Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Obcokrajowiec w szkole podstawowej
strony: [ 1 ]
Artur04-10-2017 14:02:45   [#01]

Dzień dobry, chciałbym zapytać, czy ktoś ma w szkole obcokrajowca niemówiącego po polsku. U mnie taki trafił do szóstej klasy i już się zastanawiam, jak go oceniać i klasyfikować. Liczę na jakieś rady.

Ala04-10-2017 14:43:32   [#02]

mam takiego, też w kl.6

ma dodatkowo 3 godz. języka polskiego i 2 godziny zdw - tygodniowo

na razie nie ma co oceniać, trzeba dać dzieciakowi trochę czasu

do klasyfikacji na pewno się ogarnie :)

izael06-10-2017 23:20:41   [#03]

trochę za Alą:)

uruchomić zdrowy rozsądek i obserwować

jeśli się stara i rozwija, to dawać szansę

:)

 

 

olaszyma11-10-2017 12:50:23   [#04]

Ten problem był tu już kiedyś dyskutowany, ale nie mogę dokopać się do wątku. Czy jest jakaś granica czasowa, która obowiązuje na przydzielanie godz nauczania języka polskiego dla uczniów obcokrajowców? W rozp MEN z dn. 31.08.2017 jest yulko par. 17 wktórym jest mowa że takie zajęcia należy zorganizować  w wymiarze co najmniej 2 h. Jeżeli uczeń przychodzi do szkoły w styczniu, ma zajęcia do czerwca, to czy od września może je mieć nadal?

Czy musi być ten fakt odnotowany w SIO ?

laostic11-10-2017 13:17:08   [#05]

Bodajże na 12 miesięcy.

olaszyma11-10-2017 13:40:00   [#06]

Ale w rozporządzeniu nie ma o tym żadnej wzmianki.

izael11-10-2017 14:07:51   [#07]

Patrząc na ten zapis

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

dla ucznia, który przyszedł np. od półrocza, starałabym się zorganizować od września dodatkowe zajęcia, o ile oczywiście widzimy jako nauczyciele taką potrzebę

mieliśmy takich uczniów czeczeńskich, którzy już po kilku miesiącach nie potrzebowali dodatkowego wsparcia językowego, ale mieliśmy i takich, dla których rok to było za mało...

Leszek11-10-2017 18:09:56   [#08]

może w tym zakresie uPO:

"Art.  165. 7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.

8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy."

 

pozdrawiam

sońka11-10-2017 20:22:59   [#09]

u nas organ daje godziny na rok szkolny

wrócę do pytania o ocenianie obcokrajowca - jak powinno być w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego zapisane ocenianie takiego ucznia? czy ktoś ma już takie zapisy?

Ala12-10-2017 11:15:55   [#10]

ocenianie obcokrajowca według takich samych zasad jak wszystkich uczniów

ale jemu trzeba dostosować wymagania edukacyjne

moim zdaniem nie potrzeba w statucie jakichś specjalnych zapisów

sońka12-10-2017 21:48:32   [#11]

nasze KO Szczecin twierdzi że potrzeba

Ala13-10-2017 09:59:08   [#12]

to niech dadzą podstawę prawną

i powiedzą jakie te zapisy powinny być

:)

olaszyma13-10-2017 13:25:13   [#13]

A co sądzicie o tym że OPek domaga się sporządzenia jakiegoś dokumentu który udowadniałby że uczeń, który spędził 9 lat w innym systemie szkolnym naprawdę potrzebuje lekcji języka polskiego. Nie daja się przekonać że w rozporządeniu nie ma takich wymogów.

JarTul13-10-2017 13:49:08   [#14]

Nasza rzeczywistość... :-(

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]