Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wypowiedzenia i odprawy
strony: [ 1 ]
azikaj02-01-2018 08:22:06   [#01]

Nowy Rok i już trzeba myśleć co to będzie od września :-( u nas wiąże się to z odejściem 3 klas GIM , przyjście klasy pierwszej  6 osobowej czyli zwolnienia :-(

Już na tą chwile wiemy, ze przeniesiony do sąsiadujacej szkoły zostanie nauczyciel w-f i nauczyciel języka niemieckiego straci pracę, czy w związku z tym należy im się odprawa przy przeniesieniu i przy likwidacji stanowiska. Jeden nauczyciel dyplomowany ten przeniesiony co zostanie i mianowany to zwolnienia.

Ala02-01-2018 12:56:35   [#02]

Przeniesionemu nie należy się odprawa

tego co ma stracić pracę przenosisz w stan nieczynny, a jeśli się nie zgodzi to dajesz wypowiedzenie i wypłacasz odprawę 

art. 225 specustawy 

MIwonka28-01-2018 09:19:19   [#03]

Czy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (sp z oddz. gimnazjalnymi, po przekształceniu zespołu) też przenosimy w stan nieczynny z art. 225?

To jakie wtedy podać uzasadnienie? Przecież brak godzin dla tego nauczyciela nie ma związku z likwidacją gimnazjum, tylko zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole podstawowej. 

rzewa28-01-2018 10:11:35   [#04]

tak, zastosowanie ma tu art 225 specustawy

powód: zmniejszenie liczby oddziałów w szkole -> teraz to jedna szkoła: tylko szkoła podstawowa i w niej dochodzi do zmniejszenia liczby oddziałów

MIwonka28-01-2018 11:32:07   [#05]

rzewo, dziękuję

Wobec tego jeszcze jedno pytanie: obecnie 5 klas trzecich sp, planowany nabór w wersji optymistycznej - 3 klasy pierwsze. Jedna z nauczycielek w grudniu osiągnie wiek emerytalny. O świadczeniu kompensacyjnym nawet nie chce słuchać. Czy mogę się z nią rozstać uzasadniając swój wybór nauczycieli przewidzianych do przeniesienia w stan nieczynny tym, że w czasie przebywania w stanie nieczynnym może przejść na emeryturę i będzie miała źródło utrzymania, w przecieństwie do koleżanek, które takiej możliwości nie będą miały?  

DYREK28-01-2018 12:47:04   [#06]

Spełnianie przez nauczyciela przesłanek uprawniających do emerytury bądź świadczenia kompensacyjnego może być jednym z kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia. W sytuacji, gdy nauczyciele o zbliżonych kwalifikacjach pozostaliby bez pracy i źródła utrzymania, wybór do zwolnienia nauczyciela, który posiada uprawnienia emerytalne, nie może być traktowany jako dyskryminujący ze względu na wiek (wyrok z dnia 21 kwietnia 1999 r., I PKN 31/99; wyrok z dnia 25 lipca 2003 r., I PK 305/02; wyrok z dnia 26 listopada 2003 r., I PK 616/02).

flisegi28-01-2018 12:47:31   [#07]

# 05 gdybym była tą nauczycielką poszłabym do sądu z zarzutem dyskryminacji ze względu na wiek i sytuację rodzinną.

Moim zdaniem wybierasz nauczyciela zgodnie z kryteriami. Sytuacja rodzinna może być kryterium, ale ostatnim, nie kluczowym.

 

rzewa29-01-2018 10:25:05   [#08]

n-l oczywiście może oddać sprawę do sądu (i pewnie tak zrobi) ale...

wystarczy by dyrektor miał opracowane kryteria, wśród których (oczywiście nie na pierwszym miejscu) jest to, że n-l ma uprawnienia emerytalne i wykazał przed sądem, że w świetle pozostałych kryteriów nauczyciele pozostający nie ustępują zwolnionemu

Marla09-05-2018 08:18:59   [#09]

a jak w opisanej sytuacji - w tym wątku-  ma się ochrona pracowników którzy nabędą prawo do emerytury w ciągu 4 lat?

czy ta ochrona nie dotyczy nauczycieli, którzy nabyli prawo do świadczenia kompensacyjnego?

rzewa09-05-2018 08:25:10   [#10]

art 225 specustawy nie przewiduje żadnych możliwości ochrony - dyrektor nie zwalnia n-la a przenosi go w stan nieczynny -> ew. wypowiedzenie w sytuacji opisanej w tym przepisie jest obligatoryjne dla dyrektora, czyli dyrektor musi dać wypowiedzenie niezależnie od okoliczności

zinka09-05-2018 11:25:19   [#11]

1. czy mogę nauczyciela od razu zwolnić, nie przenosząc go w stan nieczynny (zespół z gim)? (nauczyciel pójdzie na kompensacyjne z odprawa 6+3)

2. czy mam najpierw zaproponować stan nieczynny, nauczyciel odmówi, wtedy go zwalniam; ale czy w tym przypadku tez mu się należy 6+3 odprawy?

 

rzewa09-05-2018 13:49:04   [#12]

1. jeśli to szkoła z klasami gimnazjalnymi to nie, ale jeśli to zespół szkół w którego skład wchodzi nadal funkcjonujące i osobne gimnazjum, to art 225 specustawy dotyczy tylko n-li gimnazjum, czyli tych, którzy w umowie lub akcie mianowania mają wpisane jako miejsce realizacji obowiązków gimnazjum (art 14 ust 2 KN), natomiast pozostałych n-li zespołu dotyczy art 20 KN, zatem ew. stan nieczynny przysługuje wówczas tylko na wniosek n-la PO otrzymaniu wypowiedzenia

2. w przypadku art 225 specustawy, to najpierw przenosi się n-la w stan nieczynny, a dopiero po odmowie (na piśmie!) n-la wręcza się wypowiedzenie

odprawa tej samej wysokości przysługuje zarówno w przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie art 225 specustawy (art 225 ust 11) jak art 20 KN (art 20 ust 2 KN)

zinka09-05-2018 15:20:13   [#13]

zespół z przedszkolem i szkołą podstawową, do której włączono gim. - czyli art. 225

czy zawiadamiam zz po odmowie n-la przejścia w stan nieczynny, przed wręczeniem wypowiedzenia, czy już nie?

rzewa09-05-2018 20:05:58   [#14]

nie

Ewa123e09-05-2018 20:35:02   [#15]

sp z oddziałami gimnazjalnymi

nauczyciel kontraktowy zatrudniony na 1/2 etatu w świetlicy od września brak godzin

czy też art. 225

Jacek09-05-2018 20:58:11   [#16]

tak

woja6110-05-2018 09:21:46   [#17]

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny (gimnazjum wygaszane).

Nauczycielka w roku szk. 2017/18 pracuje w 9/26 w świetlicy i 20/25 w przedszkolu.  W roku szkolnym 2018/2019 nie mam dla niej godzin świetlicowych, tylko cały etat w przedszkolu. Nauczycielka nie wyraża zgody na zmianę stanowiska pracy (pełne zatrudnienie w przedszkolu).   

Czy powinienem dać wypowiedzenie z art. 20 KN, czy też z art. 225 specustawy przeniesienie w stan nieczynny?

Jacek10-05-2018 11:42:15   [#18]

art. 225 specustawy

woja6110-05-2018 12:53:33   [#19]

Dzięki Jacku. Ale mam jeszcze jedno pytanie:

Czy należy przeprowadzić konsultacje ze związkiem zawodowym przed przeniesieniem w stan nieczynny (nauczycielka należy do związku zawodowego), czy dopiero przy rozwiązaniu umowy tj. po 6 miesiącach?

Jacek10-05-2018 13:00:24   [#20]

nie trzeba niczego konsultować

annamaria11-05-2018 08:25:48   [#21]

6+3

 

n-l otrzymał wypowiedzenie z art.20 z dniem 31 sierpnia bo nie przyjął ograniczenia, jednocześnie ma uprawnienia do emerytury więc tylko otrzymuje 6 miesięczna odprawę

tak?

Jacek11-05-2018 08:48:51   [#22]

6 + 3 jak złoży wniosek o przejście na emeryturę

an11-05-2018 11:15:13   [#23]

Nauczyciel mianowany wyraził zgodę na ograniczenie zatrudnienia. Arkusz złożony. Teraz nauczyciel chce wycofać swoją zgodę. 

Dyrektor może się zgodzić lub nie, ale pytanie brzmi:

Czy w tej sytuacji nauczycielowi będzie należała się odprawa? 

rzewa12-05-2018 20:00:47   [#24]

jeśli otrzyma wypowiedzenie, to odprawa się będzie należała

do woja61: jeśli to jest zespół złożony z wygaszanego gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola to n-l z postu #17 powinien otrzymać wypowiedzenie z art 20 KN (konsultacje związkowe obowiązkowe)

woja6112-05-2018 20:26:25   [#25]

Tak, zespół złożony z wygaszanego gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola. Nauczycielka ma umowę na zespół, chociaż nigdy nie pracowała z klasami gimnazjalnymi. Dlatego nie jestem pewny jaką podstawę przy wypowiedzeniu przyjąć. Sam też przyjąłem w skierowanym do niej zapytaniu, że w przypadku odmowy przez nią zmiany stanowiska pracy nastąpi rozwiązanie stosunki z art. 20, bo w przypadku takiego zespołu: wygaszane gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole nie widzę podstaw prawnych stosowania   art. 225 specustawy. 

rzewa12-05-2018 20:28:06   [#26]

a jakie szkoły ma wpisane n-l w umowę o pracę lub akt mianowania?

woja6112-05-2018 20:32:59   [#27]

Praca w zespole Gim - szkol - przedszkolnym na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

rzewa12-05-2018 20:41:55   [#28]

powinna mieć wpisaną tylko sp

ale w takim razie należy ją traktować jako n-la sp i przedszkola, gdyż dotychczas nie wykonywała żadnych obowiązków w gimnazjum

no i zastosować art 20 KN

woja6112-05-2018 20:49:56   [#29]

Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

Ala13-05-2018 12:15:08   [#30]

woja61,  moim zdaniem powinien być art. 225 specustawy

12. W okresie do dnia 29 lutego 2020 r. przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio również do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.


post został zmieniony: 13-05-2018 12:16:38
BogdanK14-05-2018 11:54:22   [#31]

Ale ten przepis, na moje, dotyczy szkoły z klasami gimnazjalnymi (np. SP), a u woja61 jest zespół szkół (z gimnazjum), więc nie podlega pod ten przepis.

woja6114-05-2018 20:25:46   [#32]

Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, ale sprawa się rozwiązała. Nauczycielka dała wypowiedzenie, gdyż z dniem 1 września przechodzi na świadczenie kompensacyjne. Pytanie pozostaje. Życzę wszystkim  (także sobie), aby w niedalekiej przyszłości nasze prawo oświatowe było bardziej jasne i przejrzyste. Pozdrawiam. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]