Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wzory nowych świadectw
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
jasza6615-06-2018 21:10:20   [#101]

Czy w klasie 7SP przy języku głównym tzn. prowadzonym od 1 SP dodajemy II.1?

Irerad16-06-2018 23:11:40   [#102]

Spotkałem się z opinię , że w związku z RODO powinno się pominąć PESEL na świadectwach do 5 - 6 klasy.

Czy wg. Państwa  na świadectwach do 5 6 klasy SP należy wpisać nr PESEL czy wykreskować rubrykę?

noe1917-06-2018 09:52:39   [#103]

musisz stosować oficjalny wzór świadectwa, nie może być samowolki

PaulinaS18-06-2018 11:05:23   [#104]

Podbijam pytanie jasza66- jeśli język angielski jest kontynuacją z klas 1-3 to należy dodać symbol: II.1?

II. 2 - dotyczy tylko drugiego języka obcego?

Klio18-06-2018 12:51:23   [#105]

II.1 - oznacza II poziom nauczania ( klasy 4 - 8), język pierwszy, II.2 - oznacza II poziom nauczania, język drugi, pozdrawiam

Dante18-06-2018 12:53:35   [#106]

Uwaga . Na końcu jest kropka

 

II.1.

PaulinaS18-06-2018 13:05:22   [#107]

Ok, dziękuję!

Klio18-06-2018 13:16:03   [#108]

tak kropka i etap nie poziom, pozdrowionka

ola 1318-06-2018 13:56:04   [#109]

A w którym to miejscu trzeba wpisać na tym świadectwie? Przy ocenie dostateczny II.1. czy przy nazwie język angielski II.1.?

Tu jeszcze zapytam :-)

izael18-06-2018 14:00:23   [#110]

18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. - Prawo oświatowe, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

Dante19-06-2018 08:07:04   [#111]

Dot. świadectwa w klasie 4:

Na wzorze świadectwa w klasie 4 są dwa języki:

język angielski II.1.               .............bardzo dobry....................

język                                   -------------------------------------------

 

Pytanie: czy przy tym drugim słowie język pozostawiamy pusty wpis bez wykreskowania,

czy po słowie mają być kreski język -------------     ( ocena oczywiście wykreskowana) ???????

 

 

 

 


post został zmieniony: 19-06-2018 08:08:51
Dan6719-06-2018 08:16:45   [#112]

witam

chcę się upewnić;

1 czy na pewno jeżeli arkusz ocen był założony i wypełniany ręcznie to w kolejnych klasach nie może być dołożona strona wypełniona komputerowo /jaka podstawa prawna - niektórzy upierają się że tak można/

2 jaki jest nr arkusza do wypełniania ręcznego w szkole przysposabiającej do pracy ponadgimnazjalnej i czy w takim arkuszu można dołączyć załącznik - wydruk ocen opisowych?

bardzo proszę o radę

izael19-06-2018 08:20:01   [#113]

w wierszach, które nie są wypełnione, stawia się poziomą kreskę

więc postawiłabym

mika20-06-2018 09:09:08   [#114]

Chciałabym się upewnić, czy na koniec zajęć (tak, jak świadectwa) wydajemy dzieciom z oddziału przedszkolnego zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego?

mika20-06-2018 09:55:30   [#115]

Podnoszę, pomóżcie proszę.

bosia20-06-2018 19:39:54   [#116]

Tak, wydajesz

Załącznik 2

Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Nr wzoru 73 symbol  MEN-I/73

wzór jest w rozporządzeniu - str. 259

 

elrym21-06-2018 06:29:29   [#117]

Ale to nalezalo wydać do 30.04

bosia21-06-2018 06:41:50   [#118]

to nie jest informacja o gotowości

tylko jakaś nowość "zaświadczenie" - niestety nie ma nigdzie informacji kiedy i komu się wydaje

dopatrzyłyśmy się już z Miką, że chyba jednak nie jest to po ukończeniu "0", bo we wzorze jest czas teraźniejszy

nie mam pojęcia komu wydaje sie to zaświadczenie - w rozporządzeniu nic nie ma oprócz informacji jak wydawać duplikat tego zaświadczenia

może dotyczy to wydawania informacji do szkoły, która kontroluje obowiązek rocznego przygotowania, jeśli dziecko realizuje ten obowiązek w przedszkolu albo oddziale w innej szkole - z tym, że pewności nie mam

ciekawe, czy MEN wie po co to wpisali we wzorach;-)

 

rzewa21-06-2018 07:26:53   [#119]

Zaświadczenie, którego wzór nr 73 znajduje się w rozporządzeniu w sprawie świadectw, to zaświadczenie o jakim mowa w przepisach dotyczących komunikacji publicznej będące podstawą korzystania ze zniżek o jakich mowa w tych przepisach -> zatem jest wydawane jedynie na wniosek zainteresowanych rodziców i to od momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku przez dziecko

oczywiście dotyczy ono dziecka, które w roku szkolnym ten obowiązek realizuje przez CAŁY rok szkolny - rodzice mogą TERAZ wnieść o takie zaświadczenie, gdyż będzie ono podstawą do korzystania ze zniżki do 30.09 br

bosia21-06-2018 07:40:06   [#120]

Rzewa, ale w tym rozporządzeniu nie ma informacji czego dotyczy, a pojawił się nowy wzór. To raczej wypadałoby napisać, a nie się domyślać. W końcu po to są przepisy, żeby było czarne na białym. Ostatnio chyba jest czarne na czarnym, albo białe na białym i czytać trudno

rzewa21-06-2018 21:50:36   [#121]

ten wzór nie jest nowy - był także w poprzednich rozporządzeniach:

Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083)
wzór nr 69 o symbolu MEN-I/53/2

Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787)
wzór nr 69 o symbolu MEN-I/53/2

AnJa21-06-2018 22:16:33   [#122]

"W końcu po to są przepisy, żeby było czarne na białym."

Bosia - Ty tak poważnie???

Marek Pleśniar21-06-2018 22:35:32   [#123]

po zapytaniu do MEN: http://www.oskko.edu.pl/oskko/2018-swiadectwa_i_druki/

===

Taka odpowiedź:

Szanowny Panie Dyrektorze,

bardzo dziękuję za przesłaną uwagę dotyczącą § 53 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939), zgodnie
z którym, w przypadku ucznia klasy VII szkoły podstawowej dla dzieci
i młodzieży, który przeszedł do innej szkoły w roku szkolnym 2017 - 2018, arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru: nr 53b (wypełniany pismem ręcznym) lub 63m (wypełniany elektronicznie).

Ponieważ, jak wskazano w piśmie,  druk nr 53b oraz nr 63m nie zawierają informacji o nowej szkole, do której uczeń został przyjęty, uprzejmie wyjaśniam, że w takiej sytuacji zasadne jest skorzystanie odpowiednio ze wzoru nr 36
(MEN-I/36/1) lub 45 (MEN-I/45/1) w Załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że takie wyjaśnienie było już wcześniej  przekazywane bezpośrednio dyrektorom szkół, którzy zwracali się w tej sprawie do MEN.

Z wyrazami szacunku

Alina Teresa Sarnecka

Dyrektor

Departament Podręczników, Programów i Innowacji
/ – podpisany cyfrowo/


post został zmieniony: 21-06-2018 22:35:54
Jacek21-06-2018 23:03:29   [#124]

szkoda, że jakiejś pp tej zasadności nie podano i że nie napisano tego na stronie MEN.

Ja uznałem, że zasadnym będzie skorzystanie ze wzoru MEN-I/37b/2.. też bez pp

:-)


post został zmieniony: 21-06-2018 23:04:40

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]