Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opinia a orzeczenie
strony: [ 1 ]
Czacza10-10-2017 08:25:46   [#01]

Mam taką sytuację.Dziecko z mutyzmem( moim zdaniem)-diagnozowane.U nas od niedawna.Jeśli otrzyma opinię( co sugeruje poradnia)-jak oceniać?W klasie są także osoby z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego .Już się burzą rodzice,że orzeczeniowcom i uczniom mniej zdolnym nie zmieniamy systemu oceniania-także z zachowania,więc oni też postarają się o opinię.Jeśli otrzyma orzeczenie-wtedy rozumiem,że IPET i trzeba dostosować wymagania i system oceniania.Ale jaka w takim razie różnica dla mnie jako dyrektora organizującego pomoc psychologiczo-pedagogiczną?

Ala10-10-2017 10:53:19   [#02]

bez względu na to czy uczeń ma orzeczenie czy opinię należy dostosować mu wymagania edukacyjne

Ustawa o systemie oświaty

Art. 44c. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

sposób dostosowania wynika z zaleceń zapisanych w orzeczeniu lub opinii oraz rozpoznanych przez nauczycieli potrzeb dziecka

różnica dla dyrektora taka, że dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy opracować IPET i przydzielić 2 godz. rewalidacji indywidualnej 

pozostałe formy wsparcia są takie jak w przypadku uczniów z opiniami

no i subwencja większa więc w budżecie odpowiedni rozdział 80149 (przedszkola)  lub 80150 (szkoły)

 

Czacza10-10-2017 11:50:58   [#03]

Dzięki Ala,ale ja dalej nie wiem-jak ją oceniać,jeśli nie mówi.Czasem w kontakcie indywidualnym,a i to wobec niewielu osób,da się wyciągnąć jednowyrazową wypowiedź. A języki????

Ala10-10-2017 12:54:05   [#04]

tego to ja Ci nie powiem

sposób oceniania należy dostosować do dziecka

poczekaj na orzeczenie lub opinię z poradni

martek12-10-2017 17:52:25   [#05]

a co powinnam zrobić w sytuacji gdy uczennica ma orzeczenie o potrzebie kształcenia I etapu edukacyjnego tj. niby się skończyło przez obecnym rokiem szkolnym, ale w myśl nowych przepisów tzw,, przejściowych" obowiązuje jeszcze w kl. IV,a mama dziewczynki zrezygnowała z zajęć rewalidacyjnych twierdząc, że dziecko już sobie wystarczająco dobrze radzi. Dziewczynka ma niedosłuch obustronny, ma aparat więc rzeczywiście dobrze sobie radzi, ale jakie ja mam wobec niej obowiązki.....w ramach ppp

Ala12-10-2017 20:23:36   [#06]

powinna mieć 2 godz. rewalidacji z surdopedagogiem

ale skoro mama zrezygnowała... na piśmie to masz?

więc teraz to tylko inne działania zgodnie z IPET-em

Stefan Wlazło14-10-2017 10:16:30   [#07]

Czemu tak fetyszyzujecie to ocenianie, najważniejsza jest taka zwrotna informacja, żeby ucznia zachęcać do nauki a nie do otrzymywania stopni, pozdrawiam Stefan

martek15-10-2017 18:14:12   [#08]

Dzięki Ala, mam oświadczenie na piśmie

elkap15-10-2017 20:06:16   [#09]

Alu, rodzic może nie wyrazić zgody na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, ale zajęcia rewalidacyjne wynikają z ramowego planu nauczania. Moim zdaniem, jeśli rodzic dostarczył do szkoły orzeczenie, to nie może rezygnować z zajęć rewalidacyjnych, bo analogicznie rodzic każdego przeciętnego ucznia nie może np. zrezygnować z zajęć np. muzyki, czy innego przedmiotu.

MKJ15-10-2017 22:57:47   [#10]

To, że zajęcia są umieszczone w ramowym czy szkolnym planie nauczania jeszcze nie znaczy, że te zajęcia są obowiązkowe (vide religia, etyka, wżr). Nie ma siły, żeby zmusić kogokolwiek do uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych. Natomiast "muzyka czy inne przedmioty" są w grupie zajęć obowiązkowych i z nich rzeczywiście nie można zrezygnować.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]