Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Odprawy dla n-li gimnazjum
strony: [ 1 ]
eleonora03-08-2017 23:14:12   [#01]

Mam pytanie dotyczące sposobu naliczania odpraw zwalnianym nauczycielom gimnazjum. Art. 225. 11. jasno mówi, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie zgodnie z ust. 2 i 5, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia.

A co z n-lami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, którzy nie znajdą już zatrudnienia w gimnazjum. Im wypłacamy odprawę, której wysokość uzależniona jest od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy-to rozumiem , ale - mówimy o wynagrodzeniu zasadniczym, czy wynagrodzeniu (ze wszelkim dodatkami). Proszę o pomoc i podstawę prawną. 

DYREK04-08-2017 09:16:32   [#02]

w cytowanym przepisie masz odesłanie do ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474)

art. 8 ust. 3 tej ustawy brzmi:

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.


post został zmieniony: 04-08-2017 09:19:59
DYREK04-08-2017 09:30:39   [#03]

ekwiwalent obliczamy zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737 ze zm.)


post został zmieniony: 04-08-2017 09:41:46
eleonora05-08-2017 21:22:39   [#04]

bardzo dziękuję, jak zawsze - niezawodni :))

mychase07-08-2017 09:44:28   [#05]

średnią z godzin ponadwymiarowych do odprawy bierzemy tak jak do urlopu czyli od września do maja ( bo do miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu), czy godziny z czerwca też doliczamy ??

rzewa10-08-2017 07:52:45   [#06]

podstawę wysokości odprawy stanowi wynagrodzenie sierpniowe n-la

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]