Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop pracownika obsługi
strony: [ 1 ]
Sekret17-05-2018 08:55:22   [#01]

Serdecznie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące pracownika obsługi.

Pracownica była zatrudniona w innym miejscu pracy od 1 marca 2010 do 1 lutego 2018. W świadectwie pracy jest napisane, że otrzymała ekwiwalent za rok 2018 w wymiarze 3 dni.

Obecnie zatrudniona jest na czas określony od 27 marca 2018 do 22 czerwca 2018. Ile dni urlopu wypoczynkowego jej się należy. Staż pracy 7 lat.

1. Czy marzec traktuję jako pełen miesiąc?

2. Czy czerwiec traktuję jako pełen miesiąc?

Jeśli oba te miesiące zaliczę jako pełne (20:12) x 4 = 6,66 co zaokrąglam do 7 dni.

3. Jeśli całego urlopu nie będzie mogła wykorzystać w naturze, wypłacam jej ekwiwalent?

4. Co jeśli podpiszę z nią kolejną umowę od 23 czerwca? Czy w nowej umowie może wykorzystać urlop za poprzednią umowę?

5. Jeśli dyrekcja zdecyduje się ją zatrudnić od 1 września 2018, w takim razie jeśli za poprzednią umowę nie wykorzysta urlopu w naturze, wypłacę jej ekwiwalent?

6. W tym pytaniu chodzi mi o innego pracownika który ma umowę 9.10.17 - 8.10.18 Staż pracy powyżej 10 lat. Czy ta osoba za rok 2018 ma prawo do urlopu w wymiarze (26:12) X10 miesięcy (bo wliczam cały październik) =21,6 co zaokrąglam do 22 dni. Czy skoro zaczęła pracę w 2017 to za rok 2018 ten urlop należy jej się z góry czyli praktycznie już w styczniu 2018 mogłaby wziąć te 22 dni w całości?

Z góry dziękuję za odpowiedź

genia1717-05-2018 11:21:26   [#02]

urlop za cztery miesiące pracy , niepełne miesiące traktuje się jak pełny miesiąc pracy wg KP

* Art. 154

Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

* Art. 155

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej szkoły zawodowej - nie więcej jednak niż 3 lata

2) średniej szkoły zawodowej - nie więcej jednak niż 5 lat

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 5 lat

4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata

5) szkoły policealnej - 6 lat

6) szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Art. 155 , 2a -niepełny miesiąc kalendarzowy pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca

Art. 155 , 3-  niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]