Forum OSKKO - wątek

TEMAT: arkusz 2018/2019
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
KaPi25-04-2018 07:21:43   [#151]

czyli Rzewo, nie dawać porozumienia zmieniającego, tylko dalej wychodzi po prostu cały etat 18/18?

rzewa26-04-2018 10:14:05   [#152]

tak

kulka16-05-2018 08:30:19   [#153]

... nauczyciel specjalista zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia ucznia np. z autyzmem?20?

Bardzo proszę o potwierdzenie odp z mojego #76. Nie mogę znów znaleźć odpowiedniego zapisu w przepisach.. 

Bona Fide16-05-2018 09:21:32   [#154]

Tak pensum 20, bo o tym stanowi art. 76 pkt 22 lit. a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który w art. 42 ust. 3 w tabeli dodaje lp. 12 KN .

Wchodzi w życie 1 września br., dlatego nie widzisz go teraz w aktualnej KN.

gimnazjum21-05-2018 10:23:25   [#155]

KO zaopiniowało arkusz organizacji pracy szkoły na przyszły rok, z jednym zastrzeżeniem- nie ma podstaw prawnych do ujęcia punktu przedszkolnego w arkuszu( to wiemy, ale organ prowadzący chce wiedzieć bo taki twór nadal u nas w szkole funkcjonuje). Pisemnie mamy uzasadnić wyjaśnienia do w/w zastrzeżeń . Wizytator na urlopie, potem zmienia pracę i nikt wskazówek nie udziela. Co powinniśmy napisać w wyjaśnieniach? 

elrym21-05-2018 12:05:02   [#156]

napisz, że na polecenie OP była taka konieczność umieszczenia w arkuszu

 

nie martw się brakiem kontaktu z KO, na pewno wyznaczą osobę zastepującą

od ubiegłego roku miałam 3 zastępujących, zawsze otrzymywałam informację od tych osób, że jestem objęta ich "opieką" 

teraz mam już na stałe :-)

rzewa21-05-2018 23:28:56   [#157]

do #155: hm... rację ma KO...

ja bym ten punkt z AO wyrzuciła, a jeśli OP sobie życzy to przesłałabym osobno do OP informację nt. tego co ma być w punkcie w przyszłym roku: imię i nazwisko n-la, liczbę dzieci i liczbę godzin

elkap22-05-2018 19:41:39   [#158]

Koleżanka otrzymała negatywną opinię KO dotyczącą arkusza organizacji przedszkola ze wskazaniem na nieprawidłową liczbę tzw. „oddziałów zamiejscowych” przedszkola. Ma łącznie 14 oddziałów, w tym 5 w głównej siedzibie przedszkola, w miejscowości gminnej i 9 oddziałów zlokalizowanych w 4 miejscowościach na terenie gminy. W ubiegłym roku nie było problemu, gdyż miała tych oddziałów zamiejscowych tylko 4. Dotychczasowe uchwały w sprawie sieci przedszkoli sankcjonuje art.347 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Poprzednio przepisy § 7 ust. 2 ramowego statutu przedszkola, załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) określały, iż: „W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.”

W bieżącym roku rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w organizacji przedszkola, w której określono, że w tych czterech innych miejscowościach tworzy się dodatkowe oddziały. W uchwale zapisano to dość dziwnie, że te oddziały cytuję „są jedno- lub wielooddziałowe”. Kuratorium uznało, moim zdaniem, słusznie, że przepisy mówią o tym, iż przedszkole może być jedno- albo wielooddziałowe, a oddział to grupa dzieci w zbliżonym wieku i ie może być "wielooddziałowy". Ponadto kuratorium wskazało, że rada gminy podejmując uchwałę w bieżącym roku, powinna uwzględnić aktualne przepisy § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.), który mówi o maksymalnej ilości 6 oddziałów zlokalizowanych poza siedzibą przedszkola: „W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący przedszkole zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.”. Co w tej sytuacji ? Czy przed zatwierdzeniem arkusza przez OP trzeba koniecznie uwzględnić te wskazania?

 

Roman Langhammer22-05-2018 19:50:33   [#159]

Hmm... moim zdaniem problem jest co najmniej skomplikowany.

Dyrektor nie występuje o opinię ws. arkusza do KO. O opinię wystąpił OP. Opinia nie jest wiążąca, więc co zrobi organ, to jego sprawa. KO pewnie zrobi kontrolę w przedszkolu, i wtedy będzie decyzja. Dyrektor może się bronić uchwałą organu... i właściwie... KO powinno mieć pretensje do organu prowadzącego. Ale uchwała organu została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jeśli wojewoda nie wniósł o stwierdzenie nieważności, to w zasadzie uchwała jest zgodna z prawem. Czyli dyrektor dobrze zrobił stosując się do niej. :)

elkap22-05-2018 19:58:27   [#160]

Romanie, pewnie masz rację. Zastanawiam się, czy KO może wystąpić do wojewody o stwierdzenie nieważności tej uchwały?

rzewa23-05-2018 23:24:11   [#161]

może, tzn musi powiadomić wojewodę, a wojewoda może odpowiedni wniosek złożyć do SA -> art 56 ust 7 u.P.o. oraz art 93 u.s.g. ale...

nie sądzę by w uchwale coś było źle, gdyż uchwała pewnie podaje jedynie, że w/w przedszkole ma oddziały zamiejscowe w miejscowościach: i tu lista 4 miejscowości - czyli wszystko ok

po prostu w kilku z tych miejscowości ma być więcej niż 1 oddział, a to daje w sumie ponad 6 oddziałów - czyli to AO jest sprzeczny z prawem, nie uchwała - a to już domena dyrektora i wójta

dyrektor nie powinien takiego AO sporządzić, a jeśli to zrobił, to po takiej opinii KO powinien jak najszybciej to zmienić

a OP jeśli chce by tyle było tych oddziałów powinien jak najszybciej utworzyć w jednej z tych miejscowości nowe przedszkole lub włączyć te oddziały w strukturę szkół funkcjonujących w tych miejscowościach albo jedno i drugie -> czyli nowe przedszkole od razu połączone w zespół ze szkołą

Roman Langhammer24-05-2018 19:42:57   [#162]

Rzewa, rozumiem. Ale co ma dyrektor zrobić z pozostałymi oddziałami, które OP nakazał z pewnością utworzyć? Przecież tak naprawdę dyrektor w tej sytuacji nie ma nic do powiedzenia. Wiemy jak to funkcjonuje.

elkap24-05-2018 20:21:00   [#163]

Jest dokładnie tak jak pisze Roman, OP kazał utworzyć owe oddziały, a wymyślili sobie, że jeśli napiszą w uchwale, że oddziały są "jedno- lub wielooddziałowe" to wszystko będzie w porządku.

befana30-05-2018 17:51:57   [#164]

Dziś byłam w swoim OP. Zapytałam o arkusz. Odpowiedź: pani burmistrz nie podpisała jeszcze.Przeszłam się do gminy.  Pani burmistrz mówi: Ale o co chodzi? Dostanie pani do końca dnia roboczego. (byłam o 13.45).

Do końca dnia (roboczego) nie dostałam podpisanego arkusza.

Też tak macie?

AnJa30-05-2018 17:58:22   [#165]

O ile pamiętam arkusz OP podpisuje do 25 mają.

 

Roman Langhammer30-05-2018 19:39:26   [#166]

Ja miałem 23 podpisany.

A co ktoś zrobi OP, że nie podpisze w terminie? :D


post został zmieniony: 30-05-2018 19:39:49
AnJa30-05-2018 21:19:55   [#167]

Może wojewoda?

rzewa02-06-2018 00:18:51   [#168]

hm... rio zrobi ku-ku jeśli w wyniku tego nie zostaną zwolnieni pracownicy dla których nie ma pracy

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]