Forum OSKKO - wątek

TEMAT: z klasy IIG do VIII?
strony: [ 1 ]
DorotaN15-05-2018 09:50:10   [#01]

Witam, czy dobrze myślę: przedłużony etap edukacyjny w klasie II gimnazjum - od września  uczeń jest w klasie VIII? Czy tak?

AleJ15-05-2018 10:37:51   [#02]

Chyba do VII a z III gimnazjum do VIII

DorotaN15-05-2018 11:06:04   [#03]

gdzie szukać?

elrym15-05-2018 11:18:51   [#04]

Uczeń kl.II gimn.przrchodzi do klasy 8 SP

DorotaN15-05-2018 13:42:02   [#13]

Gdzie szukać?

Ala15-05-2018 14:13:58   [#14]

specustawa Art. 128

2. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

3. Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

Ala15-05-2018 14:19:16   [#15]

tak jest przy braku promocji

natomiast nie opisano chyba w ogóle przypadku takiego jak w #1

elrym15-05-2018 14:32:53   [#16]

dlatego analogicznie :)

bobi36721-05-2018 10:04:48   [#17]

Co w przypadku ucznia kl II nie rokującego na otrzymanie promocji, który realizuje naukę w gimnazjum przy OHP poza miejscem zamieszkania?

Z którym OP uzgadniać szkołę gdzie miałby być uczniem kl VIII? Z moim OP tzn. wg miejsca gimnazjum, czy z OP wg miejsca zamieszkania tego ucznia?


post został zmieniony: 21-05-2018 10:05:13
elkap28-09-2018 19:14:39   [#18]

Na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej jest ocena np. z przyrody, której w gimnazjum już nie było, a ocenę tę uczeń miał już na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej. Znajomy dyrektor SP zadał mi takie pytanie, gdyż przyjął ucznia z wygaszanego gimnazjum, dostał odpis arkusza ocen z gimnazjum. Szukam wyjaśnienia w różnych przepisach i nie mogę się doszukać. Czy trzeba takiemu uczniowi jeszcze raz przepisać ocenę z tamtego świadectwa po VI klasie? Oświećcie mnie proszę, czy jakieś przepisy regulują tę kwestię.

rzewa29-09-2018 00:44:31   [#19]

Tak, trzeba przepisać

a podstawą do tego jest właśnie świadectwo ukończenia 6-cio letniej sp

elkap29-09-2018 17:05:27   [#20]

Ewo, a jaki przepis o tym mówi ?

elrym29-09-2018 18:15:17   [#21]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo
ukończenia szkoły.
2. Uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły
potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
3. Na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe
zajęcia edukacyjne i końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.

elkap29-09-2018 20:19:34   [#22]

Powyższy przepis nie budzi moich wątpliwości w sytuacji, gdy uczeń kończy określony typ szkoły, a szkoła ta posiada arkusz ocen dla całego cyklu kształcenia lub odpis arkusza z innej szkoły podstawowej, w przypadku, gdy uczeń zmieniał szkołę. Ale przyznacie, że przypadek, który opisałam powyżej, jest specyficzny. Ten uczeń już otrzymał świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, na którym wypisano mu wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne, które realizował w tej szkole. Uczeń, który nie uzyskał promocji w gimnazjum przechodzi do klasy ósmej szkoły podstawowej (na to są przepisy).  Do szkoły podstawowej, do której trafił, został przekazany odpis arkusza ocen z gimnazjum. W gimnazjum miał zestaw zajęć obowiązkowych nieco inny niż w obecnej szkole podstawowej. Czy w tej sytuacji jakiś przepis nie powinien wprost określać, że na świadectwie ukończenia ośmioletniej SP należy mu przepisać oceny ze świadectwa ukończenia sześcioletniej SP? A może jest taki przepis, tylko ja do niego nie dotarłam?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]