Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ile może dorobić emeryt?
strony: [ 1 ]
kinia282011-02-2018 08:59:09   [#01]

Bardzo prosze o pomoc.

1.Czy świadczenie z ZFŚŚ i zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego  wliczają się do przychodu, od którego zalezy obniżenie emerytury?

2. Jak to jest z tym obniżeniem świadczenia? Czy nawet jeśli przekroczę tylko o 50 zł kwotę przychodu w całym rocznym rozliczeniu, to emerytura zmniejszy się miesięcznie o ponad 565,53 zł czy to jest jakoś obliczane proporcjonalnie?

Dotyczy emerytury z art.88 KN- brak 60 lat.

 

bogna13-02-2018 20:53:19   [#02]

ad 1

od świadczeń z ZFŚS, zapomóg zdrowotnych nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne, więc nie mają wpływu na wysokość przychodu rozliczaną przez ZUS

http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow

 

ad 2

http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych#70

Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli:

od 1 marca 2017 r.:

  • 565,53 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

kinia282013-02-2018 20:55:50   [#03]

Bogna, bardzo dziękuję. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]