Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciel wspomagający
strony: [ 1 ]
greg196410-08-2017 10:19:44   [#01]

Od września bęę miał w klasie IV dziecko z autymem. Czy pomoc nauczyciela lub nauczyciel wspomagający może być realizowany przez kilku nauczycieli z oligofrenopedagogiką, jako np godziny ponadwymiarowe, czy koniecznie musi być to jedna osoba. Organ prowadzący zapewne będzie chciał aby to była pomoc nauczyciela, a nie nauczyciel wspomagający, bo w przepisach nie ma jednoznacznie wskazania , że od klasy IV musi być nauczyciel wspomagający a nie pomoc nauczyciela.

DYREK10-08-2017 10:49:35   [#02]

w przepisach nie ma mowy o "nauczycielu wspomagającym"

w przepisach jest mowa (od klasy IV) o zatrudnieniu nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub pomocy nauczyciela

nie jest powiedziane, że to ma być wyłącznie tylko jeden nauczyciel lub specjalista

wg mnie, liczba zatrudnionych osób (i ich kwalifikacje) wynikać powinna wyłącznie z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

olaszyma11-08-2017 09:10:49   [#03]

W negocjacjach w OP powinno się podnosić że autystycy mają duży problem z zaakceptowaniem wielu osób, to zaburza ich poczucie bezpieczeństwa. Tak więc żadne inne względy (pnw dla nauczycieli, ew sprawy finansowe) nie mogą stać ponad dobrem dziecka.Urzędnikom czasem trzeba o tym przypomnieć

KaPi11-08-2017 19:19:36   [#04]

Od września w pierwszej klasie będzie dziecko z zanikiem mięśni, porusza się samodzielnie, ale z trudem, potrzebuje pomocy na pewno przy chodzeniu po schodach, przemieszczaniu się po klasie... Czy można zatrudnić pomoc nauczyciela dla tego dziecka?

juasia11-08-2017 19:59:36   [#05]

a kto może być pomocą nauczyciela, czy musi to byc nauczyciel, czy tak jak w przedszkolach osoba bez kwalifikacji?

małganc18-08-2017 01:22:11   [#06]

zaglądnijcie do nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym-jest podpisane i czeka na publikację.

Roman Langhammer18-08-2017 04:58:58   [#07]

Powiedzcie mi, godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 45 czy 60 minut? W którym rozporządzeniu to jest?

DYREK18-08-2017 12:42:32   [#08]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649)

§ 10. ust. 3 i 4

Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

Roman Langhammer18-08-2017 18:18:37   [#09]

Podziękował. :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]