Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opiniowanie aneksu
strony: [ 1 ]
DBA04-07-2017 21:36:08   [#01]

Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego do 18 sierpnia 2017 r. należy złożyć do OP zaopiniowany przez związki zawodowe aneks nr 1 do AO. To kiedy Rada Pedagogiczna ma zaopiniować ten aneks? Zdaniem OP nie ma takiej konieczności.  A co z kompetencjami RP? Do tej pory najpierw była uchwała  RP, a potem OP. 

kerto04-07-2017 22:26:45   [#02]

Zmiany do arkusza organizacyjnego sporządzone do 30 września każdego roku podlegają opiniowaniu przez kuratora oświaty i związki zawodowe. 

DBA05-07-2017 06:47:49   [#03]

A co z art 41.2 UoSO:

 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)  organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
nie  jest wymagana uchwała RP dotycząca organizacji pracy szkoły? Jeśli  tak to kiedy?

post został zmieniony: 05-07-2017 06:48:54
kerto05-07-2017 07:10:02   [#04]

Podstawa Prawna

Art.  110.  [Arkusz organizacji szkoły i przedszkola]

1.  Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
2.  Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
3.  Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
5.  W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Odsyłam do wytycznych KO w zakresie opiniowania arkuszy. Chodź i tu każdy kurator miewa własną interpretację 
Ama05-07-2017 14:52:52   [#05]

Co za chory pomysł. To Twój organ nie wie, że masz urlop? No i sporządzenie aneksu do 18 sierpnia jest możliwe chyba tylko w podstawówkach? Trwa przecież jeszcze rekrutacja uzupełniająca i egzaminy poprawkowe?

kerto05-07-2017 19:13:57   [#06]

To bardziej praktyczne względy... OP chce uniknąć sytuacji gdzie 1 września jest jakiś niezatwierdzony aneks, który jest gdzieś w "podróży" miedzy nim a KO (wysyłka w obie strony plus 4 dni na opinie KO). Jakby dostał go np 25 to już może być różnie... 

DYREK05-07-2017 20:05:15   [#07]

wątek: po nowemu urlop dyrektora

DBA05-07-2017 21:28:51   [#08]

Dziękuję, bo już nie wiem jakie przepisy stosować:stare czy nowe. "Moje KO" jeszcze nie zajęło stanowiska, co do aneksu. 

Ama07-07-2017 13:53:47   [#09]

DYRKU to co napisane w tym wątku to tylko projekt i szczerze mówiąc już się nie mogę doczekać, żeby  mieć NARESZCIE te 35 dni, bo póki co mam całe wakacje i ferie a siedzę w szkole.

Mam nadzieję, że nasze KO nie wymyśli sobie arkuszy w połowie sierpnia, bo nie lubię durnej roboty w wakacje robić - u nas jest kilkadziesiąt egzaminów poprawkowych, to skąd mam wiedzieć kto zda a kto  nie? A jedna osoba w tę czy tamtą to przy stanie klasy 24 ogromna różnica dla arkusza.

elrym02-08-2017 18:16:34   [#10]

poproszę o ostateczne terminy opiniowania aneksów tak, by w normalny sposób zrobić plan lekcji

1) ZZ

2) KO

3) OP

elrym02-08-2017 19:38:09   [#11]

już wiem, ale wkleję, bo może się innym przyda? ;-))

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

§ 17. 1. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września: 1) opinie, o których mowa w ust. 4 i 6, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian; 2) organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Viola203-08-2017 15:56:48   [#12]

Co z opinią związków w przypadku, gdy nie ma komu dostarczyć aneksu (urlop do 30.08)?

elrym04-08-2017 06:02:06   [#13]

To jyż problem ZZ, ich rola zapisana prawem, więc muszą ją wypełnić, zaś przynależność do ZZ dobrowolna, więc albo urlop, albo obowiązek?

:)))

Roman Langhammer08-08-2017 13:37:44   [#14]

Opinie są wydawane w terminie 4 dni.

Pytanie: dni roboczych czy dni kalendarzowych (włącznie z sobotą, niedzielą i świętem)? :)

rzewa10-08-2017 08:08:48   [#15]

kalendarzowych

olaszyma16-08-2017 14:40:48   [#16]

Spytam przekornie czy jeżeli KO wyrazi zastrzeżenia do aneksu to OP może go zatwierdzić? Co będzie jeżeli zatwierdzi wbrew negatywnej opinii KO ? (Jeżeli zastrzeżenie będzie np dotyczyło rozkładu godzin z ramówki na poszczególne lata - wygaszanego gimnazjum)

Roman Langhammer16-08-2017 15:33:34   [#17]

Może zatwierdzić... opinia nie jest wiążąca.

KO może przeprowadzić kontrolę i w protokole wykazać błędy, które trzeba poprawić w terminie bodajże 30 dni (?).

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]