Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja-rozp. MEN - świadectwa i druki
strony: [ 1 ]
Jacek19-01-2018 18:42:38   [#01]

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12307354/katalog/12485882#12485882 

na uwagi czekamy do 18 lutego br.

Benigna19-01-2018 22:09:41   [#02]

§ 25. 3. Dziecko niepełnosprawne przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego otrzymuje legitymację przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego. Ważność legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego w postaci papierowej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci podłużnej odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego. Ważność legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego w postaci elektronicznej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie hologramu.

a w Załączniku nr 4 do rozporządzenia czytamy w: II. Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej:

Wzór nr 80 Dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Niespójność - legitymacja dla dziecka niepełnosprawnego każdego, czy tylko niepełnosprawnego spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego? 

 

scha25-01-2018 22:06:13   [#03]

 

17. Udział uczniów w zajęciach sportowych realizowanych w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Obowiązkowe zajęcia edukacyjne” na kolejnej wolnej pozycji. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć należy wstawić poziomą kreskę. 

 

Trochę dziwne wydaje mi się, że uczeń mający 1 godzinę tygodniowo np. muzyki czy plastyki, dostaje stosunkowo łatwo dobrą ocenę (bo oceniamy przede wszystki zaangażowanie), natomiast dzieciaki, które w każdym tygodniu mają dodatkowo aż 6 godzin obowiązkowych zajęć sportowych, mają miec na świadectwie kreskę w miejscu oceny. 


post został zmieniony: 25-01-2018 22:08:05
AnJa26-01-2018 13:40:45   [#04]

Ocena z tych zajęć zawiera się w ocenie z wf.

scha26-01-2018 19:09:40   [#05]

Tak, rozumiem, jednak uważam, że jedna ocena za 10 lekcji tygodniowo (czyli ok.1/3 wszytkich zajęć) to trochę nieadekwatne do włożonego ze strony uczniów wysiłku. Myślę, że osobna ocena za ogólnorozwojowe zajęcia wychowania fizycznego i osobna za szkolenie sportowe w wybranej dyscyplinie to lepsze rozwiązanie, tym bardziej, że często prowadzą je różni nauczyciele.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]