Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
strony: [ 1 ]
SylwiaP01-10-2017 17:05:37   [#01]

Dzień dobry,

bardzo proszę o pomoc:

Pytanie dotyczy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy:


do którego rozporządzenia się odnoszę:

  • z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

czy

  • z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
DorotaN01-10-2017 21:58:50   [#02]

z 28 sierpnia to chyba rozporządzenie zmieniające dot.pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

rzewa02-10-2017 10:09:16   [#03]

SylwiaP - Twojej szkoły dotyczy to pierwsze rozporządzenie

SylwiaP02-10-2017 15:03:15   [#04]

Rzewa, no własnie zastanawiam się.

Przytaczam fragment uzasadnienia do rozporządzenia z 28 sierpnia 2017 - ja pogrubiam.

 

Należy nadmienić, że zmiany dotychczasowego rozporządzenia są możliwe z uwagi na treść art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949). Zgodnie z nim dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane m.in. na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. 

rzewa02-10-2017 15:30:06   [#05]

no tak... masz rację...

obowiązuje Cię rozporządzenie MEN dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wchodzi w życie 1 września 2017 r. (Dz. U. poz. 1652)

pewnie w wymianie jest (albo zaraz będzie :-)) ujednolicenie Leszka tego rozporządzenia

a ta zmiana z sierpnia jest po to by te rozporządzenia nie różniły się co do swoich zapisów

zachęcam do zerknięcia do Nawigacji przygotowanej przez Ewę Halską a wiele tego typu dylematów będzie rozwiązanych

:-)

DorotaN02-10-2017 16:01:23   [#06]

poproszę nr dziennika ego rozporządzenia z 28 sierpnia

rzewa02-10-2017 16:06:57   [#07]

przecież podałam w #05

DorotaN03-10-2017 10:23:49   [#08]

Już nie widzę z nadmiaru wrażeń, dziekuję

SylwiaP03-10-2017 15:11:12   [#09]

Rzewa,

dziękuję, że poparłaś mnie w moich dylematach.

Będę wdzięczna jeżeli ukierunkujesz mnie gdzie mogę znaleźć Nawigację rpzygotowaną przez Ewę Halską.

Nadmienię, że dodatkowo kieruję Gimnazjum przekształconym w Liceum.. pytań jest ogrom.

 

malchow03-10-2017 15:23:09   [#10]

Nawigacja jest w wymianie plików do pobrania.

W kwestii dalszego ciągu porządków:)

Pomoc psychologiczno -pedagogiczna.

Czy dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy obowiązuje z 30 kwietnia 2013 (Dz.U. poz.532) ze zmianami z dnia 28 sierpnia 2017 (Dz.U. poz. 1643) -tak jak w przypadku gimnazjum

czy z 9 sierpnia 2017 (Dz. U. poz. 1591) -tak jak w przypadku szkół podstawowych.

 

I jeszcze jedno pytanie. Która podstawa prawna dotycząca pomocy psychologiczno -pedagogicznej obowiązuje w przypadku przedszkola specjalnego.

ewa03-10-2017 15:28:11   [#11]

Nawigacja dwie części jest do pobrania tu : http://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html

w wymianie jest tylko cz.1, druga się nie zmieściła ;-)

rzewa03-10-2017 15:28:59   [#12]

w przedszkolu, każdym, wszystkie nowe pp

w szkole przysposabiającej z ppp tak samo jak z organizacją kształcenia czyli jak w #05

malchow03-10-2017 15:33:11   [#13]

Dziękuję:))))

DorotaN03-10-2017 17:38:02   [#14]

Powiem tak pomysłodawcom tego prawnego szaleństwa z MEN-u:  po........   dalej, co kto woli

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]