoszeń powołania i odwołania ABI.

Roman Langhammer25-05-2018 21:56:39   [#37]

W związku z tym:

24 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1000 ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – weszła w życie 25 maja 2018 r. (w art. 154 ustawy zawiera zmianę ustawy – Prawo oświatowe – dodaje nowy art. 108a o prowadzeniu w szkołach i placówkach monitoringu),

 

jak myślicie... jeśli monitoring już istniał, to należy przeprowadzić konsultację z RP, RR i SU oraz uzgodnić z OP? Czy dotyczy to tylko "nowych" monitoringów?

noe1925-05-2018 22:00:58   [#38]

też się zastanawiam, myślę, że będzie to trzeba jakoś ogarnąć. Tak samo jak na piśmie informować o monitoringu nowo zatrudnionych, a co z już zatrudnionymi (myślę, w tym przypadku, że papier też trzeba dać)

aza25-05-2018 22:49:15   [#40]

Roman-

Baaardzo wielkie dzięki

Benigna25-05-2018 23:43:31   [#41]

I ja skorzystałam z plików, Romanie, dziękuję!

Mnóstwo czasu zaoszczędzonego, bo stronę prowadzę sama...

:)


post został zmieniony: 25-05-2018 23:44:02
Benigna25-05-2018 23:59:28   [#42]

Ja mam taką informację (plus odnośnik do treści rozporządzenia ogólnego i pliki, wnioski Romana):

  1. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 1 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  5. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
  6. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tak sformułował nam IOD

aza26-05-2018 00:37:51   [#43]

a ja też sama...

Napisałam tak:

 

Szanowni Państwo!

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. 
Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W PRZEDSZKOLU NR ....

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Przedszkole....

jest: Dyrektor – ........

 

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu.... zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r.

 

3) Administrator danych osobowych - Dyrektor – ........ - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. 

5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu ......przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 


post został zmieniony: 26-05-2018 00:42:06
Marek Pleśniar26-05-2018 00:38:30   [#44]

i?

aza26-05-2018 00:43:18   [#45]

i nie będą profilowane

 

ucięło mi a już nie mogę edytować


post został zmieniony: 26-05-2018 00:43:32
Marek Pleśniar26-05-2018 07:51:54   [#46]

taak sie czepiam

gosiaes228-05-2018 11:20:00   [#47]

Trzeba te klauzulę zamieszczać na stronie szkoły??

Kajko29-05-2018 09:55:37   [#48]

A czy sekretarz szkoły może być IOD?

cynamonowa29-05-2018 23:33:00   [#49]

Ja także dziękuję Romanowi....posiłkowaliśmy się i to bardzo (y)

elrym30-05-2018 04:45:51   [#50]

pracownik szkoły (sekretarz) może być IOD

strony: [ 1 ][ 2 ]