Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciel kierownikiem wycieczki
strony: [ 1 ]
DorotaN11-10-2017 09:43:31   [#01]

witam, czy nauczyciel bez ukończonego kursu może być kierownikiem kierownikiem wycieczki dla uczniów?

DYREK11-10-2017 10:18:12   [#02]

tak, nauczyciel nie musi mieć ukończonego kursu -> § 11 ust.1 

ukończenie kursu odnosi się do innych osób  -> § 11 ust.2 pkt 1 

z rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

§ 11. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
DorotaN11-10-2017 11:02:21   [#03]

Bardzo dziękuję

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]