Forum OSKKO - wątek

TEMAT: oddział przedszkolny przy szkole, feryjny czy też nie?
strony: [ 1 ]
Lenna1211-12-2017 12:15:31   [#01]

Podpowiedzcie, proszę. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci pięcio i sześcioletnie(jedna grupa). Czy jest to oddział feryjny, czy też nie? 

Skimir11-12-2017 12:57:41   [#02]

Nieferyjny.

rzewa11-12-2017 15:51:27   [#03]

zależy od decyzji OP -> domyślnie jest nieferyjny

graraz11-12-2017 16:02:10   [#04]

Nasz OP rok temu orzekł, że nauczyciele w oddziałach przedszkolnych w sp są "feryjni". 

Jednak teraz po zmianie KN, gdy dołożono w art. 64 pkt 3a zastanawiam się czy nie dotyczy on nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w sp.

3a. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. l, oraz szkoły, o której mowa w ust. 3, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. l.

AnJa11-12-2017 17:38:05   [#05]

Jest nieferyjny

OP może mu ustalić okresy przerwy zgodne z kalendarzem roku dla szkół.

Przy czym nawet wówczas okres urlopu nauczyciela takiego oddziału (jeśli realizuje on w nim wiecej godzin niż w szkole feryjnej) wynosi 35 dni,

graraz11-12-2017 22:36:11   [#06]

Ale czy dobrze rozumiem, że w/w artykuł dotyczy nauczycieli oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w szkole podstawowej?

elrym11-12-2017 23:02:03   [#07]

tak, dobrze rozumiesz

:)

jurkoz12-12-2017 13:41:35   [#08]

... a "Szkoła" feryjna czy nieferyjna? Temat dyskusyjny  (podobnie jak zapewnianie opieki w okresie między świętami).

Z czego można wnioskować, że "szkoła" feryjna, jest częściowo "nieferyjna" (chodzi mi o podstawę prawną), bo dla mnie art 64 niczego nie rozwiązuje, wręcz odwrotnie: mam nauczyciela zatrudnionego w placówce, w której przewidziano ferie szkolne, więc na jakiej podstawie prawnej mam go tych ferii pozbawić?

PS. KN z art. 64 pkt 3a jeszcze nie obowiązuje.

Wg mnie zapis w art. 64 pkt 3a jest tak skonstruowany, że trudno założyć, że dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkole - taki oddział nie jest "szkołą", więc raczej jest to sytuacja uzupełniania etatu w innej szkole, z których jedna jest feryjna, druga zaś nieferyjna.

Gdzie jest napisane, że dotyczy to oddziałów przedszkolnych w szkole?

graraz12-12-2017 21:53:30   [#09]

Właśnie w 3a nie jest napisane gdzie nauczyciel jest zatrudniony tylko gdzie realizuje obowiązki nauczyciela. A nauczyciel, o którym piszemy jest zatrudniony w szkole podstawowej i realizuje obowiązki nauczyciela w oddziale przedszkolnym. 

Natomiast oddziały przedszkolne w sp są traktowane jak przedszkola. Prawda? 

Podkreślam, że jest to moja interpretacja a prawnikiem nie jestem. :)

P.S. Art 64 3a będzie obowiązywał od 1 stycznia


post został zmieniony: 12-12-2017 21:54:32
rzewa15-12-2017 06:21:13   [#10]

cóż... uważam, że jeśli OP ustali, że w przedszkolu (oddziale przedszkolnym) przerwy w pracy będą wtedy, gdy trwają ferie szkolne i będą co najmniej tak długie jak te ferie, to to przedszkole (oddział przedszkolny) będzie "feryjny" w rozumieniu art 64 KN

AnJa15-12-2017 08:26:28   [#11]

będzie feryjne- de facto

ale formalnie nie

Joasia Berdzik15-12-2017 10:21:00   [#12]

Ustalenie przerw w pracy OP na czas ferii szkolnych, nie czyni OP placówką feryjną w rozumieniu KN
Takich aż uprawnień JST nie ma.

OP w takiej sytuacji est placówka nieferyjną z przerwą w wymiarze ferii szkolnych, z urlopem nauczyciela w wymiarze 35 dni

bosia15-12-2017 19:44:43   [#13]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649)

 

§ 18. Przepisy § 5 ust. 1, § 6 ust. 1–3, § 9 i § 12 stosuje się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, z tym że zadania i kompetencje dyrektora przedszkola wykonuje dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny.

 

§ 12. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

rzewa18-12-2017 12:35:23   [#14]

cóż... moja interpretacja tych zapisów jest inna niż ta przedstawiona w #12

nie mniej jednak ma ona dokładnie taką samą wartość :-))

AnJa18-12-2017 13:41:19   [#15]

niezupełnie- np. w kwestii urlopu na żądanie (nie ma w feryjnych) czy uzupełniającego (nie ma nieferyjnych)

gosiaes211-01-2018 12:30:36   [#16]

Czy w obecnych przepisach prawa oddział przedszkolny w szkole podstawowej z nauczycielem o pensum 22/22, to placówka feryjna, czy nieferyjna?

AnJa11-01-2018 13:20:47   [#17]

nieferyjna

rzewa12-01-2018 09:53:41   [#18]

oddział przedszkolny nie jest żadna placówką, ani samodzielna jednostką - jest częścią szkoły, zatem

jego organizacja do 31.08.2017 była taka sama jak szkoły - jednostka feryjna

od 1.09.2017 może on mieć inną organizację niż szkoła i jest ona taka jak w przedszkolu - czyli domyślnie bez ferii

gosiaes214-01-2018 22:11:49   [#19]

Dziękuję... :/

olaszyma16-01-2018 10:47:34   [#20]

Pytanie od  nauczyciela - katechety, który zatrudniony jest w sp z oddziałami przedszkolnymi - część godzin ma w oddziałach przedszkolnych. Czy powinien w czasie ferii realizować swoje zajęcia w tych oddziałach, czy tez ma urlop tak jak pozostali nauczyciele tej szkoły?

olaszyma16-01-2018 12:29:11   [#21]

Podnoszę !

Leszek16-01-2018 12:44:37   [#22]

 KN - nazewnictwo dostosowane:

Art. 64. 3a. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz nieferyjnej (np. oddział przedszkolny), przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej.

 

pozdrawiam

olaszyma16-01-2018 13:39:08   [#23]

Dziękuję Leszku, pozdrawiam

 

bosia16-01-2018 16:13:26   [#24]

czy większa liczba godzin zajęć, to większa liczba w stosunku do pensum (większa część etatu), czy patrzymy tylko liczbę godzin nie biorąc pod uwagę wymiaru pensum, np.: 9/18 w szkole i 10/22 w oddziale przedszkolnym

większą liczbę godzin ma w oddziale, czyli urlop jak nieferyjny, ale przecież w szkole ma 0,5 etatu, czyli więcej niż w oddziale

 

Joasia Berdzik16-01-2018 16:19:22   [#25]

ależ znalazłaś:)

stawiam na interpretację wprost - większa liczba godzin (choć mniejszy wymiar zatrudnienia).
Napisali to dość jednoznacznie i chyba celowo

bosia16-01-2018 16:39:22   [#26]

ja też myślę, że trzeba wprost,

ale w podanym przeze mnie przykładzie jest na niekorzyść nauczyciela

Joasia Berdzik16-01-2018 16:45:54   [#27]

tak, na niekorzyść, ale raczej zgodnie z zapisem w KN

ewa16-01-2018 17:32:23   [#28]

yhm, też tak to czytam - literalnie

DYREK19-01-2018 13:54:52   [#29]

a policzmy tzw. etat łączony

9/18 + 10/22 = 0,5 + 0,45 = 0,95

(9+10) : 0,95 = 19 : 0,95 = 20 (nowe pensum)

czyli nauczyciel realizuje 9/20 w szkole i 10/20 w przedszkolu

czyli realizuje więcej godzin w przedszkolu:-)


post został zmieniony: 19-01-2018 14:00:46
rzepek19-01-2018 14:12:03   [#30]

Nie można tak liczyć, bo to jest już naginanie prawa. Nauczyciel ma pół etatu w szkole i mniej niz pół w przedszkolu, czyli szkoła przeważa. I tyle.

Jeżeli robimy etat łączony, to nauczyciel ma inny wymiar etatu, ale nie ma juz wtedy znaczenia, czy uczy w szkole czy w przedszkolu - to jest jedno " uczenie". I nie można znów kombinować, ile to na szkołę, a ile na przedszkole wypada.Po to jest etat uśredniony (jak sama nazwa wskazuje -robi się średnią ze szkoły i przedszkola).

DYREK19-01-2018 14:44:46   [#31]

ten nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze 19/20 i tak ma (powinien mieć) zapisane  w umowie o pracę

jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (tzw. pensum) wynosi 20 (nie jest to 18 albo 22)

dla niego 1/2 etatu to 10/20

Ponadto od 1.09.2018 r. wchodzi zapis art.42 ust. 5c KN

"Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe."

DYREK19-01-2018 14:54:45   [#32]

niestety przy takich zapisach pozostają tylko nasze dywagacje

czy jest to naginanie prawa, to się okaże po kilku orzeczeniach sądu pracy

dyrektor jednak musi pamiętać o odpowiedzialności za finanse publiczne

pozdrowienia:-)

malchow19-01-2018 18:55:21   [#33]

I super.

A kto odpowiada za luki prawne, nieprecyzyjne przepisy i absurdy oświatowe?

zss23-01-2018 17:28:04   [#34]

Podpowiedzcie proszę jak liczyć godziny pracy w okresie wakacyjnym. Nauczycielka w oddziale przedszkolnym zatrudniona w wymiarze 24/25 i w szkole jako specjalista 10/30. Etat łączony 32/26.

Czyli wg nowego prawa urlop, jak nieferyjni czyli 35 dni.

Idzie w wakacje na urlop. Ile godzin powinna przepracować w tygodniu, tyle co w przedszkolu - 24 czy w przedszkolu i szkole - 32?

DYREK23-01-2018 19:26:20   [#35]

24 +10 = 34

34/26 tj.  26/26 + 8/26 (ponadwymiarowe)

etat dla niej to 26 godzin 

 

zss23-01-2018 19:36:52   [#36]

Dziękuję, to wiem. Nadgodziny przyznane w arkuszu są na cały rok. Teraz pracując w wakacje w przedszkolu, nie ma dodatkowych zajęć specjalistycznych. Płacić nadgodziny? Nadmieniam, że przedszkole pracuje od 8 do 13.

DYREK23-01-2018 20:21:37   [#37]

w czasie urlopu (35 dni) otrzymuje wynagrodzenie urlopowe, w którym są uwzględnione godziny ponadwymiarowe

w czasie szkolnych ferii zimowych i letnich (jak nie jest na urlopie 35-dniowym) nie otrzymuje wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

prowadzi wtedy zajęcia  w wymiarze przydzielonych 24 godzin w przedszkolu -> jego etat to 26 godzin 

Areq24-01-2018 21:00:23   [#38]

A co jeśli u nas oddziały przedszkolne są feryjne?

rzewa27-01-2018 15:58:15   [#39]

wtedy tak jak w w szkole w ferie zimowe i letnie jest na urlopie

AnJa27-01-2018 16:20:51   [#40]

tyle, że one chyba nie mogą być feryjne

rzewa27-01-2018 16:22:05   [#41]

niby dlaczego nie mogą?

AnJa27-01-2018 17:05:00   [#42]

ze względu na zapisy o organizacji oddziałów przedszkolnych w rozporządzeniu o organizacji- ale o tym już wcześniej pisaliśmy i chyba inaczej je rozumiesz niż ja

i masz prawo- z tym, ze ja stosując to rozporządzenie w praktyce będę stosował jego zapisy wprost

 

 

rzewa28-01-2018 09:14:00   [#43]

ok, no to różnimy się pięknie, co nie znaczy, że uważam, by moja interpretacja nie była wprost

:-)


post został zmieniony: 28-01-2018 09:15:24
Joasia Berdzik28-01-2018 11:03:43   [#44]

ustalenie przerwy w pracy OP w wymiarze ferii i wakacji nie czyni OP "feryjnym"

===
Pomijam fakt, ze ustalenie przez dyrektora osobie, która ma urlop w wymiarze 35 dni, urlopu w wymiarze np. 70 dni może budzić wątpliwości w różnym wymiarze.

rzewa29-01-2018 10:00:56   [#45]

hm... niby dlaczego?

Przecież wówczas w organizacji pracy takiego OP będą "przewidziane ferie szkolne" a to jest właśnie warunek zastosowania art 64 ust 1 KN

Joasia Berdzik29-01-2018 10:45:23   [#46]

nie

Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

W OP w szkole nie "przewidziano ferii szkolnych", a ustalono przerwę w pracy przedszkola na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji pracy

----

Wiadomo, ze się różnimy w tej interpretacji - ja uważam, jak wyżej, Ty jak jeszcze wyżej:)
Dyrektorzy decydują.

martek31-01-2018 20:15:49   [#47]

a, co z przerwami w oddziałach przedszkolnych, przy okazji przerw świątecznych  w szkole?? czy op może wtedy  ,,zarządzić" wolne? Czy naprawdę każde op może zdecydować o długości takiej przerwy dla oddziałów przedszkolnych? Powiem Wam, że dziwne sytuacje się zdarzają i bywa różnie.... na czym się oprzeć?, na co powołać?

AnJa31-01-2018 22:39:58   [#48]

Tak- jest swoboda w zakresie ustalania terminów i długości przerwy w działalności przedszkola/oddziałow przedszkolnych.

petrus01-02-2018 16:15:15   [#49]

Trochę inny problem. OP ustalił, że w jednej szkole w gminie działają oddziały i punkt przedszkolny bez przerw. Nalezy zapewnić kadrę na okres wakacji. OP jest zdania, ze dyrektor jako pracodawca, czyli ja, mam ze swojej szkoły oddelegować nauczyciela i płacić  delegacje.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]