Forum OSKKO - wątek

TEMAT: art. 42 ust. 5c od 1.09.18
strony: [ 1 ][ 2 ]
Jolanta Pawlak08-03-2018 15:18:20   [#01]

 Jak stosować  dodany w KN - art. 42 ustęp 5c dodany w Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Czy wyżej wymieniony przepis dotyczy tylko sytuacji, gdy nauczyciel ma różne pensa, ale w żadnym nie ma pełnego wymiaru.

Przykład 1.

 15/18+2/20+5/26=0,83+0,1+0,19=1,12        22:1,12=19,64 co oznacza,  pensum= 20 godzin i  2 nadgodziny.

czy też sytuacji, gdy nauczyciel ma pełne pensum i nadgodziny w tym pensum oraz dodatkowo kilka godzin z innego pensum np.

 21/18+6/26 Czy w takiej sytuacji pensum=18/18 i 3/18 oraz 6/26 jako nadgodziny z różnych pensów

 czy wyliczamy według KN art 42 ust.5c

 Przykład 2.

 21/18+6/26=1,17+0,23=1,4                  27:1,4=19,28  co oznacza pensum 19 godzin i 8/19 nadgodzin

Podsumowując

 1.Czy do wyliczania pensum stosujemy  przykład 1 i 2 czy tylko 1?

 2.Czy w przypadku dodania godzin np. 1/26  w ciągu roku przeliczamy pensum ponownie czy dodajemy w tym wyliczonym 19/19?

 3. Czy w razie zastępstw doraźnych np. 2/18 płacimy z osiemnastych czy z wyliczonego pensum 2/19?

flisegi08-03-2018 15:47:07   [#02]

Ad. 1 Z regulaminu mojego OP wynika, że przeliczanie pensum stosujemy wtedy, gdy nauczyciel realizuje obowiązki z tzw. różnych pensum np. bibliotekarz + polonista. Zatem rozumiem, że wyliczamy pensum zawsze --> nawet wtedy gdy np. polonistą teoretycznie mógłby być na pełny etat + ma kilka godzin biblioteki.

Ad. 2 Ja przeliczałam.

Ad. 3 Moim zdaniem doraźne + ponadwymiarówki płacimy z przeliczonego pensum i tak robimy.

Problem z ad 3. przerabiałam też przy projektach unijnych i np. bibliotekarz, który ma jednocześnie kwity do polskiego, prowadził w ramach projektu zajęcia z języka polskiego, a wynagrodzenie dostawał jak za godzinę biblioteki lub tak jak mu wyszło za godzinę przeliczonego pensum.

MKJ08-03-2018 15:49:35   [#03]

Art. 42 ust. 5c dotyczy każdej sytuacji, w której nauczyciel realizuje w ramach jednego stosunku pracy różne pensa, bez względu na to, czy w ramach któregokolwiek pensum ma pełny wymiar czy nie. Czyli:

1. Tylko 1.

2. Przeliczamy.

3. Płacimy z pensum łączonego.

Jolanta Pawlak08-03-2018 23:14:56   [#04]

Czyli przykład 1 i 2.

Czy macie jakieś zapisy w regulaminach wynagradzania?

rzewa09-03-2018 11:10:51   [#05]

Cóż, zgadzając się ze zdaniem pierwszym postu #03) nie zgadza się z dalszym ciągiem tego postu

i tak:

1. Oba przykłady poprawne, czyli zarówno 1 jak i 2

2. nie przeliczamy w ciągu roku - n-l ma pensum ustalone w AO i nie można jego zmieniać bez zgody n-la - > w razie zmiany na niekorzyść, czyli zwiększenia n-l zgodny nie wyrazi na pewno (a jak wyrazi, to sąd pracy uzna, że pod przymusem) a przeliczanie tylko wtedy, gdy pensum maleje może być przez OP uznane za działanie na szkodę szkoły -> czyli lepiej nie przeliczać

3. i tu się zgadzam: płacimy z pensum łaczonego

MKJ09-03-2018 11:56:08   [#06]

1. Chodziło mi o sytuację pierwszą w przykładzie 1.

2. Hm... Zgadzam się z Twoją argumentacją, Rzewo, ale mam kłopot z połączeniem art. 35 ust. 1 i art. 42 ust. 5c. Wychodzi mi, że powinno się przeliczać, ale w takim razie rzeczywiście nauczyciel powinien wyrazić na to zgodę, nawet jeśli nie przekracza to 1/4 obowiązkowego wymiaru godzin (bo zmienia się pensum).

Jerzykk23-03-2018 10:23:14   [#07]

Przechodzę z wątku: arkusz 2018/2019

cd do od #41 do #51

OK. Dzięki.

Mam arkusz do obliczania po liftingu z wyliczaną częścią etatu. Jak uważacie czy o etacie mają decydować części dziesiętne jak podałem do wymiany czy części setne? Bo np 12/18, 1/20, 3/22, 2/26, 1/30 daje 19,5876 etatu czyli 19 h lub 20 h etatu w zależności od przybliżenia (nie matematycznego) . Przy 19 h etatu korzystniej dla nauczyciela, przy 20 h etatu - brak etatu przy 19 godzinach razem.

Przechodzę na wątek art 42 ust. 5c od 1.09.18

jol223-03-2018 12:34:55   [#08]

Dotychczas braliśmy pod uwagę części setne. W Uchwale RG mamy zapis: z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

rzewa23-03-2018 12:47:04   [#09]

masz w KN zasady zaokrąglania: "...przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej  pół godziny liczy się za pełną godzinę..."

czyli 20 godz/tyg

Jerzykk23-03-2018 13:00:46   [#10]

OK. Przerobie arkusz i podam do wymiany z przybliżeniem do części sytnych.

rzewa23-03-2018 13:37:46   [#11]

nie do setnych a do całości -> tak mówi KN

ewaannak23-03-2018 14:40:10   [#12]

W takim razie ile wynosi pensum dla nauczyciela, który ma 16/18 i 3/22 - 18 czy 19 godzin?


post został zmieniony: 23-03-2018 14:40:23
an23-03-2018 15:07:30   [#13]

16/18 + 3/22 = 0,8889 + 0,1364 = 1,0253

19/1,0253 = 18,53 

Czyli zaokrąglamy w górę - wychodzi pensum 19 godz/tydz

Jerzykk23-03-2018 16:47:21   [#14]

#11

Tak  do całości ale z wykorzystaniem części setnych tak jak pokazałem w #7

#13

W arkuszu  w wymianie plików części etatów liczyłem do „części” setnych

rzewa23-03-2018 18:08:28   [#15]

tak samo będzie, gdy będziemy liczyć "z wykorzystaniem dziesiątych części, więc nie wiem czemu upierasz się przy setnych...


post został zmieniony: 23-03-2018 18:08:49
Jerzykk23-03-2018 20:01:23   [#16]

To ma znaczenie. Wykazalem to w #7

 

halinah23-03-2018 23:05:17   [#17]

Rzewa w #09 zacytowała: masz w KN zasady zaokrąglania: "...przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej  pół godziny liczy się za pełną godzinę..." Przy wyliczonym w #07 wymiarze 19,5876 etatu mamy drugą ewentualność  - powyżej pół godziny - pensum wynosi 20 godz.

rzewa24-03-2018 01:37:36   [#18]

i to bez względu na liczbę cyfr po przecinku

halinah24-03-2018 09:02:46   [#19]

A jak liczyć, gdyby wyszło np. (teoretycznie możliwe) 19,5 bez reszty?

Jerzykk24-03-2018 10:25:25   [#20]

19

Jerzykk24-03-2018 11:19:03   [#21]

Piszę jak zaprogramować arkusz do wyliczania. O zaokrągleniu do całości decydują części dziesiąte 19,4~19   19,49999~ 19   19,5~20   19,5111~20 (to matematycznie). Wg KN powyżej pół godziny zaokrąglamy w górę (arkusz nie wie co to pół godziny). Trzeba to zdefiniować. Jeżeli sugerować się  częścią dziesiątą   to wg KN 0,411~0  0,500~0  0,511~0  0,600~1 a setną 0,411~0  0,500~0  0,511~1. W arkuszu przyjąłem że 0,50 to pół godziny a 0,51 to powyżej pół godziny czyli decydują części setne.

didu24-03-2018 17:03:19   [#22]

nam OP przysłał taką pomoc, może się komuś przyda :)

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/524

rzewa24-03-2018 17:59:10   [#23]

Jerzykk, obojętne czy będziesz rozbił do setnych części czy do dziesiętnych czy do tysięcznych 19, 5000 zostanie zaokrąglone matematycznie do 20

zatem aby uzyskać takie zaokrąglenie o jakim mówi KN trzeba nieco zmienić formułę i napisać ją następująco: JEŻELI(F15-ZAOKR.DO.CAŁK(F15)=0,5;ZAOKR.DO.CAŁK(F15);ZAOKR(F15;0))

gdzie F15 to adres komórki zawierającej wyliczone pensum n-la

Edit25-03-2018 13:22:07   [#24]

Arkusz do uśredniania pensum to super pomoc, ale.... mam w szkole 4,5 godz. wdżr i tylko tyle mogę przydzielić nauczycielowi, a arkusz "zaokrągla" do 5 -  i liczbę godzin i przydział nauczyciela to jest problem? 

Jerzykk26-03-2018 10:42:26   [#25]

#23

Rzewa odnoszę się do konkretnego arkusza który umieściłem w wymianie plików. W komórce pod adresem K2 jest formuła:

 =JEŻELI((J2-ZAOKR.DO.CAŁK(J2))>=0,51;ZAOKR.GÓRA(J2;0);ZAOKR.DÓŁ(J2;0)).

Jeżeli >=0,51 to w górę w przeciwnym razie w dół. Ty zaproponowałaś odwrotnie jeżeli <=0,5 to w dół, w przeciwnym razie w górę. I tu zorientowałem się dla czego wg Ciebie ilość miejsc po przecinku nie ma znaczenia (bo w tym przypadku nie ma). Obie wersje są prawidłowe i liczą poprawnie części etatów. Pozdrawiam.

Jerzykk26-03-2018 10:53:06   [#26]

#24

Edit

Policzy Ci arkusz i 4,5 h tylko poproś informatyka lub zrób sam:

Zaznacz komórki z miejscem na wpisywanie ilości godzin, kliknij prawą mychą, wybierz formatuj komórki, wybierz pierwszą zakładkę liczby, w kategorii wybierz ogólne lub w kategorii wybierz liczbowe następnie w miejsca dziesiętne ustaw jedno lub dwa miejsca po przecinku i naciśnij OK. Będzie działać.

rzewa26-03-2018 11:24:55   [#27]

hm... Twoja formuła nie policzy dobrze jeśli pensum będzie 19,501

ola 1326-03-2018 11:38:51   [#28]

A czy może ktoś podpowiedzieć co zrobić, gdy nie ma całego etatu. Nauczyciel ma 6/18 i 6/25?

Jak to liczyć?

noe1926-03-2018 12:32:36   [#29]

#ola_13 tak samo

Edit26-03-2018 23:49:08   [#30]

#26

Nie chodziło mi o zmianę formatu wyświetlania liczb;-) raczej o to, że jeśli jest 0,5 godz to zaokrągla do całości w górę - a tego drugiego 0,5 fizycznie w arkuszu nie mam - to jak mam liczyć jak nauczyciel w I sem realizuje 3 godz, a w II sem 2 a nie 3?

Jerzykk27-03-2018 22:29:55   [#31]

rzewa #27 w komórce K2 :

=JEŻELI((J2-ZAOKR.DO.CAŁK(J2))<=0,5;ZAOKR.DÓŁ(J2;0);ZAOKR.GÓRA(J2;0))

teraz OK wyliczy 19,501

Edit #30 jeśli nie to co w #26 to nie rozumiem.

rzewa27-03-2018 22:31:16   [#32]

teraz ok :-)

jol228-03-2018 14:35:49   [#33]

Ile godzin świetlicy dać nauczycielowi, który ma  14,5 /18 , żeby dopełnić etat? Jeśli dodamy 4/26,   wynik nadgodziny -1,   a gdy dodamy  5/26 nadgodziny +1.

rzewa28-03-2018 14:58:12   [#34]

4,5/26

ewaannak28-03-2018 15:03:17   [#35]

Ad#12 - 13.  Wg kalkulatora Jerzykk pensum 16/18 i 3/22 wynosi 18. Które jest więc poprawne?

jol228-03-2018 15:05:12   [#36]

Dziękuję, Rzewo.

rzewa28-03-2018 15:05:49   [#37]

powinno być 19 godz/tyg i tyle wychodzi mi w moim kalkulatorze :-)

jol228-03-2018 17:28:17   [#38]

Po wstawieniu 4,5/26 tez mi to wyszło. Czasami człowiek ma zaćmienie, ale dobrze, że jesteście. Pozdrawiam świątecznie.

Jerzykk28-03-2018 21:46:10   [#39]

 

do  ewaannak #35

16/18=0,88888…, 3/22=0,13636…, 0,88888…+ 0,13636…=1,02524…., 16+3=19, 19/1,02524=18,53222…~19 więc etat 19h przy obliczaniu bez zaokrągleń części etatów. Zauważyłem, że kadrowa podaje w umowach części etatów  z dokładnością do części setnych więc arkusz liczy tak:

16/18=0,89   3/22=0,14   0,89+0,14=1,03   16+3=19  19/1,03=18,446601…~18 więc etat 18h

Decyzja należy do Ciebie i forumowiczów (napiszcie jak stosujecie)

Proszę uwzględnić #31 i ewentualnie #24 i #26 (ewentualnie wstawię arkusz po waszych sugestiach)


post został zmieniony: 28-03-2018 21:50:07
rzewa29-03-2018 07:41:50   [#40]

zgodnie z zapisem KN zaokrąglenie należy zastosować dopiero na końcu wyliczenia - zaokrąglanie "po drodze" prowadzi właśnie do takich różnic

jeśli arkusz ma dobrze liczyć to powinien zaokrąglać dopiero ostateczny wynik i to tak jak nakazuje przepis

zatem poprawny arkusz, to taki w którym w tym przypadku wychodzi pensum 19

a kadrowa nie powinna w umowach zaokrąglać etatu do części setnych - powinna wpisywać 3/22 czy 4/18, a płacowa licząc wynagrodzenie powinna dopiero wynik zaokrąglać do groszy


post został zmieniony: 29-03-2018 07:43:12
Jerzykk29-03-2018 08:23:43   [#41]

OK :)

Jerzykk29-03-2018 09:26:59   [#42]

Dodałem arkusz do wymiany po Waszych uwagach

ewaannak29-03-2018 10:03:09   [#43]

Dziękuję:)

Bona Fide04-04-2018 15:05:08   [#44]

A jak się ma uśrednianie etatu dla dyrektorów, którzy korzystają ze zniżek określonych przez OP?

Czy dyrektor, który korzysta, np. z 14 godzin zniżki, przy pensum 18 będzie realizował oczywiście 4 godz./tyg.,

ale

jeśli zaplanuje sobie świetlicę, np. 3/26+16/18 (żeby wyszedł etat) to jego pensum wzrośnie do 19 i będzie musiał realizować nie 4, a 5 godz.

a jak zaplanuje 5/30+15/18 to jego pensum wzrośnie do 20 i będzie musiał realizować nie 4, a 6 godz.

Czy ja dobrze myślę?

Jerzykk04-04-2018 15:22:25   [#45]

Dyrektor może być bibliotekarzem lub pedagogiem. wszystko chyba zależy od uchwały OP, powinna to przewidzieć i dać takie zniżki aby w efekcie końcowy uzyskać oczekiwany efekt. Nasza uchwała przewiduje pensum 18, 20, 22, 25, 26, 30, ale nie przewiduje pensum łączonego.

rzewa04-04-2018 15:44:06   [#46]

pensum należy wyliczyć z tego co zostało przydzielone np. 3/26 i 4/18 -> wtedy pensum wyniesie 21 godz/tyg i teraz wszystko zależy jak określono obniżkę w uchwale OP:

1. jeśli na 14 godz, to ten dyrektor po prostu realizuje ten przydział jako pełny etat, gdyż będzie miał 3+4+14=21 godz z pensum 21 (21/21)

2. jeśli na 78% lub 14/18 wtedy obniżka tego dyrektora to 16 godz czyli dyrektor ma obowiązek realizować 5 godzin, co oznacza, że powyższy przydział powoduje w tym przypadku, że dyrektor będzie miał 2 godziny ponadwymiarowe z pensum 21 - jest w tym wypadku konieczna zgoda OP zgodnie z brzmieniem art 42 ust 6a KN od 1.09.2018

 

Bona Fide04-04-2018 19:20:44   [#47]

Obniżkę ustanwono jak w przypadku 1, czyli 14 godzin bez określenia z jakiego pensum.

Czyli dyrektor w tym przypadku powinien realizować 21-14 = 7 godz.tyg, aby mieć peny etat?

Bona Fide04-04-2018 20:11:08   [#48]

miało być "ustanowiono"

rzewa05-04-2018 14:22:12   [#49]

Tak, o ile z tego co sobie przydzieli wyjdzie, że ma pensum 21

alis13-04-2018 12:54:07   [#50]

A jeżeli ja mam uchwalę swojego OP, w którym jest mowa, że dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym pensum w ramach jednego etatu, wymiar zajęć ustala się dla tego nauczyciela według stanowiska, z którego jest realizowana co najmniej połowa liczby godzin z całości danego etatu.

To jak to się ma do wyżej przywoływanego art. 42 ustęp 5c? Co jest dla mnie wiążące?

strony: [ 1 ][ 2 ]