Forum OSKKO - wątek

TEMAT: z klasy IIG do VIII?
strony: [ 1 ]
DorotaN15-05-2018 09:50:10   [#01]

Witam, czy dobrze myślę: przedłużony etap edukacyjny w klasie II gimnazjum - od września  uczeń jest w klasie VIII? Czy tak?

AleJ15-05-2018 10:37:51   [#02]

Chyba do VII a z III gimnazjum do VIII

DorotaN15-05-2018 11:06:04   [#03]

gdzie szukać?

elrym15-05-2018 11:18:51   [#04]

Uczeń kl.II gimn.przrchodzi do klasy 8 SP

DorotaN15-05-2018 13:42:02   [#13]

Gdzie szukać?

Ala15-05-2018 14:13:58   [#14]

specustawa Art. 128

2. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

3. Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

Ala15-05-2018 14:19:16   [#15]

tak jest przy braku promocji

natomiast nie opisano chyba w ogóle przypadku takiego jak w #1

elrym15-05-2018 14:32:53   [#16]

dlatego analogicznie :)

bobi36721-05-2018 10:04:48   [#17]

Co w przypadku ucznia kl II nie rokującego na otrzymanie promocji, który realizuje naukę w gimnazjum przy OHP poza miejscem zamieszkania?

Z którym OP uzgadniać szkołę gdzie miałby być uczniem kl VIII? Z moim OP tzn. wg miejsca gimnazjum, czy z OP wg miejsca zamieszkania tego ucznia?


post został zmieniony: 21-05-2018 10:05:13
elkap28-09-2018 19:14:39   [#18]

Na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej jest ocena np. z przyrody, której w gimnazjum już nie było, a ocenę tę uczeń miał już na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej. Znajomy dyrektor SP zadał mi takie pytanie, gdyż przyjął ucznia z wygaszanego gimnazjum, dostał odpis arkusza ocen z gimnazjum. Szukam wyjaśnienia w różnych przepisach i nie mogę się doszukać. Czy trzeba takiemu uczniowi jeszcze raz przepisać ocenę z tamtego świadectwa po VI klasie? Oświećcie mnie proszę, czy jakieś przepisy regulują tę kwestię.

rzewa29-09-2018 00:44:31   [#19]

Tak, trzeba przepisać

a podstawą do tego jest właśnie świadectwo ukończenia 6-cio letniej sp

elkap29-09-2018 17:05:27   [#20]

Ewo, a jaki przepis o tym mówi ?

elrym29-09-2018 18:15:17   [#21]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo
ukończenia szkoły.
2. Uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły
potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
3. Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe
zajęcia edukacyjne i końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.

elkap29-09-2018 20:19:34   [#22]

Powyższy przepis nie budzi moich wątpliwości w sytuacji, gdy uczeń kończy określony typ szkoły, a szkoła ta posiada arkusz ocen dla całego cyklu kształcenia lub odpis arkusza z innej szkoły podstawowej, w przypadku, gdy uczeń zmieniał szkołę. Ale przyznacie, że przypadek, który opisałam powyżej, jest specyficzny. Ten uczeń już otrzymał świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, na którym wypisano mu wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne, które realizował w tej szkole. Uczeń, który nie uzyskał promocji w gimnazjum przechodzi do klasy ósmej szkoły podstawowej (na to są przepisy).  Do szkoły podstawowej, do której trafił, został przekazany odpis arkusza ocen z gimnazjum. W gimnazjum miał zestaw zajęć obowiązkowych nieco inny niż w obecnej szkole podstawowej. Czy w tej sytuacji jakiś przepis nie powinien wprost określać, że na świadectwie ukończenia ośmioletniej SP należy mu przepisać oceny ze świadectwa ukończenia sześcioletniej SP? A może jest taki przepis, tylko ja do niego nie dotarłam?

bosia22-10-2018 18:17:53   [#23]

wyciągnęłam ten wątek, bo niestety ustawodawca nie określił podstaw prawnych do przepisywania ocen w przypadku niepromowanych uczniów gimnazjum, którzy musieli znowu uczęszczać do szkoły podstawowej

bez podstawy prawnej nie można przepisywać ocen z sześcioletniej szkoły podstawowej na świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, a to dotyczy np. przyrody, techniki

podobnie będzie w tym roku szkolnym w przypadku świadectw ukończenia szkoły podstawowej dla wszystkich uczniów klasy VIII, przyroda była więc można ocenę przepisać, ale już nie można wpisać oceny w przypadku techniki, bo wcześniej były zajęcia techniczne

np. w przypadku uczniów zsz, którzy kontynuują naukę w lo dla dorosłych począwszy od klasy drugiej, oceny się przepisuje i ustawodawca zapisał to w rozporządzeniu

ja nie znalazłam stosownych zapisów dotyczących szkoły podstawowej, chyba, że coś przeoczyłam

jest jeszcze trochę czasu, więc może warto wystąpić do MEN-u, aby uzupełnili zapisy rozporządzenia

Jacek24-10-2018 12:55:07   [#24]

szukałem i też nie znalazłem, więc będzie kłopot o ile MEN tego nie naprawi

Marek Pleśniar24-10-2018 13:51:02   [#25]

podnoszę

bosia24-10-2018 14:49:44   [#26]

Przeszukam dostępne przepisy, a później umieściłam problem na naszym form, żeby się upewnić, czy czegoś nie przeoczyłam w tym galimatiasie.

Może jeszcze ktoś prześledzi, czy coś nam nie umknęło, bo w czerwcu będzie wielki problem ze świadectwami, ale też z rekrutacją.

 

rzewa25-10-2018 10:16:58   [#27]

też nie znalazłam i dlatego polecałam w innych wątkach dołączenie do arkusza ocen ksero świadectwa ukończenia sp jak i promocyjnych gimnazjum

podobnie było ze słuchaczami przychodzącymi po zsz do II klasy liceum dla dorosłych - też kserowałam świadectwa zsz i potem pojawił się przepis o przepisywaniu ocen z tych świadectw i miałam "jak znalazł" :-)  - może teraz też MEN się w porę obudzi

bosia25-10-2018 19:19:43   [#28]

a może OSKKO skieruje zapytanie do MEN-u?

 

rzewa25-10-2018 19:41:07   [#29]

a napiszesz? Jak napiszesz to zostanie przesłane do MEN

bogna26-10-2018 00:24:55   [#30]

rzewo, księgę arkuszy ocen z takimi kserówkami oprawiać? na jakiej podstawie takie kserówki można dołączyć do arkuszy ocen?

bosia, Ty masz podstawówkę? i masz taki problem?

rzewa26-10-2018 01:16:35   [#31]

na razie nie oprawiasz, a potem się okaże - w lo dla dorosłych dołącza się takie ksero do arkusza i jest na to pp -> pkt 26 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 i 2011)

bosia26-10-2018 11:05:46   [#32]

A wiesz Bogna, że masz rację:-)

odpuszczam wskazywanie problemów, które mogą dotyczyć iluś tam tysięcy osób

jak miałam problem, który mnie dotyczył, to sobie sama wystąpiłam do MEN-u w czerwcu tego roku, odpowiedź dostałam dopiero we wrześniu, ale dostałam

co do zsz i lo, to przepis już obowiązuje od kilku lat, wiem bo sama to monitorowałam od początku, w sposób, który był wtedy dla mnie możliwy, akurat mnie dotyczyło no i sentyment do szkolnictwa zawodowego robił swoje

to na tyle w tym temacie:-)

Marek Pleśniar26-10-2018 12:52:36   [#33]

wystąpimy z tym do MEN - tylko czekamy na koniec piąteczku żeby napisać, bo wszyscy w pracy:-)

Malgos10104-01-2019 12:57:36   [#34]

Właśnie miałam zakładać wątek "Oceny na świadectwie ukończenia SP -kl. 8", ale odkryłam ten wątek :) Czy "zapytaliśmy" MEN i należy czekać na odpowiedź, ponieważ u mnie rodzice zaczynają dopytywać się o te sprawy, a nie chcę wprowadzać w błąd.

A jeśli chodzi o repetentów, to wolę wiedzieć wcześniej, żeby w czerwcu nie okazało się, że np. miał jakoś zaliczyć plastykę i muzykę, która była w kl. 7 (kiedy on był w 2G), bo nie można mu przepisać tych ocen.

elkap08-02-2019 21:36:15   [#35]

Czy coś wiadomo już o podstawie prawnej dotyczącej przepisywania ocen z sześcioletniej SP na świadectwo ucznia klasy VIII SP, który trafił do niej w wyniku w wyniku braku promocji w gimnazjum?

Jacek08-02-2019 22:18:47   [#36]

MEN oficjalnie się nie wypowiedział


post został zmieniony: 08-02-2019 23:20:10
elkap28-05-2019 13:02:27   [#37]

Czy może wiadomo wam coś na temat dyskutowany powyżej? MEN coś postanowił w tej sprawie?

DorotaN30-05-2019 20:37:07   [#38]

Nie. Tak zrobiliśmy w ubiegłym roku. Teraz chyba założymy arkusze na klasę 8? No bo co innego?


post został zmieniony: 30-05-2019 20:38:28

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]