Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Praca w dwóch szkołach i podwyższone pensum
strony: [ 1 ]
eleonora08-10-2017 23:23:55   [#01]

Koleżanka pracuje 2 dwóch SP. W każdej ma po 10 godzin i w podstawowym miejscu pracy podwyższyli jej pensum 20 godz. Czy to prawda, ze dlatego nie może mieć godzin ponadwymiarowych?

ergo08-10-2017 23:46:01   [#02]

Co to znaczy "podstawowe miejsce pracy"?

JarTul09-10-2017 09:24:38   [#03]

Skonkretyzuj:
W dwóch szkołach:
a) zatrudniona jest niezależnie 
b) ze względu na zbyt małą liczbę godzin w jednej szkole (podstawowe miejsce pracy) uzupełnia etat w drugiej szkole?


post został zmieniony: 09-10-2017 09:25:23
eleonora09-10-2017 21:14:02   [#04]

Podaję konkrety, bo źle się wyraziłam, przepraszam:

- umowę ma w SP1, a w SP2 uzupełnia etat,

- w każdej szkole ma 10 godzin,

 

MIwonka09-10-2017 22:18:24   [#05]

prawda

Art. 42.  (...) 

2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły.

4a. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane, z zastrzeżeniem ust. 2a, w wymiarze:

1) od 19 do 27 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 9;
2) od 23 do 26 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 5.

5a. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 4a, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw.

eleonora09-10-2017 23:20:11   [#06]

Dziękuję

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]