Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Niepromowany gimnazjalista
strony: [ 1 ]
AnJa13-07-2017 14:31:49   [#01]

W sumie sprawa prosta- wraca do klasy VII, trzeba mu wskazać podstawówkę, do której pójdzie.

A kto kontroluje spełnianie przez tego ucznia obowiązku szkolnego? Dyrektor gimnazjum (albo SP z przekształconego/ włączonego gimnazjum)? SP, które ma w obwodzie miejsce zamieszkania tego ucznia?

Proste?

No to wyższy level: dziecię poszło do gimnazjum prowadzonego przez inną jst? Który OP uczestniczy w procesie wskazywania - właściwy dla miejsca zamieszkania czy miejsca pobierania nauki w klasie i gimnazjum?

Ot, takie sobie problemiki, jakie po sąsiedzku zdarzają się:-)

DYREK13-07-2017 15:17:34   [#02]

1. art. 41 ustawy prawo oświatowe -> kontroluje dyrektor SP, w której rejonie zamieszkuje

2.  "specustawa" -> Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

"Art. 128. 1. Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny."

co do zasady dyrektor gimnazjum uzgadnia wyłącznie ze swoim OP i tylko jego OP wskazuje szkołę realizowania obowiązku szkolnego

wg mnie -> oczywiście OP-y mogą się miedzy sobą porozumieć (szczególnie jak gimnazjum prowadził powiat np. w zespole z LO) -> wtedy OP (po uzgodnieniu z drugim OP) swojemu dyrektorowi wskaże szkołę w gminie zamieszkania i taka informacja  pójdzie do ucznia


post został zmieniony: 13-07-2017 15:28:31
AnJa13-07-2017 16:10:10   [#03]

chyba, ze OP się nie dogadają a wówczas OP, które nieopatrznie pozwoliło gimnazjum podbierać dzieci z obcego OP będzie musiało znaleźć miejsce w swojej szkole

i kolejny level: a jak to dziecko nie zechce tam pójść? to ma je przyjać szkoła rejonowa z tego OP właściwego dla miejsca zamieszkania?

ReniaB14-07-2017 07:56:47   [#04]

A może nie przyjąć?

AnJa14-07-2017 08:53:53   [#05]

moim zdaniem nie może

ale czasami może być ciekawie, np. gimnazjum przekształcone w podstawówkę, z wykrojonym nowym obwodem i utworzoną klasą VII już od 1 września - i jak wytłumaczyć rodzicom i dyrkowi, że dziecko winno wrócić do "starej", obwodowej dla niego, podstawówki?

 

ReniaB14-07-2017 10:40:29   [#06]

Siłą argumentów lub... no tak w przypadku zmiany obwodów może nie być łatwo

AnJa14-07-2017 10:42:21   [#07]

Troszkę teoretyzuję:-)

teka5714-07-2017 22:13:12   [#08]

gimnazjalista -repetant,który w październiku  będzie miał 18 lat wraca do szk.podst. , nie ma zamiaru uczęszczać do tej szkoły,już ma załatwiona pracę, twierdzi,że on  już raz ukończył podstawówkę i nie będzie dalej wracał do tego co ukończył-repetuje po raz kolejny  I kl.gimnazjum .Co  z takimi przypadkami?

rzewa15-07-2017 18:18:38   [#09]

nic,

jak ma ukończone 18 lat to nie podlega pod obowiązek szkolny ani nauki, więc może się nie uczyć jeśli nie chce

gimnazjalista, który nie zda do następnej klasy i w rezultacie "wypadnie" z gimnazjum trafia odpowiednio do klasy VII lub poźniej VIII sp szkoły wskazanej przez dyrektora gimnazjum w porozumieniu z OP i ta szkoła jest dla tego ucznia szkołą rejonową -> czyli szkoła, która ma obowiązek go przyjąć

oczywiście uczeń taki może być przyjęty do każdej innej sp o ile będzie tego chciał (jego rodzice) a ta sp będzie dysponować odpowiednimi dla niego wolnymi miejscami

szkoła publiczna może odmówić przyjęcia ucznia tylko z powodu braku miejsc, o ile nie jest szkołą rejonową

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]