Forum OSKKO - wątek

TEMAT: skreślenie słuchacza liceum dla dorosłych
strony: [ 1 ]
małgocha07-03-2018 11:34:01   [#01]

Czy słuchacza w liceum dla dorosłych należny skreślić decyzją? Czy wystarczy zapis w protokole o skreśleniu ze względu na nieobecności? do tej pory skreslaliśmy decyzją na podstawie art. 44z ust. 2 UoSO - Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

I to było bardzo uciążliwe!

A teraz? Jak skreślać?

bosia07-03-2018 13:53:59   [#02]

art. 44z nie uległ zmianie

2. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla,
w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

Przepis wyraźnie wskazuje, że musi to być decyzja administracyjna.

Przed pojawieniem się w uso rozdziału 3a nie było doprecyzowane, czy to ma być decyzja czy też nie.

Decyzja administracyjna, którą dyrektor skreśla słuchacza niepromowanego, nie wymaga uchwały rady pedagogicznej ani opinii samorządu słuchaczy - nie jest to skreślenie na podstawie art. 68 ust. 2 p.o.

skreślenie na podstawie art. 44z ust. 2 wynika wprost z u.s.o. i jest decyzją związaną a nie wydaną uznaniową, tak jak to jest w przypadku skreślenia na podstawie art. 68 ust. 2 p.o.

Warunkiem wydania tej decyzji jest tylko uchwała rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji i promowania słuchaczy stwierdzająca niepromowanie danego słuchacza,  natomiast decyzja musi spełniać pozostałe zasady określone w KPA

małgocha08-03-2018 12:49:21   [#03]

Dziękuję :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]