Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - Finansowanie zadań oświatowych ze zmianą KN
strony: [ 1 ]
Jacek30-05-2017 11:26:27   [#01]

Ważny projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawierający również istotne zmiany w Karcie Nauczyciela

Projekt   *.docx

Uzasadnienie  *.docx

OSR  *.doc

na uwagi czekamy do 18 czerwca br.

 


post został zmieniony: 06-06-2017 19:49:07
malgala30-05-2017 15:59:21   [#02]

Not Found

The requested URL /docs//2/12298900/12435658/12435659/dokument290832.docx was not found on this server.


post został zmieniony: 30-05-2017 20:19:13
Jacek30-05-2017 20:24:35   [#03]

Dzięki za czujność malgala :-)

ale to RCL podmienił linki pierwotne. Teraz już działają te z pierwszego postu. A dla chętnych, by popatrzeć co zmienia się w KN klik w link niżej.

Marek Pleśniar Jacek Rudnik: Karta Nauczyciela. Wersja od: 1 września 2017 r. po nałożeniu zmian proponowanych w projekcie z dnia 30 maja 2017 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadzić ma zmiany w KN.
Pobierz: Karta Nauczyciela - ujednolicenie z projektem z 30 maja 2017 r..zip* (123 KB)

 


post został zmieniony: 31-05-2017 08:07:47
cynamonowa31-05-2017 00:02:10   [#04]

plik nie istnieje...taki mam komunikat

rzewa31-05-2017 00:16:03   [#05]

skorzystaj z linku w poście #01

w wymianie rzeczywiście nie ma

Jacek31-05-2017 08:09:51   [#06]

Linki już działają, również z wymiany plików ujednolicona KN.

graraz31-05-2017 08:34:04   [#07]

Nie zlikwidowano dodatku wiejskiego?

Jacek31-05-2017 08:53:08   [#08]

nie

slos31-05-2017 09:29:14   [#09]

Na razie na szybko: Art.  39. [Zmiana wysokości wynagrodzenia] - zmianę na wynagrodzenie płacone z dołu wprowadziłbym od 1 stycznia 2018 roku. Pozostałe płacowe też.

ataebra31-05-2017 11:43:30   [#10]

Nie mogę pobrać pliku KN.

 

Roman Langhammer31-05-2017 13:11:24   [#11]

Skala ocen nauczycieli - super. Wreszcie większe pole manewru... ale jeśli ktoś zostaje dyrektorem jako mianowany, to pewnie nigdy dyplomowania nie zrobi... już teraz dostać jako dyrektor wyróżniającą jest trudno, a przy większej skali, pewnie będzie jeszcze trudniej. :/

zss31-05-2017 16:09:49   [#12]

A ja właśnie wychodziłam podniesienie wymiaru etatu pedagoga z 0/5 do 3/4, tylko przy pensum 30. Czyli było 15 godzin, miało być 22,5 a będzie 16,5 :(

fordek31-05-2017 19:21:32   [#13]

a ja odnośnie godzin ponadwymiarowych dla osób korzystających ze zniżek godzin dyrektor i wcedyrektor. Arkusz na rok 2017/2018 zatwierdzony z godzinami ponadwymiarowymi -w liczbie od 2 do 5 godzin ( nie ma w szkole innych nauczycieli tych przedmiotów) i co teraz od 1 stycznia 2018 mamy zdjąć ponadwymiarowe? czy taka zmiana nie powinna wejść w życie od 1 września 2018 ? 

marmar4902-06-2017 14:00:46   [#14]

niestety nie zlikwidowano całego art.. 54 zostawiając dodatek wiejski

martek07-06-2017 12:07:01   [#15]

a może ktoś mi wytłumaczy skąd wymiar urlopu dla dyrektora 35 dni? czy nie jesteśmy nauczycielami? Nie zgadzam się z tym! Fakt,  nigdy w całości go nie wykorzystałam, ale odbieranie mi do tego prawa to przesada. Podobnie myślę o godzinach ponadwymiarowych... pensja dyrektora w moim przypadku będzie niższa od wynagrodzenia, przynajmniej kilku nauczycieli w naszej gminie

DYREK07-06-2017 16:06:32   [#16]

Wg mnie konieczna jest zmiana zapisu art.16 KN (skreślenie słów "nowo zatrudniony") -> rozwiązałoby to problem tzw. porzucenia pracy.

Art. 16. Stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania lub umowy o pracę wygasa, jeżeli nowo zatrudniony nauczyciel nie usprawiedliwi w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


post został zmieniony: 07-06-2017 16:07:34
DYREK07-06-2017 16:12:58   [#17]

może warto zaproponować w KN  "pensum" dla nauczycieli przedszkolnych grup mieszanych

 

obecnie jest tak:

Organ prowadzący (gmina) ma prawo ustalić pensum dla nauczycieli przedszkolnych grup mieszanych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lipca 2016 r. I OSK 880/16

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/647BA27DDF 

http://www.rp.pl/Administracja/307199965-Nauczyciele-przedszkolni-ustawodawca-nie-okreslil-pensum-zrobia-to-radni.html#ap-2 


post został zmieniony: 07-06-2017 16:13:26
DYREK07-06-2017 16:22:37   [#18]

warto zobaczyć wątek: "Konsultacja zmiany Karty Nauczyciela-projekt 8 stycznia 2016 r."

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56169&ux=10577&pst=0#pst0 

scha08-06-2017 21:55:45   [#19]

Może warto by też było zająć się bibliotekarzem. Skoro ma się skończyć "wolna amerykanka" w zakresie pensum pedagoga, logopedy itd., to może należałoby też określić górną granicę liczby uczniów przypadających na jeden etat - organ tnie, a obowiązków bibliotekarzom przybywa - tony podręczników dotacyjnych, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, ...

Jacek09-06-2017 08:26:15   [#20]

Mówiliśmy o tym na spotkaniu z PM i sobie zanotowała ale i w konsulcie to też ujmiemy.

Ala09-06-2017 10:32:10   [#21]

no to jeszcze pensum nauczycieli przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych 6-latków z młodszymi

OP podejmują uchwały i ustalają pensum jak dla nauczycieli niewymienionych w KN

Roman Langhammer09-06-2017 16:07:39   [#22]

No to jak wszystkie pensa, to również zniżka dyrektora - np. w zależności od liczby oddziałów. Tutaj też jest wolna amerykanka.


post został zmieniony: 09-06-2017 16:07:55
JarTul13-06-2017 09:58:51   [#23]

„2a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.”,

W/w zapis powinien dotyczyć dyrektorów i wicedyrektorów zespołów szkół i szkół, w ramach których prowadzone są odpowiednio placówki lub oddziały nieferyjne.
W przypadku placówek feryjnych, jeżeli urlop dyrektora ma być uregulowany ściślej niż obecnie, to moim zdaniem racjonalne będzie 40-45 dni roboczych.

Dobrze byłoby dookreślić, kto "zatwierdza" plan urlopy dyrektora.

Podobnie zapisy dotyczące godzin ponadwymiarowych dyrektora powinny zawierać np. określenie, że w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego dyrektor (wicedyrektor) może mieć godziny ponadwymiarowe.
Sztywne regulacje prawne w przypadku oświaty prowadzą tylko do kolejnych problemów.

No może zaproponować w takim razie zapis, który wskazuje, że minimalny dodatek funkcyjny dyrektora wynosi 50% wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

Areq13-06-2017 10:54:55   [#24]

Na spotkaniu PM zapowiedziała, że dyrektor nie będzie mógł mieć nadgodzin.

JarTul13-06-2017 11:03:11   [#25]

Urealnić należałoby także czas jaki "wyjąć" z urlopu nauczycielowi może dyrektor - 14 dni a nie 7 dni.

Jacek13-06-2017 11:07:22   [#26]

tradycyjnie swoje uwagi, propozycje wpisujcie do tabeli. Będzie to bardziej czytelne.

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

1.

 

 


post został zmieniony: 13-06-2017 11:07:43
DYREK13-06-2017 12:58:12   [#27]

Wg mnie konieczna jest zmiana zapisu art.16 KN (skreślenie słów "nowo zatrudniony") -> rozwiązałoby to problem tzw. porzucenia pracy.

Art. 16. Stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania lub umowy o pracę wygasa, jeżeli nowo zatrudniony nauczyciel nie usprawiedliwi w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

uzasadnienie:

W obecnym stanie prawnym ustanie stosunku pracy nauczyciela może nastąpić poprzez jego rozwiązanie bądź wygaśnięcie. Występują jednak sytuacje zaprzestania wykonywania pracy przez nauczycieli bez uzasadnienia prawnego. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel otrzymuje korzystniejszą ofertę pracy związaną niejednokrotnie z koniecznością szybkiego wyjazdu za granicę. Nauczyciel w takim przypadku ma dwie możliwości: rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron lub uzyskanie urlopu bezpłatnego. W przypadku odmowy dyrektora szkoły nauczyciel zazwyczaj nie podejmuje pracy. Stosunek pracy trwa jednak nadal mimo zaprzestania świadczenia pracy. W związku z tym dyrektor musi podjąć kroki w celu jego formalnego rozwiązania. Jedynym możliwym sposobem jest postępowanie dyscyplinarne ponieważ takie samowolne uchylenie się od pracy przez nauczyciela jest naruszeniem obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 Karty Nauczyciela. Przepis art. 26 ust. 1 pkt 1 wiąże skutek w postaci wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z jego winy tylko z prawomocnym ukaraniem w trybie dyscyplinarnym na kary wymienione w tym przepisie. Ze względu na długotrwałość postępowania dyscyplinarnego proponujemy zmianę w art.16 KN.


post został zmieniony: 13-06-2017 12:58:37
Marek Pleśniar20-06-2017 12:10:37   [#28]

http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/finansowanie-oswiaty-do-poprawki,94560.html

 

Biuro OSKKO21-06-2017 13:22:35   [#29]

Zapraszamy na stronę konsultacji projektu ustawy, na której zamieściliśmy stanowisko OSKKO przekazane MEN: http://www.oskko.edu.pl/oskko/finansowanie_zadan_oswiatowych/index.htm

 

Marek Pleśniar26-06-2017 11:55:07   [#30]

wklejamy stanowisko STO - warto poznać zdanie zaprzyjaźnionej organizacji

Przepraszam za format: przeklejone z PDF

==

Pani Anna zalewska Minister Edukacji Narodowej
szanowna pani Minister,
W związku z otrzymanym do konsultacji projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego pragnie przekazać następujące uwagi do przedmiotowego projektu :

1. Projekt ustawy oprócz zmian o charakterze pozytywnym, porządkującym zasady finansowania oświaty niepublicznej, przewiduje również niekorzystne zmiany w zakresie m.in. dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego szkół dla dorosłych. Uzależnienie otrzymania części dotacji od zdania egzaminu przez ucznia oznacza de facto konieczność bądź kredytowania prowadzonej działalności do tego czasu bądź podwyższenia pobieranych opłat od uczniów. Z dołączonej do projektu oceny skutków regulacji wynikają oszczędności dla budżetu państwa, natomiast nikt nie zastanawia się, iż będzie to skutkowało zaprzestaniem działalności przez wiele szkół dla dorosłych, które nagle zostaną pozbawione środków na prowadzoną działalność. Jest to rozwiązanie niesprawiedliwe i nieproporcjonalne, gdyż szkoły publiczne otrzymują finansowanie niezależnie od rezultatów osiąganych przez ich uczniów. Należy przede wszystkim przeanalizować przyczyny niskiej zdawalności egzaminów i zastanowić się nad możliwościami ich poprawy, a nie stwarzać narzędzie karania szkół za wyniki ich uczniów.

2. Odejście od powiązania otrzymywanej dotacji od nie tylko typu, ale też rodzaju, szkoły stwarza niebezpieczeństwo, iż wiele szkół otrzyma zgodnie z nowymi przepisami dotację w niższej wysokości niż otrzymywana obecnie. Wprowadzane regulacje są w tym zakresie bardzo skomplikowane, posługują się wzorami matematycznymi, trudnymi do rozszyfrowania i przeanalizowania przez organy prowadzące szkoły. W uzasadnieniu projektu brak jest informacji, iż nowe przepisy nie spowodują obniżenia dotychczas otrzymywanej dotacji, a skoro tak, to nie jest to zmiana o charakterze wyłącznie technicznym i najprawdopodobniej dla części szkół będzie ona oznaczała zmniejszenie dotacji.

3. Odnosząc się do zmian proponowanych w ustawie - Karta Nauczyciela zdecydowanie negatywnie oceniamy nowy art. 10a w zakresie w jakim dotyczy oświaty niepublicznej. W obecnym stanie prawnym zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli
niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek nie są regulowane ustawą - Karta Nauczyciela, lecz określają je przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim Kodeks pracy. Regulacja tych kwestii W ustawie - Karta Nauczyciela stanowi zbytnią ingerencję w sferę zastrzeżoną dla kompetencji podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki. W pkt 6 części uzasadnienia do projektu ustawy, który zgodnie z tytułem ma zawierać uzasadnienie zmian w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami, W tym art, 10a, brak jest nawet jednego akapitu wyjaśniającego przyczynę wprowadzenia przedmiotowego artykułu. Z kolei w pkt 9 uzasadnienia wskazuje się, iż wybór podstawy zatrudnienia nauczycieli w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz o5oby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 22 § 1-1 Kodeksu pracy. Tym samym wprowadzany przepis będzie stanowił powielenie obowiązujących przepisów, co czyni go zbędnym. W związku z tym wnosimy o wykreślenie art. 10a, a przynajmniej o ograniczenie jego zastosowania do przedszkoli, szkół i placówek publicznych. Na marginesie pragniemy jednocześnie zauważyć, iż z punktu widzenia legislacyjnego wątpliwości budzi zapisanie zakresu podmiotowego art. 10a poprzez bezpośrednie odwołanie do innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa W art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy, a następnie dokonanie zmian w art. 91b ust. 2. Skoro z treści art. 10a wynika wprost zakres jego stosowania to zmiana w art. 91b jest zbędna.

4. Biorąc pod uwagę proponowane zmiany w zakresie udzielania nauczycielom urlopu wychowawczego i zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat (art. 67d i 67e), celowym będzie rozciągnięcie tych regulacji na nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych W art. 1ust.2 pkt 2 ustawy. Specyfika zatrudnienia w szkolnictwie nie jest uwzględniona w regulacjach Kodeksu pracy znajdujących bezpośrednie zastosowanie do tej grupy nauczycieli, natomiast problemy związane z korzystaniem przez nauczycieli z przedmiotowych uprawnień są takie same, stąd też regulacja w tym zakresie powinna mieć zastosowanie zarówno do oświaty publicznej, jak i niepublicznej.


Łączę wyrazy szacunku,
Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]