Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy
strony: [ 1 ]
DICK14-03-2018 11:39:47   [#01]

Wyczytałem iż nie przysługuje nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy. Pracuję jako dyrektor, czy to jest prawda.

AnJa14-03-2018 11:55:03   [#02]

Raczej- wyczytałeś w jakich przypadkach przysługuje:-)

 KN Art. 47. 1.  Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5) za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.


BOS14-03-2018 17:24:14   [#03]

Mam problem. 40 rok pracy rozpoczynam 1.10.2018 roku, ale chciałbym odejść na emeryturę od 1.09.2018 roku. Czy aby otrzyma nagrodę jubileuszową muszę dopracować do 1.10.2018 roku, czy też nagroda jubileuszowa przysluguje w roku kalendarzowym w którym nabywam do niej prawa.

halinah14-03-2018 18:47:42   [#04]

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]