Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Plany wynikowe - czy jest wymóg
strony: [ 1 ]
Maja1911-10-2017 10:33:22   [#01]

ich przedstawienia dyrektorowi?

Czy jest na to jakaś podstawa prawna? Coś się zmieniło ostatnio?

Mój dyrektor zażyczył sobie właśnie takich planów wynikowych do wszystkich klas, w których uczę. Jestem n-lem dyplomowanym i uważam, że drukowanie planów w 2 egz (dla dyrektora i dla mnie- musze niby mieć i nanosić na nim swoje notatki...) - nota bene przygotowanych w większości przez wydawnictwa, aby tylko mieć na  nim pieczątkę dyrektora mija się z celem. Kolejny papier/ papiery w dziesiątkach stron - byle było. W języku polskim przy 5 godz. tyg. plan wynikowy to ponad 100 stron.....

 

 

DYREK11-10-2017 10:45:21   [#02]

Obowiązek przygotowywania pisemnego rozkładu materiału nauczania nakładało zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 30 maja 1985 r. Straciło ono moc obowiązywania po nowelizacji Karty Nauczyciela w 1996 r. W obecnym stanie prawnym nie ma żadnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które nakładałyby na nauczycieli obowiązek pisania konspektów, sporządzania rozkładów materiałów lub planów wynikowych. Pojęcie planu wynikowego nie występuje w żadnym z obowiązujących obecnie aktów prawnych.

Jednak nauczyciel powinien planować swoją pracę.Trudno jest pracować efektywnie bez planu. Przepisy nie zawierają informacji w jakiej formie to planowanie prowadzić. Zatem w szkole powinna zostać  wypracowana taka forma planowania, która jest akceptowana przez nauczycieli i wynika z potrzeb szkoły. Nie ma formalnych przeszkód, aby przyjętą formę planowania zapisać w statucie szkoły (pracownicy szkoły: obowiązki nauczycieli).


post został zmieniony: 11-10-2017 10:46:36
DYREK11-10-2017 10:57:54   [#03]

wątki:

plany wynikowe

Rozkłady nauczania, plany wynikowe

rozkłady materiału, plany wynikowe

plan wynikowy

Plany Wynikowe, Przedmiotowy System Oceniania

(...)

DYREK11-10-2017 17:27:08   [#04]

Bolesław Niemierko, "Między oceną a dydaktyką szkolną” 1991 -> tu definicja planu wynikowego


post został zmieniony: 11-10-2017 17:27:31
Leszek11-10-2017 18:01:54   [#05]

niewątpliwie dyrektor odpowiada za całość tego co dzieje się w szkole

zatem trzeba zadać pytanie czy może poprosić o PW, i jak zareaguje kiedy nauczyciel nie ma (nie przedstawi) PW,

a nauczyciel powinien zadać sobie pytanie jak planuje swoją pracę 

może dojdzie do zbliżenia stanowisk...

pozdrawiam

rzewa12-10-2017 09:24:53   [#06]

i jeszcze... to co proponują wydawnictwa z planem wynikowym często nie ma nic wspólnego pomijając nazwę...

i chodzi tu o planowanie własnej pracy a nie jakiekolwiek planowanie...

Stefan Wlazło14-10-2017 10:22:34   [#07]

 Żadna formalizacja nie zastąpi jakości pracy nauczyciela i nie uczyni z kiepskiego nauczyciela  mistrza, a przy tym wszystkim wiele lekcji ma nieprzewidywalny tok, z różnych powodów i ważne jest, aby osiągnąć cele, a nie być wiernym papierowym zapisom, jakże mądra była szkoła ateńska, tyle wykształciła geniuszy i to bez papierów wynikowych i innych też zresztą. A może we współdziałaniu wychowawczym z rodzicami też żądać od nich planów wynikowych!!! St.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]