Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Prośba o pomoc w ustaleniu ilości dni należnego urlopu
strony: [ 1 ]
Liwa08-03-2018 12:38:12   [#01]

Nauczyciel od 1.09.2017 do 28.02.2018 przebywał na urlopie na poratowanie zdrowia. Z dniem 14.03.2018 rozwiązuje umowę za porozumieniem stron i przechodzi na emeryturę. Ile dni urlopu należy mu naliczyć?

Jolanta Pawlak08-03-2018 15:04:33   [#02]

Ustalamy proporcjonalnie - art. 65,66 KN + KP 

ustalamy 56 dni urlopu : :12 miesięcy = 4,6 dnia;

4,6 × 3 miesiące = 13,8 dnia, co zaokrąglamy do pełnego wymiaru 14 dni).

 

Ale dlaczego był na urlopie? Przed emeryturą chyba nie przysługuje urlop dla poratowania zdrowia.

 

 

Liwa08-03-2018 20:08:19   [#03]

Dziękuję

Art 73 ust. 2  KN   Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Jolanta Pawlak08-03-2018 23:16:44   [#04]

Liwa masz rację. W którymś kościele dzwoniło, tylko w którym..?

rzewa09-03-2018 11:17:41   [#05]

moim zdaniem należy się ekwiwalent za 21 dni urlopu

w roku 2018 wymiar urlopu n-la to 84 dni (czas ferii szkolnych - art 64 KN), zatem za 3 m-ce przysługuje mu co najmniej 3/12 tego czyli 21 dni (co prawda dla mnie kontrowersyjne jest dlaczego 3/12 a nie 3/10 z uwagi na art 64 ust 5 KN, ale jako dyrek uważam, że n-l może tego przed sądem dochodzić)

jako n-l wystąpiłabym do sądu pracy uważając, że należy mi się ekwiwalent za 8 tygodni - na podstawie art 65 i 66 KN

bosia09-03-2018 13:14:22   [#06]

w razie niewykorzystanie przysługującego urlopu z powodu rozwiązania stosunku pracy ekwiwalent za urlop przysługuje w wymiarze nie większym niż 8 tygodni - art. 66 ust. 2

 


post został zmieniony: 09-03-2018 13:15:32

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]