Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel z niepełnosprawnością od 09.2018r
strony: [ 1 ]
bogna409-03-2018 21:28:29   [#01]

Została doprecyzowana kwestia czasu pracy nauczyciela z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wg niej od nowego roku szkolnego zamiast 18 g będzie miał obniżony czas pracy do 16 g z zachowaniem prawa do wynagrodzenia jak za pełny etat. Nauczyciel nie zgadza się z taką interpretacją. Uważa, że może mieć godziny ponadwymiarowe (połowę z obniżonego pensum czyli 16:2=8), w oparciu o ustawę o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Art.15 który co prawda mówi m.in. o zakazie pracy w godzinach nadliczbowych, jednak :

Art. 16. 1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:

    2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Jak to rozumieć?

 

DYREK10-03-2018 13:54:59   [#02]

nie można mieć ciastko i zjeść ciastko -> wg mnie jeżeli zrezygnuje (konieczna zgoda lekarza) z ochrony przewidzianej przepisami art. 15 ustawy o rehabilitacji, to wtedy jego pensum wyniesie 18/18 i może mieć godziny ponadwymiarowe oraz może pracować m.in. w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

 

wątek: Nauczyciel z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


post został zmieniony: 10-03-2018 14:08:27
laostic11-03-2018 10:12:03   [#03]

Ale KN mówi o ponadwymiarowych, a nie nadliczbowych,czyli powyżej 40.

Ala11-03-2018 11:28:59   [#04]

KN mówi też:

Art. 42a.

3. /do 31.08.2018/ Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, o których mowa w art. 42
ust. 6.

3. /od 1.09.2018/ Nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych.

bogna412-03-2018 09:48:08   [#05]

Wg mnie KN reguluje  sprawę godzin ponadwymiarowych i nie ma potrzeby sięgania po dalsze przepisy. Nauczyciel jednak chciałby i godziny mieć, i zniżkę mieć także;-) Upiera się przy swoich racjach.

Co jeśli przyniesie zaświadczenie od lekarza, że może pracować (  a może, gdyż obecnie pracuje, bo tak mu przydzielił poprzedni dyrektor)? Przestaje być niepełnosprawnym nauczycielem? Czy tak jak pisze Dyrek albo, albo?

ReniaB12-03-2018 10:17:20   [#06]

Warto dopytać się o to w PIP, są pracownicy, którzy orzeczenie wyciągają po pewnym czasie i chcą przeliczania płacy; o czymś takim mówił Pan PIP  przy okazji kontroli

bogna413-03-2018 12:02:43   [#07]

Dziękuję Wszystkim za podpowiedzi. Dopytuje jeszcze w PIP.

Andrzej GZEAS06-09-2018 07:39:11   [#08]

Nauczyciel posiadający stopień niepełnosprawności umiarkowany zatrudniony od 1.09.2018 w wymiarze 8/22 etatu wg art. 42a KN:

  1. Czy powinien mieć ustalony wymiar godzin na poziomie 8/19 etatu (22:8*7)?  Art. 42a ust. 2 „…Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia …” ale czy może spowodować zwiększenie wynagrodzenia?
  2. Czy powinien mieć ustalony wymiar godzin na poziomie 7/19 etatu (8:8*7) / (22:8*7)?
  3. Może nie obniża się wymiaru godzin bo przepis dotyczy tylko pełnoetatowców  (przy 18/18 etatu ustalamy wymiar godzin na 16/16 etatu – (płacimy jak z pełnego etatu)?
  4. Może czas pracy powinien mieć ustalony na nie więcej niż 19 godzin tygodniowo a płacić z etatu 8/22?
rzewa06-09-2018 11:06:07   [#09]

prawidłowo jest w p. 1 -> ustalamy pensum jako 22*0,875=~19 -> zatem n-l pracuje 8/19 i tak ma płacone (i tak należy wpisać w umowę o pracę)

tarek28-11-2018 11:29:22   [#10]

Pytałem w innym wątku, ale ten jest chyba właściwszy:)

Od grudnia zatrudnimy nauczycielkę do świetlicy (pensum bazowe 26) w niepełnym wymiarze czasu pracy - pół etatu. Nauczycielka posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jak ustalić pensum i wymiar zatrudnienia. Czy najpierw ustalić obniżony obowiązkowy wymiar na 23 godziny (87,5% * 26) i wówczas zawrzeć umowę na pół etatu zawrzeć na 11,5/23? Czy też w inny sposób należy obliczyć pensum i wymiar zatrudnienia?

Czy wówczas do celów płacowych przyjmujemy pensum 23 czy 26?

rzewa29-11-2018 00:37:10   [#11]

12/23 - nie powinno być połówek (części godziny) o ile nie ma podjętej na podstawie art 42 ust 7 pkt 1 KN przez OP uchwały, która dopuszcza uśrednianie wymiaru godzin n-lom

do celów płacowych przyjmuje się oczywiście pensum 23 (inaczej o żadnym obniżeniu nie było by mowy

tarek29-11-2018 08:35:54   [#12]

A jeśli nauczycielka będzie pracować w tygodniu 11,5 godziny (rzeczywisty czas pracy), to nie można wpisać 11,5/23?

A jeśli jest takli zapis w uchwale: "Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin  dla całego okresu zatrudnienia w roku szkolnym podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku."

rzewa29-11-2018 13:57:45   [#13]

ten zapis wystarcza by móc wpisać na umowie 11,5 godziny

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]