Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rozpoczęcie roku w oddziale przedszkolnym
strony: [ 1 ]
BeataGie07-08-2017 22:28:37   [#01]

Raczkuję w zakresie  działalności w SP.... Rozpoczęcie roku w oddziale przedszkolnym - 1.09. w pełnym wymiarze godzin + świetlica? Klasa 1 - 4.09. w pełnym wymiarze godzin + świetlica?

izael07-08-2017 22:35:24   [#02]

hmm

dopiero teraz sobie uświadomiłam, że to dobre pytanie

dotychczas rozpoczęcie roku szkolnego dla szkoły oznaczało początek zajęć w oddziałach przedszkolnych...

poczekamy na wypowiedzi innych

ale

4 września dla klasy I uroczyste rozpoczęci roku szkolnego i później spotkanie wychowawców z dziećmi i rodzicami - informacyjno-rozpoznawcze

a 5 września pełną parą nauka:)

aaa

świetlica: 4 września zapisy i spotkania informacyjne, 5 września praca pełna parą

 

 

 


post został zmieniony: 07-08-2017 22:36:24
DYREK08-08-2017 10:52:29   [#03]

ostatni dzień urlopu nauczycieli -> czwartek 31 sierpnia 2017 r.

rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 -> piątek 1 września 2017 r. (z tą datą zawieramy nowe umowy z nauczycielami)

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach -> poniedziałek 4 września 2017 r. (uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego -> praktycznie zajęcia w szkołach ruszają od 5.09.2017 r.)

wątki:

Przykładowy kalendarz - SP

 1 września

 


post został zmieniony: 08-08-2017 10:55:39
BeataGie08-08-2017 15:33:18   [#04]

Czy ta data, rozpoczęcia, 04.09. ob owiązuje też oddział przedszkolny w szkole?

bogna09-08-2017 08:32:32   [#05]

w takim razie 1 września chyba powinniśmy zaoferować zajęcia opiekuńcze i w szkole i w oddziałach przedszkolnych

DYREK09-08-2017 10:22:46   [#06]

Art. 94 ustawa prawo oświatowe

"Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku."

Zatem:

  • rok szkolny 2017/2018 w przedszkolach (także innych formach wychowania przedszkolnego) rozpoczyna się 1.09.2017 r. (piątek) -> tego dnia należy zorganizować jego uroczyste rozpoczęcie,
  • 1.09.2017 r.  rozpoczynają się zajęcia w przedszkolach -> przedszkoli nie dotyczą przepisy rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego (w § 1 rozporządzenia zapisano kogo dotyczy - nie wymieniono przedszkoli).

Wg MEN do oddziałów przedszkolnych przy SP stosujemy te same zasady jak do przedszkoli. 


post został zmieniony: 09-08-2017 10:24:06
DYREK09-08-2017 10:43:11   [#07]

teoretycznie jest możliwość ustalenia przerwy np. do 2.09.2017 r. i wtedy zajęcia od 4.09.2017 r. (poniedziałek) ;-)

rozporządzenie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

§ 12. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.


post został zmieniony: 09-08-2017 10:44:59
hania17-08-2017 15:01:36   [#08]

ustawa prawo oświatowe:

Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole

więc może jednak rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych w przedszkolu też 4 września ?

 

a tak zasiewam ziarenko wątpliwości w związku z pytaniami do mnie......

nauczycielki urlopy kończą wcześniej ale może dzieci w przedszkolu jednak tak jak i w szkole?

 

DYREK17-08-2017 15:12:24   [#09]

przedszkoli nie dotyczą przepisy rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego (w § 1 rozporządzenia zapisano kogo dotyczy - nie wymieniono przedszkoli)

hania17-08-2017 18:13:56   [#10]

Dyrku - masz rację. A czy pani MEN już podpisała toto?

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]