Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusze ocen dla klasy I ,IV i VII
strony: [ 1 ]
jolka711-09-2017 22:54:50   [#01]

Arkusze ocen dla klasy I ,IV i VII

Jeśli mają zostać arkusze ocen do gdzie dopisać przedmioty w kl.VII biologia ,chemia, fizyka ,geografia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa ,Jest też inna nazwa zajęc komputerowych teraz informatyka a język rosyjski.

Wydaje mi się też że arkusze dla kl.I które są zakładane powinny być już dostosowane do nowego nazewnictwa

rzewa12-09-2017 06:48:39   [#02]

Nie ma się co martwić - jeszcze jest duuużo czasu ;-)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51237&ux=14&pst=35#pst35

Stefan Wlazło13-09-2017 11:09:07   [#03]

Jeśli - zgodnie z danymi szkole uprawnieniami - rezygnujemy z ocen w skali 1-6 w ciągu roku szkolnego ( z wyjątkiem świadectw), to to wymaga odrębnej dokumentacji? St.

rzewa13-09-2017 17:22:46   [#04]

wymaga zapisu w statucie - to wystarczająca dokumentacja ku temu ale

ocenianie bieżące musi być gdzieś dokumentowane, zatem albo mamy dostosowany dziennik do tego oceniania albo stosujemy odrębne dokumentowanie procesu oceniania -> przepisy wymagają co najmniej jednej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, która musi być w skali znajdującej się w rozporządzeniu oraz czegoś w czym będzie udokumentowany proces oceniania ucznia

elkap02-10-2017 11:12:05   [#05]

Czy jest może jakaś nowelizacja rozporządzenia  z poprawionym wzorem arkusza ocen dla szkoły podstawowej?

rzewa02-10-2017 11:58:10   [#06]

jeszcze nie ale... jest jeszcze dużo czasu...

;-)

elkap02-10-2017 12:04:55   [#07]

Do zakończenia roku szkolnego dużo czasu, ale arkusz powinno się założyć uczniowi, gdy przyjmuje się go do szkoły, a tu wzór arkusza niezgodny z ramowym planem nauczania, miejsca na ewentualne wpisanie prawidłowych nazw zajęć edukacyjnych też nie ma. Pozostaje czekanie aż MEN skoryguje swój błąd.

rzewa02-10-2017 12:27:22   [#08]

z obecnego rozporządzenia w sprawie dokumentacji wynika, że arkusz ocen ucznia należy założyć najpóźniej w dniu klasyfikacji rocznej -> czyli spokojnie, zdąży się :-)

elkap02-10-2017 13:31:28   [#09]

A to nie zauważyłam tej zmiany

Kasiao02-10-2017 15:01:36   [#10]

#08 - Rzewo, czytam to rozporządzenie i nie mogę znaleźć. Mowa o rozporządzeniu z 25.08.2017 (Dz.U. poz. 1646)?

Podpowiedz, z czego dokładnie to wynika i gdzie to jest?

 

elkap02-10-2017 15:06:15   [#11]

Rzewo, czytam to rozporządzenie, ale nie zauważyłam takiego zapisu. Jest zapis:

§ 14. 1. Szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzi dla każdego ucznia, a szkoła dla dorosłych dla każdego słuchacza, przez okres jego nauki w danej szkole odpowiednio arkusz ocen ucznia albo słuchacza.

To by oznaczało, że jednak arkusz prowadzi się od momentu przyjęcia ucznia do szkoły.

Jest dalej w § 14 zapis ustępu 6 i 7, który mówi o przekazaniu odpisu arkusza w przypadku przejścia do innej szkoły:

6. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych – po co najmniej jednym semestrze nauki, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi kopię arkusza ocen ucznia albo słuchacza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie kopii arkusza ocen.

7. W przypadku przejścia ucznia albo słuchacza do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż okres, o którym mowa w ust. 6, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia albo słuchacza. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia.

 Ale według mnie to nie jest podstawa, by arkusz zakładać dopiero po klasyfikacji rocznej. No chyba, że coś przeoczyłam.

rzewa02-10-2017 15:12:52   [#12]

nie pisałam, że po a do

nie ma przeszkód by założyć go teraz ale... nie ma takiego wymogu (zwłaszcza, że mamy problem z ew. wzorem)

po prostu można z tym poczekać i założyć arkusz dopiero wtedy, gdy będzie albo potrzeba wpisania klasyfikacji rocznej albo uczeń zdecyduje się na opuszczenie naszej szkoły

Kasiao: elkap bardzo ładnie rzecz wyłuszczyła z tym, że ja z tego wyciągnęłam wniosek, iż nic się nie stanie, gdy zaczekamy z zakładaniem arkuszy ocen :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]