Forum OSKKO - wątek

TEMAT: no to mamy projekt Ustawy o jawności życia publicznego
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar25-10-2017 14:53:50   [#01]

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#12465407

tu projekt

====

"Istotnym celem przyświecającym projektodawcy było również wprowadzenie  do polskiego porządku prawnego zasad i środków ochrony tzw. sygnalistów, czyli osób, których współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym jest związana umową o pracę"

Tu taka perełka:

Zgodnie z projektem lobbingiem jest każde działanie podmiotów niebędących organami władzy publicznej lub upoważnionymi przez te organy przedstawicielami, prowadzone metodami prawnie dozwolonymi nieuregulowanymi w ramach ustawowych procedur postępowania przed organami władzy publicznej, zmierzające do wywarcia wpływu na podjęcie przez organ władzy publicznej rozstrzygnięć w określonym kierunku.


post został zmieniony: 25-10-2017 15:02:24
Leszek26-10-2017 09:35:13   [#02]

teraz i zastępcy dyrektorów szkół i placówek wejdą w krąg "składaczy oświadczeń"

pozdrawiam

izael26-10-2017 09:57:20   [#03]

wrrrrr

sygnaliści...

słowo niechaj słowo znaczy

:(

aza26-10-2017 15:47:11   [#04]

było sygnalistów wielu...........

Leszek26-10-2017 17:56:51   [#05]

kiedyś mówili "donosiciel", "kapuś"

a teraz się termin zmienił...

pozdrawiam

 

Adaa26-10-2017 18:51:35   [#06]

będzie warto ubiegac sie o status sygnalisty:
- gwarancja nienaruszalności jego stanowiska pracy,
- zwrot kosztów ochrony prawnej,
- dwuletnia odprawa, jeżeli bez zgody prokuratura umowa o pracę sygnalisty została rozwiązana.

w sumie jest to jakies rozwiązanie chroniące, bo nie oszukujmy sie, nie zawsze sygnalista to kapuś

przy okazji, zajrzalam ns trone sygnalista.pl

tam ciekawa rada dla sygnalisty, który decyduje sie poinformowac organy państwowe:

  • Podejmij próbę zasygnalizowania problemu swojemu pracodawcy.

Zanim poinformujesz o nadużyciach właściwe organy państwowe, spróbuj zainteresować problemem swojego pracodawcę.

Po pierwsze może okazać się, że sprawa zostanie załatwiona.

Po drugie w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że obowiązkiem pracownika jest poinformowanie pracodawcy o zagrożeniach dla  dobra zakładu pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 1.10.1998 w sprawie I PKN 351/98, publ. OSNP 1999/21/676). Taka sygnalizacja stanowi wypełnienie obowiązku dbałości o dobro pracodawcy.

Po trzecie unikasz zarzutu naruszenia obowiązku lojalności. Pracownicy bowiem mają obowiązek dbania o dobre imię pracodawcy. Pominięcie pracodawcy i zwrócenie się bezpośrednio do organów zewnętrznych, a tym bardziej do prasy, może naruszać dobre imię pracodawcy. Troska o interes społeczny co do zasady nie zwalnia pracownika z obowiązku lojalności wobec pracodawcy.

Ciekawe, przeważnie, wielu "sygnalistów" wali od razu wyżej - z pominieciem pracodawcy;-)

og26-10-2017 20:05:07   [#07]

Sygnalista czyli ORMO-wiec zalegalizowany.

Dział: Polityka
 
   

Do tej pory mieliśmy wystarczającą ilość słów określających tych którzy byli protoplastami Bolka. Tajny współpracownik, kapuś, donosiciel, szuja, szpicel, kapusta, skarżypyta,gumowe ucho, kapucha, tajny agent, denuncjant, szpicel, skarżypyta, zaprzedaniec, delator, mądrala, osobowe źródło informacji, kompars, szpieg, sprzedawczyk, wtyka, tajniak, kalkulator, kabel, stary wróbel, Barabasz, renegat, bystrzak, konfident, kolaborant, wtyczka, kret, donosiciel, stary lis, cyrkowiec, zdrajca, informator

Teraz będzie  S Y G N A L I S T A

Do tej pory było tak:

 image

Sygnalista – specjalność wojskowa w Marynarce Wojennej. Zadaniem sygnalisty jest nawiązywanie i utrzymywanie łączności wzrokowej z innymi okrętami, jak również nadawanie sygnałów świetlnych kodem Morse'a i komunikowanie się za pomocą flag sygnałowych. Jest to szczególnie ważna funkcja podczas operacji, w których obowiązuje cisza radiowa.

Sygnalista (zwany potocznie „marszałkiem” lub „marszalem”) to także osoba kierująca ruchem statków powietrznych (zwykle samolotów) na płycie lotniska poprzez podawanie dowódcy statku powietrznego sygnałów wizualnych przy użyciu pałek świetlnych, latarek, tarcz sygnalizacyjnych lub samych rąk. Kierując naziemnym ruchem statku powietrznego na znacznej odległości (na większych lotniskach), sygnalista często porusza się samochodem z napisem FOLLOW ME („podążaj za mną”), jadąc przed kołującym statkiem powietrznym.

Teraz w ramach NATO obowiązuje czerpanie z angielszczyzny więc:

Sygnalista, demaskator (ang. whistleblower, dosł. „człowiek dmuchający w gwizdek”) – osoba nagłaśniająca działalność, która według niej jest najprawdopodobniej nielegalna lub nieuczciwa.

   image

Wzorcem naszych sygnalistów ma być Judasz wszechczasów Pawka Morozow który zadenuncjował własnego ojca.

 

Nowe przepisy przewidują objęcie takich osób szczególną ochroną, m.in. przed zwolnieniem. – Chcemy, aby te osoby, które działają z pobudek obywatelskich, które mogą być szczególnie narażone na odwet ze strony swoich pracodawców, były poddane szczególnej ochronie prawnej – wyjaśnił minister Kamiński. 
Ciekaw jestem czy zostanie powołany nowy departament którego szefem mógłby być poseł Nieosiołowski.


PS.Z obywateli Polski usiłuje się zrobić szpicli. Zwykli ludzie maja donosić o tym co wszyscy widza gołym okiem a organy państwa mając wiedze o przestępstwach nie podejmują działań " bo nikt nie złożył doniesienia". 
To skandal. Ale to jest kierunek dokąd zmierza NWO.
Ewangelista Mateusz to co prawda przewidział: " Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią."

Opublikowano: 23.10.2017 22:32. Ostatnia aktualizacja: 24.10.2017 21:13.

slos27-10-2017 09:00:52   [#08]

Zastępowane przepisy są kiepskie, a tu nie tylko w aspekcie sygnalisty przesada okrutna. Opinia jest jedna: śmieć legislacyjny do kosza. 


post został zmieniony: 27-10-2017 09:04:56

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]