Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Co z tym nauczaniem indywidualnym?
strony: [ 1 ]
eny04-09-2017 19:52:41   [#01]

Jak to powinno wyglądać w szkołach ponadpodstawowych?

Musi w domu czy w szkole (oczywiście w zależności od sytuacji zdrowotnej ucznia)

Gdzieś było ale nie potrafię się dokopać ;-)

dawdaw04-09-2017 22:31:45   [#02]

A to w SP to już pewne, że KAŻDE nauczanie indywidualne musi być realizowane w domu ucznia?

 

barbaras204-09-2017 22:38:29   [#03]

Uczeń który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a ma naucz ind to ono jest w domu, inni uczniowie na podstawie opinii z PPP mają zindywidualizowaną scieżkę z wybranych przedmiotów. Tylko nigdzie nie ma informacji w jakiej ilości godzin, czy decyduje PPP czy samoarząd czy może dyr. szkołt

Areq04-09-2017 22:43:38   [#04]

Orzeczenia wydane o nauczaniu ind. w domu przed 1 września po staremu.

ewitex06-09-2017 20:47:57   [#05]

Uczeń oddz.gimn. II kl. otrzymał z PPP orzeczenie o nauczaniu indywidualnym ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły. Nadmieniam, że uczeń ukończył już 18 lat, ale chce nadal uczyć się. Czy organ prowadzący może odmówić przyznania nauczania. Uczniowi nie można wydłużyć etapu eduk., ponieważ nie ma orzeczenia o kształceniu specjalnym.

annamaria07-09-2017 15:18:25   [#06]

a w obecnej branżowej czy wg Was uczeń może mieć część zajęć na terenie szkoły .orzeczenie z 30.08.2017/

annamaria08-09-2017 21:04:26   [#07]

podnoszę wątek

jedrek509-09-2017 22:23:02   [#08]

rozp. z 2017 poz. 1656

tere - a jak ma w orzeczeniu wpisane?

§ 1

jeśli stan zdrowia utrudnia i w zaleceniach wpisano, że może w szkole to § 3.2. Dyrektor szkoły ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

§ 4.3. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie

z uczniem. - tu zmiana w stosunku do poprzedniego rozp.

§ 5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym,

 

„§ 10. 1. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz
ułatwienia powrotu ucznia do szkoły nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. 2. Dyrektor szkoły, (...) 

podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym.

itd.

§ 2. Zajęcia indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do gimnazjum (...) posiadających orzeczenia wydane przed dniem 1 września 2017 r., mogą być organizowane w tych

szkołach, jeżeli:

1) w orzeczeniu tym wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania w pomieszczeniu odpowiednio
w gimnazjum,

2) odpowiednio gimnazjum, (...) dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego ucznia

Joasia Berdzik10-09-2017 10:40:31   [#09]

najważniejsza nie ejst data wydania rozporządzenia, tylko zapis o NI w szkole.

Czyli muszą być spełnione dwa warunki - orzeczenie sprzed 1 września+wskazanie NI w szkole + inne, ale te inne sa juz do spokojnego przeskoczenia (pomieszczenie, itp)

annamaria13-09-2017 14:39:31   [#10]

>zniknął jeden z postów czemu... które rozporzadzenie  dla nowych uczniów nowoprzyjętych, a które dla kontynuujących naukę?,

rzewa13-09-2017 17:35:47   [#11]

żaden z postów nie zniknął

o NI jest tylko jedno rozporządzenie - NOWE (cytowane w #08)

Joasia Berdzik13-09-2017 19:32:56   [#12]

W sprawie NI są dwa rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży       
Data ogłoszenia:     2017-08-31
Nazwa dziennika:     Dziennik Ustaw
Rok:     2017
Pozycja:     1656

To jest "STARE" (cytowane w #8)

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
        
Data ogłoszenia:     2017-08-29
Nazwa dziennika:     Dziennik Ustaw
Rok:     2017
Pozycja:     1616

To jest "NOWE"

====

oba rozporządzenia są merytorycznie zbieżne, ale  "stare" dotyczy gimnazjum, klas gimnazjum, ponadgimnazjalnych - tzw. stara ścieżka
"nowe" dotyczy nowej ścieżki

rzewa13-09-2017 23:51:19   [#13]

dzięki

też zaczynam się trochę gubić... :-(

ale w takim razie STARE, to będzie to:

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157 oraz z 2017 r. poz. 1656)

Joasia Berdzik14-09-2017 08:41:19   [#14]

tak + ze zmianami z sierpnia 2017,  które są w DU 1656 - cytowane w #8

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]