Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ocena z doradztwa
strony: [ 1 ]
mundi24-11-2017 17:25:16   [#01]

Czy doradztwo zawodowe wpisuje się na świdectwo i czy podlega ocenianiu?

ala4424-11-2017 22:53:13   [#02]

nowego doradztwa w SP nie wpisuje się na świadectwie, ani nie podlega ocenianiu 

Ala25-11-2017 18:16:23   [#03]

Jest to gdzieś napisane?

ala4426-11-2017 11:28:56   [#04]

Drążyłam ostatnio ten temat i znalazłam takie wytłumaczenie prawnika:

 

Pytanie: Czy w związku z reformą oświaty należy wpisać na świadectwie uczniów klas VII zajęcia z doradztwa zawodowego (obowiązkowo min 10 godzin w ciągu roku) i czy powinny być oceniane?

Odpowiedź: Zajęcia z doradztwa zawodowego nie podlegają ocenianiu. Nie są również wymieniane na świadectwie ukończenia VII klasy.

Ocenianiu podlegają jedynie zajęcia wymienione w art. 44a ustawy o systemie oświaty:  obowiązkowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne z drugiego języka obcego, zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zajęcia religii lub etyki,     zajęcia służące podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury mniejszości narodowej lub etnicznej.

 W związku z tym zajęcia z doradztwa zawodowego nie podlegają ocenianiu. W konsekwencji nie uwzględnia się ich w średniej ocen. Nie są również wymieniane na świadectwie ukończenia VII klasy, co wynika z faktu, że świadectwa wypełnia się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie przedmiotów, z których uczeń jest klasyfikowany.

 

    Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 109 ust. 1 pkt 7.

    Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) - art. 44a.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170) - § 4 ust. 1, § 6 ust. 1.

laostic26-11-2017 15:27:02   [#05]

Czy jest już wzór świadectwa dla VII klasy?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]