Forum OSKKO - wątek

TEMAT: powołanie nowego wicedyrektora
strony: [ 1 ]
Lucyna M21-06-2017 21:33:13   [#01]

Wicedyrektor odchodzi na emeryturę, a zatrudniony jest do 31.08. Dyrektor na zebraniu rady pedagogicznej 23.06 chce przedstawić kandydata na nowego wicedyrektora i uzyskać od rady opinię/drogą głosowania/. Czy Waszym zdaniem to dobry termin? Czy powinien zasięgnąć opinii rady dopiero 1.09? 

AnJa21-06-2017 21:38:05   [#02]

Oczywiście - z tym, że ja opiniowałbym już teraz.

 

DYREK22-06-2017 11:52:46   [#03]

do powołania wicedyrektora konieczna jest opinia RP i OP

jeżeli dyrektor chce powołać nowego wicedyrektora od 1.09, to opinie musi uzyskać przed tym dniem

czyli opinia RP na jej spotkaniu podsumowującym (czerwiec) lub przed rozpoczęciem roku szkolnego (sierpień) 

wg mnie czerwiec jest korzystniejszy -> "stary" i "nowy" wicedyrektor mogą spokojnie przekazywać sobie obowiązki; kandydat może już być włączony w przygotowanie nowego roku szkolnego


post został zmieniony: 22-06-2017 11:53:45
czesiak20-07-2017 16:01:59   [#04]

1.Okres powołania wicedyrektora jest bezterminowy, czy nowy dyrektor może go odwołać ?

2.Kto zatrudnia nowych nauczycieli od 1 września czy dyrektor sprawujący funkcję do 31 sierpnia czy ten od 1 września?

3.Czy zapisy kadrowe w arkuszu organizacyjnym mogą być zmienione tzn czy koniecznie muszę przyjąć osobę, która jest umieszczona w arkuszu (jeszcze nie ma umowy) ? 

MKJ20-07-2017 16:22:08   [#05]

1. Może przy zachowaniu trybu określonego w art. 37 ust. 1 UoSO (lub art. 64 ust. 1 PO) oraz zagwarantowaniu zatrudnienia.

2. Jeśli nawiązanie stosunku pracy następuje przed 1 września to "stary", jeśli 1 września lub po - "nowy".

3. Mogą, czyli nie musisz.

juasia23-07-2017 19:22:12   [#06]

Kiedy należy powziąć opinie RP  w sprawie powołania wicedyrektorów:

1) 1.09 kiedy już nauczyciele z gim i sp będą jedną RP,

2) czy może np. 30.08  kiedy to spotkają się jeszcze dwie RP (sp i g), które przygotowywać się będą do rozpoczecia nowego roku szkolnego.

Czy przed 1.09 może być podjeta wspólna uchwała? Dodam, że jeden wicedyrektor będzie z ramienia SP, a drugi z ramienia G?

A tak w ogóle, czy wicedyrektor (dawny dyr gimnazjum, któremu skończyła się kadencja) powinien mieć w zakresie czynności tylko nadzór nad klasami gim., czy też może mieć część klas sp?

rzewa26-07-2017 06:18:50   [#07]

można zapytać o opinię rp tylko szkoły podstawowej (bo to będzie wicedyrektor sp) zarówno przed jak i po 1.09 (przed 1.09 w tej rp nie będzie n-li obecnego gimnazjum a 1.09 i później już będą)

to zawsze musi być tylko uchwała rp szkoły podstawowej w takim składzie jaki jest tej rp w dniu podejmowania uchwały

nie opiniuje się obecnego dyrektora gimnazjum -> on będzie wicedyrektorem sp z mocy ustawy (i to zarówno wtedy, gdy mu OP przedłużył kadencję, jak i wtedy gdy o tym przedłużeniu zdecydował dyrektor sp 1.09), zatem go się nie powołuje na to stanowisko a co za tym idzie żadne opinie nie mają w tym wypadku podstawy prawnej

oczywiście jest możliwe powołanie wicedyrektora w normalnym trybie, jeśli OP nie przedłużył powierzenia, ale wtedy nie ma wymogu by był nim obecny dyrektor gimnazjum ani nawet by był to któryś z n-li gimnazjum

o zakresie czynności każdego z wicedyrektorów może dowolnie zdecydować dyrektor, chyba że w jakiś sposób ograniczają mu tę swobodę zapisy statutu

juasia26-07-2017 18:28:52   [#08]

rzewo, ale OP nie może przedłużyć powierzenia obowiązków wicedyrektora byłemu dyrektorowi gimnazjum, jezeli jego kadencja wygasa 31 sierpnia 2017r., może to tylko zrobić dyrektor SP i wówczas musi to zrobić chyba jednak wg obowiązującego trybu dla powoływania wice.

Ja będę miała 3 wice: 2 z sp, którym kadencja kończy się 31.08.2017 i jednego z G, którem kadencja dyrektora również kończy się 31.08.2017 i czy to oznacza,że zastosuję tryb odmienny dla nich?

juasia27-07-2017 16:15:08   [#09]

podnoszę

rzewa28-07-2017 07:44:22   [#10]

MEN uważa, że może:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/przedluzenie-powierzenia-stanowiska-dyrektora-szkoly-podstawowej-bez-konkursu

annamaria10-08-2017 13:29:00   [#11]

czy za pp powołania wice od 10.09.br należy uznać art. 63 ust. 10, ust. 12 i ust. 13 i w art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ?

gronostaj10-08-2017 14:39:11   [#12]

chyba chodziło Ci art  64 ust 1 ustawy prawo oswiatowe

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]