Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ocena przez KO
strony: [ 1 ]
bik10-02-2018 21:35:33   [#01]

Czy w waszych Kuratoriach też otrzymujecie coś takiego  wkleiłam mały kawałek :

  1. A.      Zakres zadań określony w § 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela….

 

  1. 1.      Art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela

Nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)      zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

…………………………………………………………………………………………………

2)     inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

…………………………………………………………………………………………………

3)      zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

…………………………………………………………………………………………………

 

  1. 2.      Art. 5 ustawy Prawo oświatowe

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia

…………………………………………………………………………………………………

  1. 3.      art. 68 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

Dyrektor szkoły:

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny

…………………………………………………………………………………………………..

8)   współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych

…………………………………………………………………………………………………

 

  1. 4.      Art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1)   poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły ………………………………………………………………………………………

 

 

  1. B.       Zakres zadań określony w § 9 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela….

 

  1. 5.      Art. 6 ustawy Karta Nauczyciela:

Nauczyciel obowiązany jest:

1)      rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

Natka10-02-2018 22:36:43   [#02]

taaa

wypełniałam w 2017

Ala13-02-2018 13:06:10   [#03]

ale że niby co tam trzeba wypełnić?

 

AnJa13-02-2018 14:48:29   [#04]

Wykazać, że i w jaki sposób realizujesz

bik13-02-2018 19:26:40   [#05]

jak wykazać że realizuję uchwały RP, może jakieś pomysły

Skimir13-02-2018 19:48:02   [#06]

Hmm, może podbijasz i podpisujesz świadectwa ukończenia lub promocji uczniów zgodne z uchwałą (stanowiącą) w sprawie klasyfikacji :-)

bik13-02-2018 20:47:29   [#07]

podoba mi się ten pomysł , wizytator też się wysilił - skopiował przepisy

elkap13-02-2018 21:52:18   [#08]

A cóż tu utyskiwać na KO, czy wizytatora wyznaczonego do sporządzenia oceny pracy dyrektora, ci ludzie muszą tej oceny dokonać na podstawie pewnych informacji. Też w przeszłości wypełniałam podobne arkusze tzw. samooceny, a one powinny być oparte o obowiązujące przepisy prawa. Zwykle wizytator, który sporządza ocenę dyrektora (tak przynajmniej było i jest w moim województwie) odwiedza dyrektora w szkole, czy przedszkolu (albo placówce) i przegląda dokumenty. Może niektóre informacje pozyskać ze strony internetowej szkoły. Ale przecież nie ma możliwości systematycznej obserwacji pracy dyrektora, więc w ocenie musi się oprzeć na informacjach przygotowanych również przez tegoż dyrektora. U nas w procedurze KO było ustalenie, że tzw. arkusz samooceny dyrektor wypełnia przed taką wizytą, a podczas niej pewne rzeczy wizytator sprawdzał.

Jeśli chodzi o realizację uchwał RP, to u nas wystarczała informacja, że dyrektor je realizuje, albo informacja o ewentualnym wstrzymaniu uchwał podjętych niezgodnie z przepisami.

Natka13-02-2018 21:59:12   [#09]

Dyrektor zrealizował/realizuje uchwały rady pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa. 

Wszystkie uchwały były podjęte zgodnie z przepisami prawa, żadna z nich nie została wstrzymana.

AnJa13-02-2018 22:01:20   [#10]

Albo wykazał czujnośc i wstrzymał wykonanie uchwały.

Natka13-02-2018 22:54:22   [#11]

:-)

MKJ14-02-2018 23:26:04   [#12]

Ale wtedy, będąc w zgodzie z przepisami, zawiadomił organ sprawujący nadzór, że wstrzymał uchwałę, w związku z tym nie ma powodów, żeby wizytator o to pytał, bo wie.

AnJa15-02-2018 10:11:04   [#13]

Watpię

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]