Forum OSKKO - wątek

TEMAT: oddział przedszkolny przy szkole, feryjny czy też nie?
strony: [ 1 ]
Lenna1211-12-2017 12:15:31   [#01]

Podpowiedzcie, proszę. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci pięcio i sześcioletnie(jedna grupa). Czy jest to oddział feryjny, czy też nie? 

Skimir11-12-2017 12:57:41   [#02]

Nieferyjny.

rzewa11-12-2017 15:51:27   [#03]

zależy od decyzji OP -> domyślnie jest nieferyjny

graraz11-12-2017 16:02:10   [#04]

Nasz OP rok temu orzekł, że nauczyciele w oddziałach przedszkolnych w sp są "feryjni". 

Jednak teraz po zmianie KN, gdy dołożono w art. 64 pkt 3a zastanawiam się czy nie dotyczy on nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w sp.

3a. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. l, oraz szkoły, o której mowa w ust. 3, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. l.

AnJa11-12-2017 17:38:05   [#05]

Jest nieferyjny

OP może mu ustalić okresy przerwy zgodne z kalendarzem roku dla szkół.

Przy czym nawet wówczas okres urlopu nauczyciela takiego oddziału (jeśli realizuje on w nim wiecej godzin niż w szkole feryjnej) wynosi 35 dni,

graraz11-12-2017 22:36:11   [#06]

Ale czy dobrze rozumiem, że w/w artykuł dotyczy nauczycieli oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w szkole podstawowej?

elrym11-12-2017 23:02:03   [#07]

tak, dobrze rozumiesz

:)

jurkoz12-12-2017 13:41:35   [#08]

... a "Szkoła" feryjna czy nieferyjna? Temat dyskusyjny  (podobnie jak zapewnianie opieki w okresie między świętami).

Z czego można wnioskować, że "szkoła" feryjna, jest częściowo "nieferyjna" (chodzi mi o podstawę prawną), bo dla mnie art 64 niczego nie rozwiązuje, wręcz odwrotnie: mam nauczyciela zatrudnionego w placówce, w której przewidziano ferie szkolne, więc na jakiej podstawie prawnej mam go tych ferii pozbawić?

PS. KN z art. 64 pkt 3a jeszcze nie obowiązuje.

Wg mnie zapis w art. 64 pkt 3a jest tak skonstruowany, że trudno założyć, że dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkole - taki oddział nie jest "szkołą", więc raczej jest to sytuacja uzupełniania etatu w innej szkole, z których jedna jest feryjna, druga zaś nieferyjna.

Gdzie jest napisane, że dotyczy to oddziałów przedszkolnych w szkole?

graraz12-12-2017 21:53:30   [#09]

Właśnie w 3a nie jest napisane gdzie nauczyciel jest zatrudniony tylko gdzie realizuje obowiązki nauczyciela. A nauczyciel, o którym piszemy jest zatrudniony w szkole podstawowej i realizuje obowiązki nauczyciela w oddziale przedszkolnym. 

Natomiast oddziały przedszkolne w sp są traktowane jak przedszkola. Prawda? 

Podkreślam, że jest to moja interpretacja a prawnikiem nie jestem. :)

P.S. Art 64 3a będzie obowiązywał od 1 stycznia


post został zmieniony: 12-12-2017 21:54:32
rzewa15-12-2017 06:21:13   [#10]

cóż... uważam, że jeśli OP ustali, że w przedszkolu (oddziale przedszkolnym) przerwy w pracy będą wtedy, gdy trwają ferie szkolne i będą co najmniej tak długie jak te ferie, to to przedszkole (oddział przedszkolny) będzie "feryjny" w rozumieniu art 64 KN

AnJa15-12-2017 08:26:28   [#11]

będzie feryjne- de facto

ale formalnie nie

Joasia Berdzik15-12-2017 10:21:00   [#12]

Ustalenie przerw w pracy OP na czas ferii szkolnych, nie czyni OP placówką feryjną w rozumieniu KN
Takich aż uprawnień JST nie ma.

OP w takiej sytuacji est placówka nieferyjną z przerwą w wymiarze ferii szkolnych, z urlopem nauczyciela w wymiarze 35 dni

bosia15-12-2017 19:44:43   [#13]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649)

 

§ 18. Przepisy § 5 ust. 1, § 6 ust. 1–3, § 9 i § 12 stosuje się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, z tym że zadania i kompetencje dyrektora przedszkola wykonuje dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny.

 

§ 12. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

rzewa18-12-2017 12:35:23   [#14]

cóż... moja interpretacja tych zapisów jest inna niż ta przedstawiona w #12

nie mniej jednak ma ona dokładnie taką samą wartość :-))

AnJa18-12-2017 13:41:19   [#15]

niezupełnie- np. w kwestii urlopu na żądanie (nie ma w feryjnych) czy uzupełniającego (nie ma nieferyjnych)

gosiaes211-01-2018 12:30:36   [#16]

Czy w obecnych przepisach prawa oddział przedszkolny w szkole podstawowej z nauczycielem o pensum 22/22, to placówka feryjna, czy nieferyjna?

AnJa11-01-2018 13:20:47   [#17]

nieferyjna

rzewa12-01-2018 09:53:41   [#18]

oddział przedszkolny nie jest żadna placówką, ani samodzielna jednostką - jest częścią szkoły, zatem

jego organizacja do 31.08.2017 była taka sama jak szkoły - jednostka feryjna

od 1.09.2017 może on mieć inną organizację niż szkoła i jest ona taka jak w przedszkolu - czyli domyślnie bez ferii

gosiaes214-01-2018 22:11:49   [#19]

Dziękuję... :/

olaszyma16-01-2018 10:47:34   [#20]

Pytanie od  nauczyciela - katechety, który zatrudniony jest w sp z oddziałami przedszkolnymi - część godzin ma w oddziałach przedszkolnych. Czy powinien w czasie ferii realizować swoje zajęcia w tych oddziałach, czy tez ma urlop tak jak pozostali nauczyciele tej szkoły?

olaszyma16-01-2018 12:29:11   [#21]

Podnoszę !

Leszek16-01-2018 12:44:37   [#22]

 KN - nazewnictwo dostosowane:

Art. 64. 3a. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz nieferyjnej (np. oddział przedszkolny), przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej.

 

pozdrawiam

olaszyma16-01-2018 13:39:08   [#23]

Dziękuję Leszku, pozdrawiam

 

bosia16-01-2018 16:13:26   [#24]

czy większa liczba godzin zajęć, to większa liczba w stosunku do pensum (większa część etatu), czy patrzymy tylko liczbę godzin nie biorąc pod uwagę wymiaru pensum, np.: 9/18 w szkole i 10/22 w oddziale przedszkolnym

większą liczbę godzin ma w oddziale, czyli urlop jak nieferyjny, ale przecież w szkole ma 0,5 etatu, czyli więcej niż w oddziale

 

Joasia Berdzik16-01-2018 16:19:22   [#25]

ależ znalazłaś:)

stawiam na interpretację wprost - większa liczba godzin (choć mniejszy wymiar zatrudnienia).
Napisali to dość jednoznacznie i chyba celowo

bosia16-01-2018 16:39:22   [#26]

ja też myślę, że trzeba wprost,

ale w podanym przeze mnie przykładzie jest na niekorzyść nauczyciela

Joasia Berdzik16-01-2018 16:45:54   [#27]

tak, na niekorzyść, ale raczej zgodnie z zapisem w KN

ewa16-01-2018 17:32:23   [#28]

yhm, też tak to czytam - literalnie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]