Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Etat pedagoga od 1 września 2018r.
strony: [ 1 ]
Dante29-12-2017 18:56:59   [#01]

Od 1 września pedagog ma mieć 22 godz. tyg.. Jak miał 24 to wiadomo, że bedzie miał 22 godz.

Co w przypadku, kiedy uchwałą OP miał do tej pory np. 19 godzin. Czy musi mieć 22 godziny?

ergo29-12-2017 19:06:17   [#02]

Tak

Dante29-12-2017 20:03:04   [#03]

Ale napisane jest: ,, ... wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin". Prawnik z portalu ośw. w wideokonferencji powiedział, że jeśli OP ma uchwałę na mniej niż 22 i chce ją zostawić, to może.

ergo30-12-2017 00:53:29   [#04]

Może mieć mniej niż 22.

Doczytałam zapisy w ustawie :)

 


post został zmieniony: 30-12-2017 00:57:09
MałaG08-01-2018 15:29:58   [#05]

?

cynamonowa09-01-2018 21:07:26   [#06]

Czy pensum logopedy także zostało ustalone?

ergo09-01-2018 23:05:29   [#07]

Tak,

Organ prowadzący określa:
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a,
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb
społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęćw formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym  że wymiar ten
nie może przekraczać 22 godzin.

Bona Fide10-01-2018 07:55:40   [#08]

A co z nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne)?

OP można określić sobie nadal dowolnie ich pensum?

DYREK10-01-2018 10:45:50   [#09]

"W sytuacji gdy zajęcia rewalidacyjne prowadzi nauczyciel: psycholog, pedagog lub logopeda, realizuje je w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego przez organ prowadzący szkołę. Natomiast jeżeli zajęcia rewalidacyjne przydzielone są nauczycielowi, którego pensum określone jest w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), nauczyciel prowadzi zajęcia rewalidacyjne zgodnie ze swoim tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin."

http://www.sejm.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7757715B 

Bona Fide10-01-2018 11:38:13   [#10]

A jeżeli ten nauczyciel to nie psycholog, nie pedagog ani logopeda i którego pensum nie zostało określone art. 42 ust. 3 KN -  tylko realizowane jest w ramach pensum łączonego?

Jeżeli OP nie określi tygodniowego wymiaru zajęć rewalidacyjnych, to nie będzie w stanie wyliczyć dla tego nauczyciela od 1 września 2018 r. pensum, zgodnie z art. 42 ust. 5c KN.

Przykład:
Nauczyciel realizuje:
5 godzin polskiego (5/18) + 3 godz. biblioteki (3/30) + 2 godz. świetlicy  (2/26) + 2 godz. rewalidacji (2/jakie?)

5+3+2+2 / 18+30+2+pensum nauczyciela prowadzącego np. rewalidację= ?

Jaki jest jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin?


post został zmieniony: 10-01-2018 11:38:37
Zwojka10-01-2018 12:05:44   [#11]

pytanie o pedagoga.

mam nauczyciela z kwalifikacjami, którego zatrudniam w świetlicy szkolnej (nauczyciel kontraktowy), chciałabym od 1 lutego br. przesunąć ją na stanowisko pedagoga (na czas nieobecności pedagoga). Można tak? a jak można to jaka pp?

co z planem rozw. zawodowego aneks?

ReniaB10-01-2018 12:58:22   [#12]

można, pp to jego kwalifikacje, plan rozwoju do korekty bo zadania inne

rzewa10-01-2018 15:03:14   [#13]

Bona Fide: od 1.09.2018 pensum tego n-la będzie wynosiło: 22 godz/tyg i rewalidację będzie prowadził z tego pensum czyli z pensum 22

a oblicza się to następująco: bez rewalidacji ten n-l ma przydzielone 10 godzin, co daje 0,2778+0,1+0,0769=0,4547 etatu, wobec tego pensum jego wynosiło będzie: 21,99=~22 godz/tyg

a zatem będzie on miał 12 godz z pensum 22 czyli będzie pracował na ponad pół etatu - dokładnie 0,55 etatu

Bona Fide11-01-2018 12:38:37   [#14]

To chyba prościej i zgodnie z prawem (a nie z interpretacją MEN), skoro pensum nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne, np.: rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne - nie jest określone w art. 42 ust. 3 KN – aby OP określił je na podst. art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a (litera „a” będzie obowiązywać od 1 września 2018 r.).

Można by je było, np. określić na poziomie pensum uregulowanego od 1 IX 2018 r. dla nauczycieli wspomagających, również prowadzących rewalidację (art. 76 pkt 22 lit a UoFZO) na poziomie 20 godz./tyg.

Czy tak nie można?

 

 

Bona Fide15-01-2018 07:39:36   [#15]

Podnoszę pytanie.

rzewa15-01-2018 10:38:14   [#16]

nie można, gdyż będzie to rozszerzająca interpretacja KN ale...

jeśli to zrobicie a wojewoda Wam uchwały nie zablokuje, to dopóki nie zrobi tego SA (a z praktyki niektórych OP wynika, że parę lat tak przeleci) będziecie tak mieli i będzie to u Was obowiązywało

bosia15-01-2018 17:43:27   [#17]

Zajęcia rewalidacyjne w szkole są określone jako zajęcia obowiązkowe w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania (dla uczniów, którym przysługują), skoro są obowiązkowe, to pensum nauczyciela prowadzącego te zajęcia jest określone w art. 42 ust. 3 KN, nie określa tego pensum OP

natomiast w przedszkolu pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne określa op, bo te zajęcia moga być prowadzone

Bona Fide15-01-2018 20:21:15   [#18]

A w którym miejscu w art. 42 ust. 3 KN jest ono określone, bo ja go tam nie widzę.

Ale u mnie już wzrok zawodzi:-)


post został zmieniony: 15-01-2018 20:27:21
bosia15-01-2018 20:59:43   [#19]

a czy w art. 42 ust. 3 masz wymienionych nauczycieli matematyki, fizyki itd.?

napisałam wyżej może trochę w skrócie

nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne w szkole (jako zajęcia obowiązkowe z ramówki) ma takie pensum, jakie jest dla nauczycieli w danej szkole prowadzących inne zajęcia obowiązkowe np. matematykę

nie dotyczy to przedszkoli

 

noe1916-01-2018 07:50:59   [#20]

zgadzam się z bosią, w naszym OP zajęcia rewalidacyjne zawsze z pensum 18 (jestem SP)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]