Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zakładowy funducz św. socjalnych a włączenie szkoły do innej
strony: [ 1 ]
Dante07-08-2017 18:13:17   [#01]

Czy w efekcie włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej odpis na zfśs  na emerytów nauczycieli i emerytów niepedagogicznych automatycznie - bez wskazania przez organ prowadzący-  jest naliczany w szkole podstawowej, czy jednak musi zostać to poparte pismem z OP?

annamaria07-08-2017 20:54:23   [#02]

uważam że powinno być pismo- to są "ludzkie" pieniądze

AnDymna08-08-2017 07:50:16   [#03]

Moim zdaniem wystarczy pismo dotychczasowego dyrektora do emerytów z informacją, że z dniem 01.09.2017 r. zostaną objęci opieką ZFŚS w szkole podstawowej.

DYREK08-08-2017 10:43:52   [#04]

Art. 236 "specustawy" 

  • Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej.
  • Pracownicy samorządowi, a także osoby uczące, niebędące nauczycielami (oraz asystenci nauczyciela) zatrudnieni w gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej stają się pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wg mnie (przez analogię) emeryci włączanego gimnazjum stają się emerytami 8-letniej szkoły podstawowej. O tym fakcie powinien ich poinformować dyrektor 8-letniej SP.

Wg mnie poniższy art. dotyczy tylko gimnazjów wygaszanych (bez włączenia do np. SP)

Art. 223. "specustawy"

W przypadku zakończenia działalności gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w art. 127 ust. 1 i art. 180 ust. 1, organ prowadzący gimnazjum jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela gimnazjum będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego gimnazjum było ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.


post został zmieniony: 08-08-2017 10:46:00

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]