Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Statut po nowemu raz jeszcze
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
MKJ10-10-2017 18:59:46   [#01]

Trochę prowokacyjnie...

Do 31.08.2017 r. istniał zespół szkół, w skład którego wchodziło gimnazjum i liceum. Uchwałą rady miasta z dniem 1.09.2017 r. zespół szkół zakończył swój żywot, a gimnazjum zostało włączone do liceum i w tej chwili istnieje tylko liceum ogólnokształcące (trzyletnie).

Jakie powinny zostać podjęte działania w sprawie statutu szkoły i w jakich terminach?

Leszek10-10-2017 19:15:09   [#02]

a jaki był statut/y w zespole?

pozdrawiam

luul10-10-2017 20:37:06   [#03]
Mam pytanie, czy aktualnie obowiązujący w przedszkolu statut może być zastąpiony nowym dokumentem? Czy też koniecznie trzeba wprowadzać zmiany, których jest bardzo dużo?. 

Ala10-10-2017 20:48:05   [#04]

może być zastąpiony

Leszek10-10-2017 22:29:23   [#05]

a nawet musi być nowy, bo dotychczasowy do 30.11.2017 r. traci moc

pozdrawiam

MKJ11-10-2017 04:38:52   [#06]

Do [#02]: był statut zespołu i statuty poszczególnych szkół. Prawo nie przewiduje innych rozwiązań. ;-)

Leszek11-10-2017 09:15:07   [#07]

jesteś pewny MKJ

a często widuję statuty zespołów (tylko) i są bardzo dobrze zrobione, nie mówiąc o ich praktyczności

pozdrawiam

 

MKJ11-10-2017 09:20:45   [#08]

Leszku, ja też takie statuty widuję bardzo często, natomiast co do ich jakości i praktyczności się nie wypowiadam, bo stoję na stanowisku, że prawo nie przewiduje takiej możliwości. :-)

A wracając do [#01], ciekaw jestem Twojego zdania odnośnie działań dyrektora (RS, RP, OP etc.) w sprawie statutu takiej szkoły.

Leszek11-10-2017 18:19:42   [#09]

ależ to czego Ty nie przewidujesz w sensie prawnym nie uchyla organ upoważniony (KO) zatem może funkcjonować, poza oczywiście Twoją szkoła lub zespołem

nie odbieraj prawa takim zespołom (stojąc na stanowisku) do własnego ułożenia prawa wewnątrzszkolnego (statutu)

a co do uchwały RMiasta - wg mnie uchwała i 2 załączniki - akt założycielski i statut ("pierwszy" a nie "nowy")

... mimo mojego wieku jestem bardziej liberalny w tym zakresie niż Ty, MKJ

pozdrawiam

luul11-10-2017 18:26:50   [#10]

Dziękuję bardzo Leszku. Tak właśnie myślałam, że nawet powinien być nowy statut przedszkola. Teraz jak przeczytałam Twój post i Ali to nie przejmuję się już tym co mówi nasz organ pedagogiczny. Pozdrawiam

rzewa12-10-2017 09:36:55   [#11]

do #01

należy uchwalić nowy statut LO do 30.11.17 i musi to zrobić rs lub rp obecnego LO

w tym statucie należy umieścić regulacje dotyczące klas gimnazjalnych

statut zespołu i statut gimnazjum utracą swoją moc w związku ze specustawą i uchwałą JST

OP nie ma kompetencji do nadania statutu istniejącej szkole, zatem statut uchwala szkoła sobie sama (jest rs a jak rs nie powołano to rp) - art 80 ust 2 pkt 1 i 88 ust 7 u.P.o.

gdyby OP jednak postanowił nadać statut, jak pisze Leszek (nie wiem czemu skoro w tym wypadku nie ma nawet obowiązku drugiej podjęcia uchwały o przekształceniu), to i tak szkoła, następnego dnia, może (i powinna) uchwalić sobie statut (ten, który opracuje) ponownie...

Zwojka12-10-2017 12:07:14   [#12]

Co z zespołami edukacyjnymi? czy op nadaje statut dla ze czy osobno dla sp z oddziałami gimnazjalnymi i przedszkola?

JustynaM13-10-2017 14:08:27   [#13]

MKJ, dzięki że zadałeś moje pytanie zanim się doczekałam przyjęcia w poczet.... oraz możliwości edytowania postów. Wszystkie Wasze komentarze rozumiem, pytanie jest jednak o wskazanie przepisu/sekwencji przepisów, które wskazywałyby na termin do 30 listopada 2017? 

rzewa13-10-2017 14:16:18   [#14]

art 322 ust 1, 4 i 6 specustawy, bo mamy tu do czynienia ze statutem szkoły podstawowej -> od 1.09.2017 nie ma juz zespołu jest tylko szkoła podstawowa - statut zespołu zostaje uchylony z mocy ustawy, natomiast dotychczasowy statut sp i statut gimnazjum obowiązują w stosunku do uczniów gimnazjum do czasu uchwalenia statutu sp na podstawie art 80 ust 2 pkt 1 P.o.


post został zmieniony: 13-10-2017 14:16:59
rzewa14-10-2017 11:51:52   [#15]

warte upowszechniania:

http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wyjasnienia-dotyczace-statutow-szkol/

MKJ14-10-2017 21:20:37   [#16]

JustynaM, miło Cię widzieć na forum. :-)

Skoro już się wszystko wydało, to pozwolę sobie na swój komentarz. Zwracam uwagę, że pytanie nie dotyczyło szkoły podstawowej, zatem nie ma żadnych powodów, żeby stosować uregulowania dotyczące szkół podstawowych. Moim zdaniem ma tu zastosowanie art. 322 ust. 2 specustawy, czyli statut liceum obowiązuje najpóźniej do 30.11.2019 r., a statut zespołu stracił moc 1.09.2017 r. Mam tylko problem ze statutem gimnazjum - moim zdaniem nie ma tu zastosowania art. 322 ust. 5 specustawy, bo kształcenie w gimnazjum zakończyło się z dniem zakończenia funkcjonowania tego gimnazjum i statut gimnazjum również stracił moc. Należałoby zatem dokonać odpowiednich zmian w statucie liceum, aby uwzględniał on kształcenie w klasach gimnazjalnych.

Do [#11]: Rzewo, dlaczego należy uchwalić nowy statut LO do 30.11.2017?

Do [#09]: Leszku, zawsze mi się wydawało, że jestem dość liberalny, ale jeśli Ty jesteś bardziej liberalny ode mnie, to bardzo mnie to cieszy. :-) Tylko, że kwestia mniej lub bardziej liberalnego podejścia, moim zdaniem, nie ma tu nic do rzeczy, bo przepisy prawa stanowią, to co stanowią (potwierdza to zresztą wklejony przez Rzewę post).

rzewa14-10-2017 22:39:34   [#17]

MKJ -> jakoś mi się wydawało, że chodziło tu o zespół sp+gim - pomyliłam się jak widzisz :-)

w przypadku zespołu lo+gim, jeśli OP zdecydował o włączeniu gim do lo z dniem 1.09.2017, to jest tak jak piszesz -> należy dostosować statut lo go tej sytuacji poprzez wpisanie uregulowań dotyczących klas gim

należy to zrobić do 30.11.2017 -> do tego czasu "działają" zapisy statutu gim w odniesieniu do uczniów (a jeśli statutu gim nie było, to właściwe zapisy statutu lo)

an26-10-2017 10:52:11   [#18]

Czy w statucie trzeba umieścić szczegółowo zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy można napisać ogólnie i odnieść się do Procedur obowiązujących w szkole?

rzewa26-10-2017 10:55:09   [#19]

można wpisać delegację dla .... (innego organu) do ustalenia szczegółowych uregulować (procedur) obowiązujących w szkole w zakresie określonym w delegacji

Leszek26-10-2017 17:59:06   [#20]

możesz przepisać z rozporządzeń... ale po co

tak szczegółowo to opisano,

a Ty w statucie tylko o swoich , szkolnych rozwiązaniach piszesz...

pozdrawiam

esos26-10-2017 19:02:15   [#21]

dla zespoły szkolno-przedszkolnego będą dwa statuty:  statut dla przedszkola i osobno statut dla szkoły czy będą dwie rady pedagogiczne i dwie rady rodziców - tak ostatnio powiedziano na szkoleniu,  czy to jest prawdę?

Leszek26-10-2017 19:08:22   [#22]

jak powiedziano a Ty tak sądzisz to tak musi być :-)))

dużo w tej materii (pomimo efektów szkolenia) zależy od RP szkoły (zespołu)

bowiem statut lub jego fragmenty tylko KO może uchylić...

jeśli dojdzie do wniosku, że trzeba uchylić...

ciągle pytam na szkoleniach czy komuś uchylono

i nikt się dotąd nie zgłosił (no to mieli "dobre prawnie" statuty

 

chyba, że pechowo trafiam - tylko na "niebadanych statutowo" lub "niezwykle prawnie statutowo obeznanych"

:-)))

pozdrawiam

esos26-10-2017 19:28:11   [#23]

Ja właśnie sądzę że chociaż dwa statuty to jedna Rada Pedagogiczna i jedna Rada Rodziców, przecież to jedna placówka i nasze dzieci. dzięki

DMolly27-10-2017 18:33:45   [#24]

Co do poradni aktualne jest Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. "Nowością wprowadzaną przez ustawę – Prawo oświatowe jest przeniesienie części zapisów dotyczących statutów ramowych z rozporządzeń bezpośrednio do ustawy. Jednakże rozwiązanie to będzie miało miejsce tylko w odniesieniu do szkół i przedszkoli publicznych. Natomiast w przypadku placówek oświatowych, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych, wszystkie szczegółowe treści odnoszące się do statutów ramowych pozostaną w rozporządzeniu." - tak mówi artykuł Ustawa Prawo oświatowe – zmiany dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

I dalej "Oznacza to, że obecnie obowiązujące Rozporządzenie MENiS z 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869) zostanie zastąpione nowym aktem wykonawczym. Niestety, obecnie nie jest znana treść projektu nowego rozporządzenia, a co za tym idzie – trudno jest określić zakres zmian, jakie będą musiały wprowadzić poradnie psychologiczno-pedagogiczne w swoich statutach."

Wizytatorzy zwołują nas na szkolenia w sprawie statutów, a o poradniach ani słowa.

I teraz pytanie:

Czy poradnie mają zmieniać statuty czy nie? Jeśli tak, w jakim stopniu, jakie zapisy zmieniać?

Leszek27-10-2017 20:43:14   [#25]

dopóki nie zobaczysz nowego przepisu to nic nie zmieniasz

pozdrawiam

rzewa28-10-2017 17:15:58   [#26]

czekasz na nowy ramowy statut, a póki co Twój statut powinien być zgodny z dotychczasowym ramowym statutem oraz nowym prawem oświatowym - u.P.o. oraz rozporządzeniami dotyczącymi poradni

pp to art 368 pkt 4 specustawy

JurekW28-10-2017 21:35:27   [#27]

Zespół Szkół w skład, którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Czy teraz musimy uchwalić nowe statuty dla: zespołu szkół, przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum?

DYREK29-10-2017 08:22:36   [#28]

a ile masz statutów ?

co do zasady:

  • statut przedszkole i SP -> czas na zmiany do 30.11.2017 r. -> nowe statuty
  • statut gimnazjum -> jeżeli wygaszane (nie włączone do SP), to obowiązuje dalej
  • statut gimnazjum -> jeżeli włączone do SP, to klasy gimnazjalne należy uwzględnić w nowym statucie SP -> wtedy statut gimnazjum obowiązuje do daty uchwalenia statutu SP z klasami gimnazjalnymi (nie dłużej niż do 30.11.2017 r.)
  • statut zespołu należy dostosować do zmian
rzewa29-10-2017 10:40:13   [#29]

ale statut zespołu zmienia organ, który go nadał

JurekW29-10-2017 11:07:11   [#30]

Był tylko jeden zespołu

DMolly29-10-2017 11:49:38   [#31]

do #26 rzewa #25 Leszek

zmieniłam regulamin zespołów orzekających w myśl rozporządzenia o ZO z 7 września 2017. 

Co jeszcze powinnam?

Leszek29-10-2017 17:28:08   [#32]

DMolly - czekać na nowy przepis i przestać przejmować wizytatorami, którzy zwołują...

JurekW - patrz praktycznie na to co masz i zmieniaj co potrzeba

pozdrawiam

Jolanta Ostrowska29-10-2017 19:39:57   [#33]

Witam, mam pytanie -może ktoś wie-  Kto zatwierdza statut jeśli w przedszkolu nie funkcjonuje rada pedagogiczna? Bo do tej pory wszystko robiłam sama sobie ( aneksy, aktualizacje). Pierwszy statut nadany został przez op.

Leszek30-10-2017 10:46:21   [#34]

wg mnie OP

pozdrawiam

olaszyma30-10-2017 11:22:08   [#35]

Spotkałam się z taka sugestią że podczas modyfikacji statutu powinny być dwa głosowanie rp : pierwsze - o przyjęciu projektu statutu a drugie w sprawie zatwierdzenia statutu. Po co głosować nad projektem żeby potem o nim dyskutować?  Moim zdaniem jeżeli rp głosuje projekt to znaczy że go już zatwierdza. A może się mylę ?

AnJa30-10-2017 11:57:03   [#36]

Uzasadnienie da się znaleźć - go rp ma kompetencje wprost tylko do projektu.

Statut uchwala zaś tylko w zastępstwie- jeśli nie ma rady szkoły.

Ale wydaje się, ze to przerost formy - jeśli wiemy (a wiemy), że RS nie ma

olaszyma30-10-2017 12:16:12   [#37]

Czyli nie jest to konieczne. Rozumiem potrzebę , jeżeli wysyła się do RS.

Leszek30-10-2017 13:36:09   [#38]

ano

pozdrawiam

olaszyma30-10-2017 18:37:57   [#39]

W związku z dyskusją na temat statutu mam klika pytań o konkretne rozwiązania.

1.Gdzie jest zawarte umocowanie prawne skali ocen od 1 do 6. W uoso art. 44 tego nie mogę znaleźć. W związku z tym pytanie jak opisać w statucie kryteria uzyskania celującej oceny bieżącej – czy za wiadomości spoza pp ? ale przecież takich sprawdzianów się nie robi, bo sprawdza się spełnianie wymagań z pp. Jedyne co jest uregulowanie w prawie wyższego rzędu to obowiązek wystawienia celującej ceny klasyfikacyjnej rocznej lub końcowej dla laureatów.

2.Co z tą średnią ważoną? Podobno kuratorzy zabraniają umieszczania w statutach zapisów o tej średniej, nawet jeżeli nie stanowi ona jedynego kryterium wystawienia oceny klasyfikacyjnej. Mamy dobre doświadczenia , uczniowie i rodzice uważają to za jasne i sprawiedliwe. Jak inaczej określić że uczeń spełnia wymagania na daną ocenę. Metodą sufitową – spoglądam w sufit i wiem?

3.Co z imieniem szkoły nadanym jeszcze w „epoce słusznie minionej’? Szkoła nie ma uchwały organu prowadzącego o nadaniu imienia bo w latach 80. nie taka była procedura.Patron jest mało kontrowersyjny, ale włączane gimnazjum ma ciekawszego – lokalnego bohatera – i ma na to dokument czyli uchwałę rady gminy o nadaniu

izael31-10-2017 08:05:00   [#40]

Ad.1

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

(Dz. U. poz. 1534)

§ 7. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1.
....
....
Celująca jest za to, co w podstawie i to juz wynika z zapisów rozporządzenia w powiązaniu z Uoso

Art. 44b. 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2. W szkole policealnej nie ocenia się zachowania ucznia.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonychpodstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 


post został zmieniony: 31-10-2017 08:05:43
izael31-10-2017 08:26:32   [#41]

ad.2

To wy ustalacie zasady oceniania wewnątrzszkolnego i by ktoś mógł te zasady zakwestionować formalnie, to musi pokazać przepis...

więc róbcie swoje i nie słuchajcie plotek:)

KaPi02-11-2017 11:50:25   [#42]

Czy ktoś miły i uczynny pomógłby i udostępnił konkretne wpisy w statucie szkoły podstawowej dotyczące włączonego gimnazjum...???

rzewa02-11-2017 13:19:32   [#43]

masz tu:

http://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy/OSKKO-Statuty-2017.pdf

KaPi02-11-2017 13:33:48   [#44]

:) dziękuję

Dante02-11-2017 14:13:24   [#45]

Czy w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej Wasze organy prowadzące nadadzą Wam nowy (czyli pierwszy statut), czy to Wy sami  w ramach uchwały rp nadacie sobie nowy statut do 30 listopada?

rzewa02-11-2017 14:15:24   [#46]

OP nie może nadać statutu istniejącej i działającej szkole - zatem szkoła sama musi uchwalić nowy statut

KaPi03-11-2017 11:06:29   [#47]

takie pytanie: czy umieścić w statucie procentową skalę oceniania prac pisemnych? testów? sprawdzianów?

czy generalnie opierać się tylko na wymaganiach na poszczególne oceny?

DYREK03-11-2017 19:03:04   [#48]

Prawo oświatowe art. 98.  ust. 1 pkt 8 -> Statut szkoły zawiera  szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.

olaszyma07-11-2017 11:13:29   [#49]

Po rozmowie z wizytatorem mam informację, że KONIECZNE są dwie uchwały jedna w sprawie projektu statutu (tak jakby miał iść do Rady Szkoły, której nie mamy) i druga zatwierdzająca statut. Tak ich szkolą.

an07-11-2017 13:52:46   [#50]

Pytanie tylko na jakiej podstawie.

Biorąc pod uwagę zapis:

Art. 80. 1. W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i placówek.

2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także:

1) uchwala statut szkoły lub placówki;

oraz:

Art. 82. 

2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

zatem..czytając literalnie Rada Pedagogiczna uchwala statut szkoły

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]