Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zwolnienie z Wf a uczestnictwo w zajęciach...
strony: [ 1 ]
nela223-10-2017 08:44:53   [#01]

Uczeń ma zwolnienie z WF do końca roku , rodzice domagają się aby dziecko było zwolnione z obecności na tych zajęciach ,jeżeli zajęcia te odbywają się na początku lub na końcu zajęć w danym dniu. Co robicie w takich przypadkach?

MKJ23-10-2017 09:45:57   [#02]

To dziecko jest zwolnione, bo taką decyzję wydałaś, więc nie powinno w tych zajęciach uczestniczyć (nie ma ich w planie). Rodzice słusznie się domagają - jeżeli te zajęcia odbywają się na początku lub na końcu, to dziecko przychodzi lub wychodzi odpowiednio później lub wcześniej, jeżeli są w środku zajęć, to podobnie jak z religią, szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę.

Ania23-10-2017 10:54:31   [#03]

Zwolnienie z zajęć a wypuszczenie ze szkoły spod szkolnej opieki to dwie różne sprawy.

Jeżeli rodzic sobie życzy, to prosi pisemnie o wypuszczanie dziecka ze szkoły z adnotacją, że bierze za nie pełną odpowiedzialność w tym czasie. Rodzic nie ma tu czego się domagać ;)

MKJ23-10-2017 14:04:37   [#04]

O jakim wypuszczeniu ze szkoły mówimy, skoro ten uczeń przychodzi na swoje lekcje i kończy po swoich lekcjach?

Ania23-10-2017 14:54:17   [#05]

Uczeń jest zwolniony z realizowania zajęć, ale w ich trakcie  odpowiedzialność bierze za niego szkoła. Powinien być w tym czasie  zaopiekowany np. w świetlicy czy bibliotece.

MKJ23-10-2017 16:04:37   [#06]

Oczywiście, jeśli w tym czasie jest w szkole, czyli dokładnie tak, jak ze świetlicą, gdy uczeń zaczyna lekcje np. na godz. 11, a przychodzi do szkoły o 8. Ale tych WF-ów uczeń nie ma w planie, więc jeśli rodzice deklarują, że przyprowadzą ucznia na późniejszą godzinę (czyli godzinę rozpoczynania jego zajęć) i odbiorą o wcześniejszej, to nie rozumiem, w czym jest problem.

Uczeń jest zwolniony z tych zajęć, więc nie ma ich w planie (nie stawia mu się na nich obecności ani nieobecności) - to tak, jakby innemu uczniowi kazać zostać po swoich lekcjach albo przychodzić wcześniej.

Leszek23-10-2017 18:27:15   [#07]

biblioteka szkolna to nie świetlica,

ma swoje zadania

i czas pozwolić nauczycielowi-bibliotekarzowi je realizować

pozdrawiam

 

Ama23-10-2017 21:08:05   [#08]

Właśnie - bardzo mnie ciekawi ten wątek, bo ważne czy zwalniamy z zajęć czy z ćwiczeń. U nas tak jest, że uczeń jest zwolniony z ćwiczeń, ale musi być obecny na lekcji wf. Uczniom (i rodzicom) nie do końca podoba się ten zapis (w statucie), ale czy jest zgodny z prawem?

MKJ23-10-2017 21:20:33   [#09]

Uczeń może być zwolniony albo z zajęć wychowania fizycznego i wtedy nie ma tych zajęć w planie, a na świadectwie ma "zwolniony", albo z niektórych ćwiczeń i wtedy uczęszcza na zajęcia, jest oceniany i klasyfikowany, ale nie wykonuje niektórych ćwiczeń. Wszystko zależy od wskazań lekarza.

§ 4 rozporządzenia ws. oceniania:

"1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub
rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”."

AndrzejW25-10-2017 14:39:19   [#10]

Gdyby przyjąć tę ostatnią interpretację, to uczeń ma w planie "okienka".

Poza tym - jeśli ma zwolnienie na rok a przez ten rok na przykład uczą się pewnych zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, to jak w kolejnym roku ten uczeń nie dostanie zwolnienia, to jego uczestnictwo w zajęciach byłoby niebezpieczne dla niego samego.

 

MKJ25-10-2017 15:10:12   [#11]

Andrzeju, dlatego mamy ustęp 1, na podstawie którego uczeń jest zwolniony tylko z niektórych ćwiczeń i niech się uczy tych zasad bezpieczeństwa. Jeśli jest natomiast zwolniony na podstawie ust. 2, to nie chodzi na zajęcia w ogóle i nie ma pp, żeby kazać mu realizować jakiekolwiek treści w wychowania fizycznego czy informatyki. A jeśli uczeń wróci na zajęcia po zwolnieniu, to się mu te treści streści.

A uczeń może mieć w planie okienka - jeśli religia jest w środku i uczeń na nią nie chodzi, to też ma okienko, a szkoła ma obowiązek się nim zaopiekować. Podobnie jest ze zwolnionymi z WF lub informatyki. A jeśli te zajęcia są na początku lub na końcu, to kłopot z głowy. No, chyba że ktoś na siłę robi sobie problemy...

noe1925-10-2017 16:14:47   [#12]

MKJ - bardzo ładnie i rzeczowo. Popieram w 100%.

Ale część z nas zawsze szuka sobie problemów :)

jerzyk25-10-2017 21:27:24   [#13]

Mam uczniów dojeżdżających autobusami szkolnymi dlatego dla świetnego spokoju mam tak:

 

W związku ze zwolnieniem syna / córki* ............................................................................................... ucz. kl. ............ sp/gim* (nazwisko i imię) w okresie od .......................... do ............................. z zajęć wychowania fizycznego zwracam się z prośbą o zwolnienie syna / córki* z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej/ostatniej lekcji : ........................................................................................................................................ (wypisać dni tygodnia i godziny zajęć) Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna / córki* w tym czasie poza terenem szkoły. ............................................... (czytelny podpis rodzica) Decyzja dyrektora szkoły: Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* Uwaga: W czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły. ............................................... (data, podpis dyrektora) ............................................... (podpis rodzica) ............................................... (data, podpis nauczyciela wf) ............................................... (data, podpis wychowawcy)

MKJ25-10-2017 22:51:54   [#14]

Jerzyku, chwała Twej łaskawości, że nie każesz do tej prośby życiorysu i dwóch zdjęć załączać. :-)

jerzyk25-10-2017 22:55:56   [#15]

No widzisz. Nie pomyślałem;-)

noe1926-10-2017 09:27:52   [#16]

# jerzyk - ło matko! :)

podpis dyrektora

podpis rodzica

podpis wychowawcy

a jeżeli jednak mimo zapisu "nie moze przebywać na terenie szkoły" będzie na terenie szkoły to co? ;)

 

izael26-10-2017 09:41:40   [#17]

to jerzyk mu to pismo pokaże:)

AnJa26-10-2017 09:56:00   [#18]

Nie po to jerzyk jest dyrektorem , żeby w jego szkole osoby, które nie mogą przebywać na terenie szkoły- na niej przebywały

u jerzyka jest taki rygor, że nawet osoby, które mogą przebywać na terenie szkoły - nie przebywają

a zawansowane prace zmierzają do wypracowania modelu, w którym osoby mające obowiązek być w szkole- w niej nie przebywają

na razie program pilotażowo przeprowadzany jest na grupie uczniów najstarszych klas


post został zmieniony: 26-10-2017 09:57:58
izael26-10-2017 09:58:08   [#19]

:)))))))))))))))))))))))))

TAK

noe1926-10-2017 10:03:05   [#20]

przepraszam Cię jerzyk, że zacząłem się tak pastwić, ale uważam, że to MY tworzymy biurokrację w szkole!

peace

AnJa26-10-2017 10:08:45   [#21]

Biurokracja jest wtedy, kiedy:
1.tworzymy zbędne papiery,
2.tworzymy wiele papierów zamiast jednego

Moim zdaniem taki papier jest potrzebny.
Czy nie zawiera zbyt wielu pozycji - nie wiem (to zależy od uwarunkowań znanych w tej szkole). Ale jest to 1 papier.

Gdzie więc biurokracja?

MKJ26-10-2017 10:09:42   [#22]

Jerzyku, jak się spotkamy przy... kawie, to musisz mi to wszystko opowiedzieć. Spróbuję wdrożyć to u siebie, bo u mnie w szkole codziennie jest taki tłum młodzieży, że nie da się normalnie pracować. :-)

AnJa, z treści papieru wynika, że jest to już drugi papier, a jedynym papierem, jaki jest tu niezbędny to decyzja kierownicza dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z zajęć lub wybranych ćwiczeń.


post został zmieniony: 26-10-2017 10:17:20
AnJa26-10-2017 10:26:17   [#23]

Kierownicza o zwolnieniu z zajęć?

MKJ26-10-2017 11:37:42   [#24]

Na pewno nie administracyjna.

izael26-10-2017 12:05:28   [#25]

Nie ma wzoru decyzji Dyrektora o zwolnieniu Ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Przepisy nie wskazują również, że musi to być decyzja administracyjna. W decyzji kierowniczej należy wskazać m.in.:

  • podstawę prawną zwolnienia (§ 8 ust 1 ww. rozporządzenia o ocenianiu),
  • dane Ucznia zwolnionego z zajęć WF,
  • opinię lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia Ucznia w tych zajęciach (w tym zalecony czas zwolnienia),
  • okres, na jaki Dyrektor zwolnił Ucznia z zajęć WF,
  • zasady obecności Ucznia na zajęciach WF,
  • inne ustalenia wg uznania Dyrektora,
  • osoby otrzymujące decyzję (Rodzice, Nauczyciel wychowania fizycznego, Wychowawca, a/a).

 

https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/pytania-i-odpowiedzi/zwolnienie-z-zajec-wychowania-fizycznego/

 

Ania26-10-2017 12:22:48   [#26]

"zasady obecności (zwolnionego?) ucznia na zajęciach wf" ;P

jerzyk26-10-2017 16:01:34   [#27]

 Cieszę się, że dostarczyłem wam porcji dobrego humoru:-)

Dojaśnię. Na terenie szkoły uczeń ma być pod opieką nauczyciela. Dlatego dzieciak jak ma zwolnienie z zajęć siedzi na lekcji i asystuje nauczycielowi.

 Jak rodzic chce, żeby go zwolnic z lekcji, bo ma iść do domu, to niech dzieciak tam idzie a nie szwenda się po szkole bez opieki, bo on zwolniony z wf, to na żadnych zajęciach siedzieć nie musi, ale czas ma, to może inne dziwne rzeczy na obiekcie robić.

Rodzice ulegając dzieciakom składają takie wnioski, ale sami w domu opieki dzieciakowi w tym czasie nie zapewnią. Stad taki zapis.

Ot i wszystko. 

 :-)

 

 

Leszek26-10-2017 18:02:27   [#28]

Izo, decyzje administracyjne dyrektora szkoły muszą być literalnie wskazane ustawami a nie rozporządzeniami,

KPA jest dla organów administracji rządowej i smorządowej

dla dyrektora epizodycznie w przypadkach wskazanych literalnie

pozdrawiam

noe1930-10-2017 09:36:19   [#29]

#jerzyk, ja to wszystko co mówisz rozumiem, ale sami się zakręcamy z tymi papierami.

Bo jeżeli dziecko ma w planie 6 godzin (cała klasa 7 godzin) bo jest zwolniony z ostatniej lekcji z wf, to po prostu końćzy lekcje po tej lekcji i już.

Przecież nie wymagasz od reszty klasy, że dostarczą rodzice informację, że biorą odpowiedzialność za dzieci po 7 lekcji, bo jest to oczywiste, że taki mają plan.

Wf w środku rządzi się oczywiście innymi zasadami

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]