Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - organizowanie krajoznawstwa i turystyki
strony: [ 1 ]
Biuro OSKKO12-01-2018 14:23:45   [#01]

Projekty:

Na uwagi czekamy do 31 stycznia br.

Leszek12-01-2018 15:58:38   [#02]

Uwagi:

Rozporządzenie MEN

z dnia ……………………………….. 2018 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

(projekt)

Proponowany tekst § 11 pkt 10 o treści:

„§ 11. Kierownik wycieczki w szczególności:

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.”

Proponuję zmienić na:

„§ 11. Kierownik wycieczki w szczególności:

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w terminie i formie określonych przez dyrektora szkoły.”

Proponowany obecnie zapis § 11 pkt 10 rozporządzenia jest próbą zerwania z nową tradycją prawa oświatowego, że wymogi treści statutu szkoły i przedszkola znajdują się w ustawie.

Jednocześnie czynności opisywane w przepisie dotyczą kwestii, które w nadzorze ma dyrektor szkoły/przedszkola, i to dyrektor winien ustalać termin i formę podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki.

 

Rozporządzenie MEN

z dnia ……………………………….. 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

(projekt)

Proponowany tekst § 12 pkt 10 o treści:

„§ 12. Kierownik wycieczki w szczególności:

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.”

Proponuję zmienić na:

„§ 12. Kierownik wycieczki w szczególności:

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w terminie i formie określonych przez dyrektora szkoły.”

Uzasadnienie – jak przy wyżej cytowanym projekcie przepisu.

 

pozdrawiam

ewa02-02-2018 09:29:13   [#03]

stanowisko: http://www.oskko.edu.pl/oskko/2018-krajoznawstwo_i_turystyka/index.htm

 

Leszek02-02-2018 16:36:24   [#04]

jak najbardziej

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]