Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Przekształcenie Gimnazjum w SP- Sto pytań do...
strony: [ 1 ]
azikaj03-07-2017 08:24:22   [#01]

Mam sporo pytań  :-)

Co z SIO ? Czy mogę do SIO gdzie mam wpisane , ze jesteśmy Gimnazjum zacząć wpisywać dzieci do SP ?

Regon ? Kto tym się zajmuje : Organ prowadzący czy my ?

Pracownicy otrzymali pisma o zmianie pracodawcy , niektórzy zmniejszenie etatu, czy Ci muszą mieć aneksy do umów ?

Nie wiem od czego zacząć z tymi zmianami...:-(

rzewa03-07-2017 09:58:03   [#02]

z SIO poczekaj na 24.07 -> dopiero po tej dacie należy wprowadzać dane dotyczące tego co po reformie

a dane n-li będziemy wprowadzać dopiero po 20.09 br

będziesz wszystko co dotyczy nowej szkoły (po reformie) wprowadzać do owej jednostki, którą Ci OP po 24.07 zarejestruje w RSPO (będzie nowy nr RSPO i nowy REGON, który zostanie nadany automatycznie przy rejestracji - OP musi w RSPO wpisać, że z dniem 31.08 gimnazjum kończy swoją działalność),

w tej szkole będą zaznaczone klasy gimnazjalne, w których umieścisz obecnych uczniów gimnazjum

nowych uczniów z sp, będziesz wpisywała do nowej księgi uczniów sp oraz od nowa do nowej szkoły w SIO

nie ma aneksów, albo inaczej: w pewnym sensie aneksami są te otrzymane pisma informujące o zmniejszeniu

ale z powodu zmiany nazwy będziesz musiała wszystkich pracowników wyrejestrować z ZUS (z dniem 31.08), zarejestrować w ZUS nową jednostkę z nowym REGONEM i ew. nowym NIP*) i zarejestrować w niej wszystkich pracowników (nie zapomnij o sobie) z kodem ZUS jako pracowników przenoszonych (a nie nowozatrudnionych)

obecnie trzeba zawiadomić wszystkich kontrahentów i dostawców i bank, że jest zmiana nazwy -> od 1.09 rachunki muszą być już na sp (czy w banku będzie konieczność zamknięcia rachunku i otwarcia nowego zależy od banku)

*)może też będzie nowy NIP a może nie -> trzeba w US złożyć NIP-2 (zmiana danych) a US zdecyduje czy w związku ze zmianą nazwy konieczna jest zmiana nr NIP czy nie.


post został zmieniony: 03-07-2017 09:58:42
cynamonowa07-07-2017 13:06:51   [#03]

Czy zespół szkół ( sp i gimnazjum) - mógł zostać przekształcony ( w uchwale)  w szkołę podstawową? Czy w nazwie nie powinna widnieć nazwa " z oddziałami gimnazjum" ? Chodzi mi o konsekwencje samoistnej nazwy - szkoła podstawowa". Czy w SIO - będą nadal dane dotyczące uczniów klas II i III gimnazjum, jaką pieczątką podbijać wszystkie dokumenty dotyczące uczniów gimnazjum itp.

sońka07-07-2017 20:46:49   [#04]

1.Od kogo  dyrektor GM włączanego do SP powinien dostać zakres obowiązków jako przyszły wiec sp?

2.Dyrektor GM  do 15.05 wręczył pracownikom informacje o tym, w jakiej szkole będą pracować od 1.09. A kto powinien i czy powinien dać takie pismo dyrektorowi?

rzewa07-07-2017 23:04:41   [#05]

cynamonowa: taki zespół ulega przekształceniu w sp z mocy ustawy - art 191 specustawy - zatem uchwała OP nie powinna nic na ten temat mówić

nazwa szkoły brzmi Szkoła podstawowa nr ... im. .... w .... -> w tej nazwie nie uwzględnia się tego, że szkoła ta będzie miała klasy (nie oddziały!) gimnazjalne - podobnie jak ma o miejsce w przypadku oddziałów przedszkolnych; a ponadto te klasy będą tylko przez 2 lata, więc gdyby to umieścić w nazwie, to za 2 lata trzeba by znowu nazwę zmieniać...

W SIO będą dane dotyczące uczniów gimnazjum umieszczone w sp - miejmy nadzieję, że nowe SIO (to po 24.07.17) przypisze je samo odpowiedniej sp, bo jeśli nie trzeba będzie je wpisać :-(

wszystkie dokumenty dla uczniów gimnazjum będzie się opatrywać pieczęciami gimnazjum - art 129 ust. 9 i 10 specustawy (z pieczątki adresowej należy usunąć nr REGON oraz nr NIP, jeśli są), nadal są prowadzone dotychczasowe arkusze ocen bez żadnych poprawek jak i księga uczniów gimnazjum itd. -> ta likwidacja gimnazjum nie jest zupełna, dla uczniów gimnazjum będzie istniało do 31.08.2019 r.

sońka: 1. od dyrektora sp 1.09.2017 r. a także dokument potwierdzający to, że jest on wicedyrektorem sp w okresie od 1.07.2017 do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum

2. takie pismo powinien każdy dyrektor przekształcanej szkoły otrzymać od OP w tym samym terminie zgodnie z art 5 ust 7 pkt 5 u.s.o.

sońka07-07-2017 23:10:06   [#06]

rzewo, co zrobić faktem, że 

1.przyszły dyrektor twierdzi, że zakres dostanę od op (?),

2.pisma od op nie otrzymałam do dziś :(

rzewa07-07-2017 23:13:52   [#07]

1. nie rozumiem - chodzi o dyrektora czy wicedyrektora?

2. to myślę, że OP wkrótce nadrobi to niedopatrzenie - to pismo jest jedynie potwierdzeniem faktu, który ma miejsce z mocy ustawy

sońka07-07-2017 23:16:58   [#08]

będę wice, mój przyszły dyrektor twierdzi, że zakres powinnam dostać od op jako że w tej chwili jestem dyr GM

rzewa07-07-2017 23:25:05   [#09]

jesteś teraz dyr gim ale 1.09 będziesz wicedyr sp i zakres wówczas musi ci dać Twój szef, którym będzie dyr sp -> i nie tylko zakres a również potwierdzenie na piśmie tego że jesteś wicedyr sp - nikt inny tego zrobić nie może

cynamonowa26-07-2017 15:07:24   [#10]

W zasadzie w #5 rzewa zasugerowała mi odpowiedź ale chcę się upewnić. W specustawie zapis brzmi: ( chodzi o sp z klasami gimnazjum - obecnie zespół szkół)

 

Art. 129 ust. 8. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole utworzonej zgodnie z ust. 1 i ust. 3 pkt 1–4, 9 i 10, prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.
9. Do klas, o których mowa w ust. 8, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów.
10. Uczniowie klas, o których mowa w ust. 8, otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.

Moje pytania:

- w arkuszach ocen uczniów klas II i III gimnazjum nie robi się nic ( bez jakichkolwiek adnotacji)?

- Księga uczniów gimnazjum - wg naszego prawnika- należy ją zakończyć a uczniów zapisać do nowej Księgi Uczniów 8 klasowej szkoły podstawowej ( czyli tą obecną Księgę Uczniów 6 klasowej SP- też zakończyć ). Czy też tak uważacie?

- Jeżeli od lat mamy jeden Statut dla zespołu - to jak rozumiem- należy go znowelizować pod kątem nazewnictwa i sych spraw formalnych, usunąć sprawdzian itp......ale części dotyczące uczniów gimnazjum zostawić. Skąd moje pytanie. Sugestia jest taka: napisać dwa statuty- jeden nowy dla szkoły podstawowej, drugi dotyczących tylko uczniów gimnazjum.

poradźcie proszę

 

rzewa28-07-2017 07:09:45   [#11]

tak, arkusze ocen prowadzi się dalej bez żadnych adnotacji

księga uczniów gimnazjum funkcjonuje nadal -> jeśli do klasy gimnazjalnej w przyszłym roku lub następnym przybędzie nowy uczeń, to zostanie wpisany do księgi uczniów gimnazjum -> księga ta ulegnie naturalnemu zamknięciu w momencie ukończenia gimnazjum przez ostatni rocznik w 2019 r. i wówczas powinna zostać zarchiwizowana (uważam, że powinna wtedy zostać przekazana wraz z całą dokumentacją przebiegu nauczania do KO, bo dopiero wówczas dojdzie do pełnej likwidacji gimnazjum|)

macie nieprawidłowo, gdyż powinniście mieć 3 statuty: statut sp, statut gimnazjum i statut zespołu - ale teraz jest dobra okazja by było tak jak byc powinno czyli:

należy napisać jeden statut dla sp a w nim zawrzeć osobny rozdział dotyczący klas gimnazjalnych, do którego należy przepisać te uregulowania obecnego statutu, które dotyczą uczniów gimnazjum (samorząd uczniowski gimnazjum, zasady oceniania, obowiązki i prawa, kary i nagrody, ceremoniał gimnazjum)

statut powinien zawierać zapis, który spowoduje, że ten rozdział automatycznie zostanie uchylony 31.08.2019

cynamonowa28-07-2017 09:43:20   [#12]

śliczne dziękuję:)

( statut zespołu mamy od 2002r....nikt nigdy tego nie zakwestionował...a i ewaluacja całościowa, kontrole, monitorowanie było- z "wykorzystaniem statutu " :) )

Leszek28-07-2017 12:57:01   [#13]

czyli statut (choć tylko zespołu) zgodny z prawem jest (a myślę że i praktyczny w użyciu)

pozdrawiam

cynamonowa28-07-2017 16:58:47   [#14]

bardzo praktyczny :)

JurekW31-07-2017 10:59:43   [#15]
Czy organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora zespołu szkół (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum) od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.Czy od 01.09.2017 r. będzie to dalej zespół szkół czy zespół szkolno-przedszkolny?
rzewa31-07-2017 20:50:17   [#16]

nie może przedłużyć

nadal będzie to zespół w skład którego będzie wchodziła szkoła podstawowa i przedszkole oraz gimnazjum jeśli OP nie zdecydował w marcu (a nie powinien :-)) o tym, że gimnazjum zostaje włączone do sp

JurekW01-08-2017 09:19:17   [#17]

Dziękuję.

Więc organ musi ogłosić konkurs na dyrektora zespołu, który to będzie mógł funkcjonował przez 5 lat czy tylko do 31.08.2019 r. 

DYREK01-08-2017 10:09:10   [#18]

5 lat (lub krócej jeżeli zespół ulegnie wcześniejszej likwidacji)

cynamonowa01-08-2017 10:31:17   [#19]

Miasto określiło sieć szkół. Uchwałą powołano do życia jedną SP z obecnego gimnazjum. W przypadku naszej szkoły -zespół SP i GIM- wskazano tylko na obwód, w uchwale nie ma nic na temat naszej szkoły. "Miasto" twierdzi, ze to wynika z uwPO

Moje pytanie. Czy uchwała miasta powinna czy też nie musi zawierać informacji, że z zespołu szkół staliśmy się szkołą podstawową. ? ( chcąc załatwić sprawy z aktywizowaniem numeru NIP, pracownicy US proszą o dokument/ uchwałę

...a nas w takowej nie ma:) )


post został zmieniony: 01-08-2017 10:32:05
rzewa02-08-2017 08:03:00   [#20]

nie musi być to w uchwale, a nawet nie powinno

podstawą jest art 191 specustawy - nie potrzeba żadnych innych dokumentów składać w US poza NIP-3 dla zespołu i gimnazjum

w US trzeba złożyć NIP-1 na szkołę podstawową (jeśli nie ma ona) -> czyli trzeba przedstawić zaświadczenie o nadaniu REGON-u dla sp, które bez problemu można wydrukować z RSPO

BeataGie07-08-2017 22:00:32   [#21]

Gimnazjum przekształcane w szkołę podstawową. Nauczyciele otrzymali pisma informujące, że od września będą pracownikami SP. Czy 1.09. powinni otrzymać umowę o pracę w SP, czy aneks do umowy?

izael07-08-2017 22:29:20   [#22]

nic nie otrzymują

pismo jest wystarczające

umowy tylko dla tych, którzy są zatrudniani

aneksy czy porozumienia zmieniające dla tych, którym coś zmienia się w warunkach zatrudnienia

:)

 

 

dariuszn714-09-2017 12:44:42   [#23]

Jeżeli chodzi o nazwę szkoły podstawowej: u nas organ prowadzący przekształcił nas w Publiczną Szkołę Podstawową, teraz obiło mi się o uszy że musi być szkoła podstawowa, ( u nas w Gminie wszystkie szkoły tak nazwano 6-letnie, żeby nie trzeba było wszystkiego wymieniać) Czy może być nazwa Publiczna Szkoła Podstawowa?

kerto14-09-2017 12:57:14   [#24]
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

§  1. 

1.  Nazwa publicznego przedszkola, a także publicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej, zwanych dalej "szkołą", zawiera:
1) odpowiednio określenie: "Przedszkole", "Szkoła Podstawowa", "Liceum Ogólnokształcące", "Technikum", "Branżowa Szkoła I stopnia", "Branżowa Szkoła II stopnia", "Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy", "Szkoła Policealna";
2) ustalony przez organ prowadzący, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły wyrażony cyfrą arabską, a w przypadku liceum ogólnokształcącego - cyfrą rzymską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu, lub numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole;
3) imię szkoły lub przedszkola, jeżeli imię takie nadano;
4) nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła lub przedszkole.
dariuszn714-09-2017 13:15:33   [#25]

No już mam wyjaśnienie że musi być Szkoła Podstawowa w nazwie, ale mogą być różne dodatki czyli może być nazwa Publiczna Szkoła Podstawowa, nie wiem jakie inne jeszcze bo to już nas nie interesowało

 

elkap14-09-2017 13:32:28   [#26]

No właśnie zacytowany fragment rozporządzenia w sprawie organizacji szkół stanowi, że nie może być w nazwie określeń "publiczna", "samorządowa" itp. Kolejne podpunkty punktu 1 mówią, co może się znaleźć w tej nazwie, przykładowo:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. XXX w Koziej Wólce

rzewa14-09-2017 13:46:52   [#27]

katalog przytoczony w #24 jest zamknięty -> zatem nazwa nie może zawierać nic dodatkowego, w tym kreślenia "publiczna"

ale jeśli zgodnie z uchwałą OP takie określenie w nazwie ma być, to takie jest dopóty, dopóki nie zostanie zmieniona lub uchylona uchwała

dariuszn715-09-2017 08:00:52   [#28]

Nie wiem nie dochodzę KO powiedziało że może być nadzór wojewody uchwały nie uchylił, wszystkie pieczatki mam juz zrobione, więc więcej nie dopytuje. Będzie Publiczna Szkoła Podstawowa dopóki ktoś powie że nie może być. Zresztą przedszkola też wszystkie publiczne mają w nazwie na terenie OP.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]