Forum OSKKO - wątek

TEMAT: 3 dniowa wycieczka szkolna - czas pracy nauczyciela.
strony: [ 1 ]
AnO19-02-2018 08:43:21   [#01]

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy nauczyciela na 3 dniowej wycieczce szkolnej?

Chodzi głównie o tygodniowy 40 godzinny wymiar czasu pracy nauczyciela.

DYREK19-02-2018 08:59:03   [#02]

Do nauczycieli sprawujących opiekę  na wycieczkach stosuje się przepisy ogólne regulujące warunki płacy i pracy nauczycieli. Czas pracy nauczyciela, niezależnie od zadań, wynosi do 40 godzin tygodniowo, realizowany w ciągu 5 dni.

Jeśli nauczyciel pracuje dłużej niż osiem godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo i nie są to godziny ponadwymiarowe, ma prawo do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych -> takie są zazwyczaj orzeczenia sądów pracy  w przypadku np. zielonych szkół

W przypadku gdy w związku z wycieczką szkolną zaistniałaby konieczność wydłużenia czasu pracy nauczyciela powyżej dopuszczalnych (8 godzin) 40 godzin, dyrektor szkoły powinien odpowiednio zwiększyć liczbę opiekunów takiej wycieczki.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0227B658 

 

i

"3. Wycieczki szkolne są realizacją zadań statutowych szkoły, a dla nauczyciela wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.Wycieczki rzadko trwają krócej niż przypadająca w danym dniu liczba godzin pracy nauczyciela, często natomiast trwają o wiele dłużej. Nie ma więc żadnych przesłanek by nauczyciela opiekującego się dziećmi na wycieczce, a tym samym realizującego zadania opiekuńczo-wychowawcze, pozbawiać wynagrodzenia za przydzielone mu godziny ponadwymiarowe. Powinno być ono naliczone w ten sam sposób jakby nauczyciel pracował na terenie szkoły."

z: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/61F03DC6


post został zmieniony: 19-02-2018 09:05:44
JarTul20-02-2018 14:43:09   [#03]

Śmiać się czy płakać?????

AnO22-02-2018 14:06:06   [#04]

http://oswiataiprawo.pl/porady/czas-pracy-na-zielonej-szkole-a-wynagrodzenie-za-nadgodziny/

AnO22-02-2018 14:12:53   [#05]

http://orzeczenia.lubin.sr.gov.pl/content/$N/155010200002015_IV_P_000383_2014_Uz_2015-04-24_001

AnO22-02-2018 14:24:34   [#06]

http://www.rp.pl/artykul/765468-Platne-godziny-nadliczbowe-dla-nauczyciela-za-zielona-szkole.html

AnO22-02-2018 14:34:27   [#07]

http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/16640-wynagrodzenie-nauczyciela-za-prac-w-qzielonej-szkoleq

basias02-05-2019 08:07:57   [#08]

Czas wycieczek nadszedł.

Kilkudniowa wycieczka zaplanowana i częściowo opłacona już dawno.

Czy coś się zmieniło w zakresie wynagrodzenia za opiekę?

Pytam w kontekście braku wynagrodzenia nauczycieli za czas strajku.

W regulaminie wynagradzania brak zapisów związanych z wycieczkami. Jest tylko odniesienie do KP w innych, nieuregulowanych przypadkach.

AnO10-05-2019 09:45:38   [#09]

Nauczycielom należy się wynagrodzenie za nadgodziny podczas wyjazdów

 

ttps://www.rp.pl/Nauczyciele/305099901-Nauczycielom-nalezy-sie-wynagrodzenie-za-nadgodziny-podczas-wyjazdow.html

dariuszn710-05-2019 10:41:19   [#10]

link przenosi do głównej strony forum

 https://www.rp.pl/Nauczyciele/305099901-Nauczycielom-nalezy-sie-wynagrodzenie-za-nadgodziny-podczas-wyjazdow.html

 brakowało pierwszego h


post został zmieniony: 10-05-2019 10:42:50
AnO13-05-2019 13:39:36   [#11]

https://www.rp.pl/artykul/765504-Godziny-nadliczbowe-dla-nauczyciela-za-szkolne-wycieczki.html

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]