Forum OSKKO - wątek

TEMAT: arkusz 2018/2019
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
Jerzykk23-03-2018 10:17:59   [#51]

OK. Dzięki.

Mam arkusz do obliczania po liftingu z wyliczoną częścią etatu. Jak uważacie czy o etacie mają decydować części dziesiętne jak podałem do wymiany czy części setne? Bo np 12/18, 1/20, 3/22, 2/26, 1/30 daje 19,5876 etatu czyli 19 h lub 20 h etatu w zależności od przybliżenia (nie matematycznego) . Przy 19 h etatu korzystniej dla nauczyciela, przy 20 h etatu - brak etatu przy 19 godzinach razem.

Przechodzę na wątek art 42 ust. 5c od 1.09.18

rzewa23-03-2018 12:51:59   [#52]

niestety, zgodnie z zapisami art 42 ust 5c KN (od 1.09.2018) taki nauczyciel ma pensum równe 20 godz/tyg -> musisz mu ograniczyć do 19/20 etatu

Jerzykk23-03-2018 12:59:57   [#53]

OK. Przerobie arkusz i podam do wymiany z przybliżeniem do części sytnych.

petrus23-03-2018 17:27:28   [#54]

Nauczyciel j. niemieckiego 4/18 +0,25/22 doradztwa zawodowego? Dobrze liczę?

rzewa23-03-2018 18:06:38   [#55]

pod warunkiem, że:

1. OP określił w uchwale, która wejdzie w życie 1.09.2018 r. że doradca zawodowy ma pensum 22

2. OP podjął uchwałę na podstawie art 42 ust 7 pkt 1 KN w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

petrus24-03-2018 16:15:48   [#56]

Pensum jest w KN, nie mam uchwaly, że 1 godzina w miesiacu dordztwa zawodowego to 0,25/22. W roku szkolnym liczylam 0,25/18. I jestem w kropce:)

petrus24-03-2018 16:18:24   [#57]

Sorki doczytałam, nie moze przekroczyc 22. 

fordek25-03-2018 19:58:17   [#58]

Co można zrobić? Nauczyciel kontraktowy języka polskiego zatrudniony na 1/2 etatu umowa na czas nieokreślony nie chce przyjąć od września pełnego etatu -przybywa nam klas- przecież absurdem jest zatrudnianie kolejnego nauczyciela na pół etatu? Czy jest jakieś wyjście? Czy można przydzielić bez zgody?

elnik25-03-2018 20:14:34   [#59]

A zajęć z doradztwa nie należy traktować jako zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wtedy pensum nie większe niż 22 tj zgodnie z uchwałą OP? Te zajęcia są wymienione w rozporządzeniu o organizacji pp.

rzewa25-03-2018 23:13:22   [#60]

fordek, ja bym go zwolniła z tego powodu - art 27 KN

gosiaes202-04-2018 21:10:40   [#61]

Czy w swoich arkuszach organizacji na 2018/2019 macie gdzieś rubrykę lub zestawienie, czy coś podobnego, gdzie wykazuje się pensum nauczyciela?

 

ewitex03-04-2018 00:28:48   [#62]

Czy w oddziale przedszkolnym w tym roku jest 25godz. (w tym 2x30 min. religia i 2x30min.j. angielski), czy 25 godz. (w tym 2x30min j. angielski, a religia poza 25 godzinami). Czy coś zmieniło się od ubiegłego roku?

 

elrym03-04-2018 06:21:54   [#63]

ewitex, religia poza 25

Jerzykk03-04-2018 10:22:43   [#64]

gimnastyka korekcyjna w SP i przedszkolu - jakie pensum (18 czy 20 czy 22)h

oraz zajęcia socjoterapeutyczne w SP - jakie pensum ( 20 czy 22)h

rzewa03-04-2018 14:20:55   [#65]

gimnastyka korekcyjna, to nie są zajęcia jakie mogą być prowadzone w szkle/przedszkolu w ramach ppp,ale... bez względu na to na jakiej podstawie one się odbywają n-l je prowadzący realizuje je wg tego pensum jakie ma - tak samo jak w przypadku rewalidacji

zajęcia socjoterapeutyczne to zajęcia, które powinien prowadzić terapeuta pedagogiczny - zatem realizuje się je z pensum określonego przez OP dla terapeuty pedagogicznego

ergo03-04-2018 14:52:07   [#66]

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzi specjalista z przygotowaniem w zakresie socjoterapii lub resocjalizacji (  rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli),

natomiast rewalidacja prowadzona jest z pensum 18 h  (rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania).

Jerzykk03-04-2018 14:59:55   [#67]

Rzewa :)

Ergo - chyba nie do końca z tą rewalidacją

ergo03-04-2018 15:38:42   [#68]

Tak planujemy w arkuszu.

Wszystkie zajęcia z ramówki są z pensum 18 h,  rewalidacja jest w ramówce.


post został zmieniony: 03-04-2018 15:41:13
KaPi03-04-2018 15:44:39   [#69]

Ale rewalidację musi prowadzić nauczyciel po np.: terapii pedagogicznej, więc chyba nie 18... jest już chyba w tym momencie specjalistą...

Tak mi się wydaje...

ergo03-04-2018 16:10:35   [#70]

Rewalidację prowadzi nauczyciel z przygotowaniem odpowiednim do niepełnosprawności dziecka (najczęściej  będzie to pedagog specjalny - oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, ale też np.   logopeda (afazja), który w tym przypadku nie jest zatrudniony jako specjalista z pensum do 22 h ( zgodnie z uchwałą OP), ale jako nauczyciel rewalidacji z pensum 18 h.

Czy naprawdę żaden z dyrektorów nie pytał w MEN, jak interpretuje swoje własne rozporządzenia, skoro stwarza to tyle problemów?

Ala03-04-2018 16:46:25   [#71]

ergo, a TY?

ergo03-04-2018 18:09:26   [#72]

Nie pytałam, nie jestem dyrektorem, rewalidacji też nie prowadzę.

Działam na swoim polu - wraz z wieloma innymi wywalczyliśmy jednolite pensum dla specjalistów, wtedy pisałam do MEN.

 

Jerzykk03-04-2018 20:38:52   [#73]

Rewalidacja będzie z pensum 18h tylko dla n-la który ma takie pensum – 18h, pozostali n-le będą mieli takie jakie im wyjdzie z łączonego etatu  na podst. art. 42 ust 5c KN lub takiego jakie mają np. 22h lub 26h lub 30h.  Rewalidacja nie ma ustalonego pensum w art. 42 KN. i nie jest taka sama dla wszystkich n-li.

Bas03-04-2018 22:04:11   [#74]

No tak, a jeżeli łączysz pensum np. 22 (26,30) z rewalidacją to ile ma ta druga? Jak to obliczysz np. dla nieprzedmiotowca ?

mona03-04-2018 23:33:22   [#75]

Wśród zajęć rewalidacyjnych wyróżnia się zajęcia: korekcyjne wad postawy, korygujące wady mowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji oraz inne, które  wynikają z indywidualnych programów rewalidacji, np.: zajęcia integracji sensorycznej, muzykoterapia, terapia zajęciowa,  socjoterapia, itp.

Od rodzaju zajęć rewalidacyjnych ustalonych dla ucznia zależą kwalifikacje nauczyciela, który może je prowadzić. Zajęcia można przyznać tylko nauczycielom, których przygotowanie odpowiada rodzajowi prowadzonych zajęć. Tak więc najpierw należy ustalić jaki rodzaj/typ zajęć rewalidacyjnych będzie odpowiedni dla ucznia z autyzmem. Oczywiście na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz określonych przez nauczycieli indywidualnych potrzeb tego ucznia.

W nowym rozporządzeniu, które ma być podpisane ustala się następujące normy:

1. psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach p-p - wymiar 22

2. nauczyciele prowadzący zaj. rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim oraz nauczyciele specjaliści inni niż pedagog i psycholog zatrudnieni w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych - wymiar 18

3. nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujący z grupami mieszanymi obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci w innym wieku - wymiar 22

4. nauczyciele specjaliści, inni niż pedagog, psycholog i logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny zatrudnieni we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek z wyjątkiem poradni p-p - wymiar 18.

Czyli rozumiem, że terapeuta SI czy rehabilitant będzie miał wymiar 18!

kulka04-04-2018 05:48:20   [#76]

A nauczyciel specjalista zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia ucznia np. z autyzmem? 20?

Bona Fide04-04-2018 07:27:11   [#77]

Mona daj link do projektu tego rozporządzenia.

rzewa04-04-2018 07:55:46   [#78]

nie ma i nie może być takiego rozporządzenia, gdyż pensum może być ustalone JEDYNIE przez KN (art 42 ust 3 KN) lub przez uchwałę OP (art 42 ust 7 pkt 3 KN) innej możliwości nie ma

a zgodnie z tymi przepisami dla zajęć rewalidacyjnych pensum ustalić nie można

do Bas: jeśli n-l ma przydzielone zajęcia wg rożnych wymiarów (bez rewalidacji) to ustalasz mu wymiar na podstawie art 42 ust 5c KN, a potem wg tego wymiaru dajesz rewalidację -> czyli patrzysz jakie jest pensum n-la bez rewalidacji, a potem dorzucasz rewalidację wg tego pensum

gosiaz04-04-2018 11:30:27   [#79]

Czyli polonista, prowadzący rewalidację w ramach ponadwymiarowych ma płacone za 2 godz. z pensum 18, a psycholog prowadzący rewalidację  w ramach ponadwymiarowych z  innym dzieckiem ma płacone za 2 godz. z pensum 22?

Oczywiście n-lki mają kwalifikacje, uczniowie niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, rewalidacje - zgodnie z orzeczeniem - ukierunkowane na rozwijanie funkcji poznawczych. Uchwała OP dla psychologa 22 godz.

Za tę samą pracę inne wynagrodzenie?

AnJa04-04-2018 11:41:54   [#80]

Rózne wynagrodzenie za te samą prace jest raczej standardem.

Np. na rynku usług malarskich. Albo zegarmistrzowskich.

Albo prowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

KaPi04-04-2018 13:15:20   [#81]

Polonista ma kwalifikacje i prowadzi też zajęcia socjoterapeutyczne (wiem, zmieniona nazwa) - różne pensum? 18 i 22? Uśredniam?

Jerzykk04-04-2018 15:29:46   [#82]

Tak. ( art. 42 ust 5c KN i odpowiedź wiceministra MEN M. Kopeć z 28-03-2018 na interpelację poselską nr 20604)

elnik04-04-2018 21:39:02   [#83]

Godzina do dyspozycji dyrektora przydzielona  w nowym roku szkolnym dla klasy II SP może być dołożona do podstawowych edukacji czy musi być przeznaczona na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów? Czy w arkuszu nazywacie te zajęcia?

elrym05-04-2018 03:57:04   [#84]

Zgodnie z rozporządzeniem na rozwijanie zainteresowań. 

W arkuszu są one przypisane do konkretnego nauczyciela bez nazwy.

dariuszn705-04-2018 08:44:50   [#85]

U mnie nazywają się dokładnie "Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów" wybrane jako zajęcia pozalekcyjne inne w programie V.

ewitex05-04-2018 17:32:49   [#86]

Czy prowadzenie zajęć korekc.- komp. przypisać terapeucie (wymiar- 22h) czy nauczycielowi (wymiar- 18h)

ewitex05-04-2018 17:53:37   [#87]

Czy w grupie mieszanej 3,4,5 latków religia i j. ang. trwają 15 min. czy 30min.

DYREK05-04-2018 18:02:57   [#88]

https://men.gov.pl/strony/organizacja-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-nowelizacja-rozporzadzenia-podpisana.html

Dan6705-04-2018 20:41:10   [#89]

witam

czy ktoś może zerknąć - chodzi o ustalenie pensum

n-l nr 1

11/22 - pedagog

13/18 - lekcje

10 godz na rok  - doradztwo zawodowe /z 22/

1 godz rewalidacji

11/22 + 13/18 + 0,25/22 = 1.2336

24,25/1,2336 = 19,6579 = 20 /pensum 20 godz/tyg/

1/20 - godz rewalidacji

25,25/20 - ponadwymiarowych - 5,25

 

n-l nr 2 

15/30 - biblioteka

11/22 - pedagog

1/18 - lekcja

4 godz rewalidacji

 

15/30 + 11/22 + 1/18 =0.5 + 0,5 + 0 ,0555 = 1,0555

27/1,0555 = 25,5802 = 26 /pensum 26 godz/tyg/

4/26 - godz rewalidacji

31/26 -  ponadw. - 5 godz

 

z góry bardzo dziękuję

Dan6706-04-2018 07:27:52   [#90]

jeszcze mam dodatkowy problem

n-l ma tylko zajęcia rewalidacyjne - czy ma mieć liczone z 18?

n-l ma 22 godz zajeć rewalidacyjnych

rzewa06-04-2018 08:33:49   [#91]

jeśli ma tylko rewalidację to powinien być zatrudniony na stanowisku pedagoga lub terapeuty (brak podstaw by zatrudnić go jako n-la przedmiotu z pensum 18) z takim pensum jakie jest właściwe dla tych stanowisk

wyliczenia (#89) - ok.

elnik07-04-2018 14:04:40   [#92]

A jak w nowym roku w SP z godz, wychowania do życia w rodzinie. Proszę przypomnijcie.

malgala07-04-2018 15:45:39   [#93]

A jakie pensum dla wspomagających tylko po pedagogice specjalnej, bez kwalifikacji przedmiotowych lub ew?

I jeszcze. jedno pytanie
Czy można ich zatrudnić w takim wymiarze, jaki ma klasa (op daje tyle godzin). Czy wtedy nadwyżka, to są ich godziny ponadwymiarowe?


post został zmieniony: 07-04-2018 15:48:37
rzewa07-04-2018 18:47:14   [#94]

wg KN od 1.09 pensum takich n-li to 20 godz/tyg - art 42 ust. 3 poz. 12 KN

co do ponadwymiarowych, to raczej będą one sprzeczne z art 35 ust 1 KN

do elnik: tak jak było od IV klasy - 14 godz rocznie w tym 5 z podziałem wg płci


post został zmieniony: 07-04-2018 18:48:20
KaPi07-04-2018 18:50:39   [#95]

U nas niestety też wychodzą nadgodziny wspomagającemu... jest na wszystkich lekcjach z dzieckiem z problemami poruszania się (zanik mięśni), a godzin jest 24, bo 2 x religia i 2 x dodatkowy niemiecki od OP... i co w takiej sytuacji

cynamonowa07-04-2018 18:58:20   [#96]

u nas są ponadwymiarowe dla wpierających... ( art. 35....bywa odrealniony...i ja osobiście zupełnie go nie rozumiem :) 

KaPi07-04-2018 19:14:35   [#97]

to jeszcze takie pytanie: czy anglista z licencjatem, uczący w przedszkolu i sp musi zrobić magisterium?

 

cynamonowa07-04-2018 19:25:36   [#98]

wg obecnego rozporządzenia  - nie

KaPi07-04-2018 19:35:43   [#99]

to jeden kamień z serca mniej...

mona07-04-2018 19:48:00   [#100]

do #75

Ok, rzewo, to może rzeczywiście pensum wprowadzone będzie uchwałą OP. Mówiła o tym nasza naczelniczka, może ja źle zrozumiałam.

Sprawdzę -:))

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]