Forum OSKKO - wątek

TEMAT: 2017/18 - statut i program wychowawczo-profilaktyczny
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
JarTul13-06-2017 09:30:25   [#01]

Czy szkoła ponadgimnazjalna, która nie podlega zmianom wynikającym z przepisów prawa, jest zobowiązana do:
1. znowelizowania statutu zgodnie z nowymi przepisami.
2. zastąpienia programów wychowawczego i profilaktyki  jednym programem wychowawczo-profilaktycznym
od 1 września 2017?

bb197513-06-2017 09:42:19   [#02]

Wg mnie

ad 1 tak, bo choćby szkoła branżowa się pojawia zamiast zawodówki, chyba że u was takiej nie było to może nie

ad 2 tutaj na pewno tak bo to dotyczy wszystkich szkół

izael13-06-2017 09:52:59   [#03]

ad.1 i tak chyba trzeba sprawdzić, czy statut zawiera wszystkie elementy, które są wskazane w UPO

DYREK13-06-2017 13:38:33   [#04]

https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/samorzad/statuty.html 

miriamm915-06-2017 19:48:02   [#05]

Dyrku jesteś bezcenny.

Dzięki za perełki wiedzy

Ewi19-06-2017 09:30:25   [#06]

Mam pytanie : jeśli mam szkołę podstawową i przedszkole (po nowemu ośmioletnia bez oddziałów gimnazjalnych oraz przedszkole), to czy mam mieć nowy statut dla zespołu (wspólny) czy też ogólny dla zespołu i dwa oddzielnie dla p-la i oddzielnie dla szkoły? Do tej pory był jeden wspólny dla całości.

basja1019-06-2017 10:31:42   [#07]

A może ktoś ma jakis wzór ww. dokumentów?...

rzewa20-06-2017 12:34:20   [#08]

w wakacje ukaże się książka (a nawet dwie) ze wzorami różniastymi statutów dostosowanymi do nowej rzeczywistości prawnej

co do #06: każda szkoła czy placówka, w tym taka, która wchodzi w skład zespołu powinna mieć swój statut. Także zespół, jako jednostka organizacyjna JST też powinien posiadać statut (między innymi dlatego by ew. określić w nim to czy organy każdej szkoły/placówki (poza dyrektorem, który ustawowo jest jeden) zachowują swoja odrębność czy nie

Uczeń uczęszcza do szkoły natomiast nauczyciel i pracownik nie będący n-lem oraz dyrektor jest zatrudniony w zespole, zespół tez zarządza mieniem, finansami oraz organizuje pracę - wobec tego wszystko co dotyczy uczniów, w tym cele i zadania szkoły powinno być uregulowane w statutach szkół, natomiast to co dotyczy pracowników oraz bazy może być uregulowane w statucie zespołu (nie musi)

cele i zadania zespołu są zdecydowanie różne od celów i zadań szkół wchodzących w skład zespołu - dlatego też jeśli funkcjonuje jeden statut, to nie bardzo mogę sobie wyobrazić jak on te cele i zadania ujmuje

ponadto jeśli szkoła nie ma statutu, to jest niestety naruszony art 50 ust 1 pkt 1 u.s.o., gdyż oznacza to, że nie została wykonana delegacja tam zawarta

a tak na marginesie - nie wiem jakie cele zespołu są w Twoim statucie ale wg art 62 u.s.o. zespół powołuje się np. w celu: sprawnego i efektywnego zarządzania jednostkami oświatowymi wchodzącymi w jego skład; efektywnego wykorzystywanie środków finansowych; umożliwienia równego dostępu do szkolnej biblioteki, stołówki, sali gimnastycznej i boisk szkolnych itp.

ewa20-06-2017 13:36:10   [#09]

no i to jest właśnie pijęknie wyartykułowany cel zespołu rzewo :-)


post został zmieniony: 20-06-2017 13:42:55
AnJa20-06-2017 15:00:22   [#10]

się zgadzam z powyższą opinią o opini - bo: krótko, jasno i wyczerpująco

ad zaś treści: ja też sobie nie wyobrażam jednego statutu dla zespołu i szkół weń wchodzących- bo ja w takich szkołach pracowałem i nie było potrzeby w nich czegokolwiek wyobrażać - ot, wystarczyo stosować siedo zapisów statutowych, w razie potrzeby je zmieniając - jak każdy statut:-)

gosiaes222-08-2017 22:04:05   [#11]

Statut zawiera załączniki, czy wszystko opisujemy w jednym dokumencie??

Jakie są Wasze doświadczenia?

Ostatni miałam bez załączników...

zoza22-08-2017 22:12:37   [#12]

Statut nie zawiera załączników, bo sam jest załącznikiem do uchwały, ...chyba...(?)

Jacek22-08-2017 22:12:44   [#13]

Statut nie powinien zawierać załączników. A jakież to załączniki doń?

gosiaes222-08-2017 22:15:48   [#14]

dobrze, czyli zrobię tak, jak miałam :)))

Jacku - może rozkład jazdy autobusu? :))))

BeataGie23-08-2017 22:31:00   [#15]

Gimnazjum przekształcane w SP + oddziały przedszkolne. Czy ktoś jest może w posiadaniu statutu nadanego przez OP dla takiej placówki?

aleksandra200824-08-2017 22:59:59   [#16]

  Rzewo , czy może książki się już ukazały? Pozdrawiam serdecznie

gosiaes224-08-2017 23:19:13   [#17]

jedną znalazłam i zamówiłam...

tutaj

 

 

JarTul27-08-2017 18:05:39   [#18]

Czy ktoś przegryzł się przez nowe przepis i mógłyby napisać, co nalezy zmienić w statutach:
- LO
- gimnazjum, które jest szkołą w likwidacji i przestanie itniec z dniem 1 IX 2019?

krasnoludek zadyszek27-08-2017 19:31:02   [#19]

podbijam pytanie w sprawie 3letniego (jeszcze) LO -czy coś zmieniać, skoro statut zachowuje moc do 30 listopada 2019?

Jacek27-08-2017 21:09:21   [#20]

wg mnie nic, co wymagają przepisy jeśli chodzi o  [#18] i  [#19]

bardu27-08-2017 21:36:33   [#21]

moje pytanie dotyczy zapisu, który nauczyciele chcą zapisać w statucie

"W przypadku notorycznego łamania przez ucznia obowiązujących w szkole zasad i norm społecznych oraz braku chęci poprawy zachowania, pozbawia się go prawa do udziału w wybranych imprezach szkolnych i klasowych (wycieczki, noce piżamowe, dyskoteki, biwaki itp.) i/lub korzystania z szafki, wskazując okres odebrania przywileju."

według mnie nie możemy zabrać im prawa do wycieczek, natomiast pozostałe to przywileje , których możemy ewentualnie ich pozbawić

 

gosiaes230-08-2017 20:22:53   [#22]

...pracujemy cały czas nad statutem, ale wątpię, że uchwalimy go przed 1 września :(

w statucie jest ocenianie! 

Jeśli nie uchwalimy nowego statutu, to nie przyjmiemy też nowych zasad oceniania, czyli opieramy się na starych zasadach w nowym roku do chwili uchwalenia całego nowego dokumentu?


post został zmieniony: 30-08-2017 20:23:40
AnJa30-08-2017 21:35:57   [#23]

Tak. O ile się da - bo np. w przekształconej z gimnazjum szkole podstawowej nie da się oceniać klasy I.

 

rzewa31-08-2017 09:11:53   [#24]

ale sp powstała z przekształcenia gimnazjum powinna już statut mieć -> nadany prze OP wraz z marcowa uchwałą (podobnie branżowa szkoła I st.)

gosiak31-08-2017 09:39:02   [#25]

Mam pytanko: Czy należy dokonać zmian w statucie szkoły zasadniczej do której nie zrobiono naboru do klasy pierwszej? Kształcenie będzie się odbywać tylko w klasie drugiej i trzeciej.

rzewa31-08-2017 09:49:22   [#26]

ona i tak 1.09. br przekształci się w branżową szkołę I st. więc trzeba


post został zmieniony: 31-08-2017 09:49:57
gosiak31-08-2017 10:00:45   [#27]

Dzięki :)

gosiaes231-08-2017 10:20:06   [#28]

ja jestem "normalna"podstawowa z klasą VII i VIII w przyszłości...

jeżeli zatwierdzę statut 25 października, to i nowe zasady oceniania będą od 25 października, czy tak?

 

Do tego czasu obowiązuje wszystko "stare"???

rzewa31-08-2017 13:16:27   [#29]

tak

dlatego to "nowe" ocenianie powinno być takie sam jak "stare"

hania101-09-2017 18:30:27   [#30]

Przekonajcie mnie, że ponadgimnazjalna musi robić nowy program wychowawczo - profilaktyczny.

W Prawie Oświatowym jest napisane w art. 26.1 , że szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. I że ma być skorelowany z podstawą programową. A ponadpodstawowe nie mają jeszcze podstawy programowej. Moim zdaniem powinniśmy pracować na dotychczasowych programach

rzewa01-09-2017 19:22:02   [#31]

wg mnie macie nadal 2 dotychczasowe programy, gdyż, jak dla mnie, wynika to z art 364 specustawy

poza tym szkół ponadgimnazjalnych nie dotyczy art 26 P.o.


post został zmieniony: 01-09-2017 19:26:30
hania101-09-2017 19:33:09   [#32]

Tak właśnie sądziłam. Dzięki Rzewo. Nowa podstawa programowa w ponadpodstawowych wejdzie 1.09,2018. Od tego czasu mamy rok na nowy scalony program wych-prof. Śpię spokojnie

mim201-09-2017 19:57:19   [#33]

Czyli wygaszane gimnazjum też nie przekształca 2 programów w 1?

rzewa01-09-2017 20:43:53   [#34]

wychodzi mi, że: też

:-)

Bas01-09-2017 20:48:49   [#35]

SP z oddziałami gim:

1. nowy statut ośmiolatki z zapisami o gimnazjum, w których: stare ocenianie gimn. i cała reszta dotycząca tych uczniów,

2. dwa programy: dla sp wych-prof, dla gimnazjum wychowawczy i profilaktyki (wg starych zasad)

3. dwa oddzielne SU (możliwość współpracy) ? 

4. co z RR? wspólna? osobna?

5. SP na podstawie PO, gim uoso

6. rozp. o ocenianiu i klasyfikowaniu ? które dla której ze szkół

Wszystko ze znakami zapytania. Może z wyjątkiem p.1 i 3 (wg rzewy).

flisegi01-09-2017 20:56:45   [#36]

Jeżeli w gimnazjach i ponadgimnzjalnych obowiązują dwa programy według starych zasad, to gdzie jest delegacja dla rodziców do zatwierdzania tych programów?

Art. 54 z UosO starcił moc, a art. 84 PO nic nie mówi o tej kompetencji (mówi o uchwalaniu programu wych-prof).

 

rzewa01-09-2017 21:01:23   [#37]

w ramowym statucie jest delegacja ale nie dla rr :-)

do #35:

4. RR jedna

5. tak

6. dla SP nowe rozporządzenia a dla gim. stare (podobnie jeśli chodzi o ocenianie w u.s.o. - to co z tym zakresie zmieniło się od 1.09 nie dotyczy gimków oraz szkół ponadgimnazjalnych

flisegi01-09-2017 21:07:49   [#38]

To jeszcze jedno pytanie:

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

W art. 2 o szkołach podstawowych jest w punkcie 2, zatem dlaczego SP mają opracować program wych-prof.

Kompletnie się pogubiłam.

Bas01-09-2017 21:09:33   [#39]

Dzięki!

rzewo, a czy delegacją dla uchwalenia programów w gimnazjach (oddziałach) nie jest

art. 322 uwPO ust.5. Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

O to pytano w #  36 . W statutach jest przecież taki zapis.

flisegi01-09-2017 21:10:58   [#40]

6. dla SP nowe rozporządzenia a dla gim. stare (podobnie jeśli chodzi o ocenianie w u.s.o. - to co z tym zakresie zmieniło się od 1.09 nie dotyczy gimków oraz szkół ponadgimnazjalnych

Gdzie jest to napisane - chodzi mi o to co podkreślone?

rzewa01-09-2017 21:15:23   [#41]

Bas, nie do końca, bo program wychowawczy i profilaktyczny to nie statut

flisegi: szkoła podstawowa mieści się w określeniu Szkoła umieszczonym na początku tego przepisu. Natomiast przywołane pkt art 2 P.o. mówią o tym które z placówek mają taki obowiązek

do #40: art 363 specustawy


post został zmieniony: 01-09-2017 21:17:41
flisegi01-09-2017 21:19:44   [#42]

Rzewa faktycznie. Oślepłam! Dziękuję.

 


post został zmieniony: 01-09-2017 21:20:31
Bas01-09-2017 21:20:03   [#43]

Rozumiem, ale są przecież kompetencje RR.

Myślę jednak, że jak piszesz, to wiesz :-))

Dziękuję.

rzewa01-09-2017 21:24:20   [#44]

§2 ust 2 ramowego statutu gimnazjum - to było do tego co znikło z postu #42


post został zmieniony: 01-09-2017 21:30:29
juasia02-09-2017 16:22:41   [#45]

a czy może być jeden wspólny proram-profilaktyczn-wychowawczy dla SP z kl gim.?

Roman Langhammer07-09-2017 14:43:17   [#46]

Czy program wychowawczo-profilaktyczny opiniuje samorząd uczniowski?

rzewa07-09-2017 17:22:05   [#47]

do #45 i #46: nie

hania107-09-2017 18:18:09   [#48]

Wizytator z KO uważa, że wszystkie szkoły piszą jeden plan wychowawczo-profilaktyczny. To odpowiedź na pytanie o  ponadgimnazjalną.  PP jest oczywiście art. 26 PO. 

flisegi07-09-2017 19:06:34   [#49]

U nas też tak wizytator uważa ;-)

 

rzewa07-09-2017 19:45:47   [#50]

i wizytator ma rację!

niestety, nie miałam racji pisząc post #31, bo:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)

Art. 308. ust. 1. Przepisy dotyczące szkół ponadpodstawowych stosuje się również do szkół ponadgimnazjalnych do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy.

ust. 2. Do uczniów i słuchaczy dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy dotychczasowe.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]